Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Podrobný popis služeb IS DMVS

Podrobný popis služby v PDF Verze Datum aktualizace
R1a - Registrační služba osob dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R1b - Služba pro údržbu autentizačních certifikátů dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R2 - Služba pro evidenci infrastruktury (částí a rozsahů DTI)dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R3a - Služba pro určení editora DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R3b - Služba pro potvrzení ze strany editora DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R3c - Služba pro potvrzení ze strany editora ZPS dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R4a - Služba pro změnu editora DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R4b - Služba pro zrušení editora DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R4c - Služba pro odstoupení editora DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R5a - Služba pro změnu editora DTI u jednotlivých prvků dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R5b - Služba pro kontrolu prvků přiřazených editorovi DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R6 - Informační služba evidence infrastruktury dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R7a - Služba pro evidenci územní působnosti editorů ZPS dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R7b - Služba pro zrušení editora ZPS dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R7c - Služba pro odstoupení editora ZPS dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R8 - Informační služba působnosti editorů ZPS dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R9 - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro editaci DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R10 - Služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM - DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R11 - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro editaci ZPS dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R12 – Služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM - ZPS dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R13a - Služba pro evidenci výsledku editace prvků DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R13b - Služba pro evidenci výsledku editace prvků ZPS dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R14 - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro předávání geodetických aktualizačních dokumentací ZPS dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R15 - Služba pro vystavení potvrzení o předání dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R16 - Služba pro příjem geodetických aktualizačních dokumentací DTM dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R17 - Služba pro evidenci výsledku editace obsahu dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R18a - Služba pro získání seznamu dotčených vyjadřovatelů DTI dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R18b - Služba pro získání seznamu subjektů odpovídajících zadání dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R23b - Služba pro získání stavů zpracování požadavků u služeb s asynchronním zpracováním dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
R24a - Informační služba pro publikaci centrálních číselníků a konfigurací dokument ve formátu PDF 1.0 7.9.2022
Základní principy chování služeb dokument ve formátu PDF 0.1 6.9.2022
Balíček s popisy všech služeb archiv ve formátu ZIP 1.0 19.9.2022
XSD a WSDL soubory archiv ve formátu ZIP 1.0 7.9.2022
Datum poslední aktualizace: 19.09.2022

Zde si můžete nastavit upozornění na na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy