Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Podrobný popis služeb IS DMVS

Podrobný popis služby v PDF Verze dokumentace Datum aktualizace
R1a - Registrační služba osob - není součástí webových služeb - -
R1b - Služba pro údržbu autentizačních certifikátů dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R2 - Služba pro evidenci infrastruktury (částí a rozsahů DTI)dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R3a - Služba pro určení editora DTI dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R3b - Služba pro potvrzení ze strany editora DTI dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R3c - Služba pro potvrzení ze strany editora ZPS dokument ve formátu PDF 1 14.9.2022
R4a - Služba pro změnu editora DTI dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R4b - Služba pro zrušení editora DTI dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R4c - Služba pro odstoupení editora DTI dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R5a - Služba pro změnu editora DTI u jednotlivých prvků dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R5b - Služba pro kontrolu prvků přiřazených editorovi DTI dokument ve formátu PDF 1 14.9.2022
R6 - Informační služba evidence infrastruktury dokument ve formátu PDF 4 20.9.2023
R7a - Služba pro evidenci územní působnosti editorů ZPS dokument ve formátu PDF 3 20.9.2023
R7b - Služba pro zrušení editora ZPS dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R7c - Služba pro odstoupení editora ZPS dokument ve formátu PDF 3 23.3.2023
R8 - Informační služba působnosti editorů ZPS dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R9 - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro editaci DTI dokument ve formátu PDF 4 26.6.2023
R10 - Služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM - DTI dokument ve formátu PDF 4 20.9.2023
R11 - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro editaci ZPS dokument ve formátu PDF 4 26.6.2023
R12 – Služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM - ZPS dokument ve formátu PDF 3 29.5.2023
R13a - Služba pro evidenci výsledku editace prvků DTI dokument ve formátu PDF 5 26.6.2023
R13b - Služba pro evidenci výsledku editace prvků ZPS dokument ve formátu PDF 4 26.6.2023
R14 - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro předávání geodetických aktualizačních dokumentací ZPS dokument ve formátu PDF 4 26.6.2023
R15 - Služba pro vystavení potvrzení o předání dokument ve formátu PDF 4 26.6.2023
R16 - Služba pro příjem geodetických aktualizačních dokumentací DTM dokument ve formátu PDF 4 26.6.2023
R17 - Služba pro evidenci výsledku editace obsahu dokument ve formátu PDF 4 26.6.2023
R18a - Služba pro získání seznamu dotčených vyjadřovatelů DTI dokument ve formátu PDF 3 23.3.2023
R18b - Služba pro získání seznamu subjektů odpovídajících zadání dokument ve formátu PDF 3 23.3.2023
R19 - Služba pro poskytnutí obsahu DTM v definovaném území dokument ve formátu PDF 3 29.5.2023
R20a - Služba pro získání neveřejné části obsahu DTM v předpřipravených datových sadách dokument ve formátu PDF 3 29.5.2023
R20b - Výdej předpřipravených neveřejných dat DTM dokument ve formátu PDF 3 29.5.2023
R20c - Služba předání URL pro výdej předpřipravených datových sad neveřejných dat dokument ve formátu PDF 2 29.5.2023
R21a - Služba pro získání veřejné části obsahu DTM dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R21b - Výdej veřejných datových sad dokument ve formátu PDF 1 16.1.2023
R22a - Služba pro stahování dat vlastní sítě dokument ve formátu PDF 3 29.5.2023
R22b - Výdej vlastních dat VSP dokument ve formátu PDF 3 29.5.2023
R22c - Služba předání URL pro výdej dat vlastní sítě dokument ve formátu PDF 2 29.5.2023
R23b - Služba pro získání stavů zpracování požadavků u služeb s asynchronním zpracováním dokument ve formátu PDF 2 23.3.2023
R24a - Informační služba pro publikaci centrálních číselníků a konfigurací dokument ve formátu PDF 3 23.3.2023
R27a - Výdej dat pro oblast zadanou polygonem dokument ve formátu PDF 3 29.5.2023
R27b - Služba informování o vyhotovení JVF dokument ve formátu PDF 2 29.5.2023
R28 - Stav IS DTMK dokument ve formátu PDF 1 8.3.2023
R29 - Callback dokument ve formátu PDF 1 8.3.2023
Základní principy chování služeb dokument ve formátu PDF 5 26.6.2023
Balíček s popisy všech služeb archiv ve formátu ZIP  5 20.9.2023
XSD a WSDL soubory archiv ve formátu ZIP  5 20.9.2023
Datum poslední aktualizace: 12.05.2023

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy