Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Popis rozhraní

IS DMVS s okolními IS i s uživateli komunikuje prostřednictvím rozhraní, které je podrobně specifikováno, aby se na něj mohli provozovatelé navazujících IS napojit. Některé jeho části jsou realizovány formou uživatelského rozhraní, ostatní jako webové služby nebo webové mapové služby.
Rozhraní zajišťuje následující okruhy funkcí:
  • zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů,
  • předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů,
  • registraci subjektů a aktualizaci jejich údajů včetně vymezení území, ve kterých spravují/editují DTI
  • komunikaci s DTM krajů
Rozhraní je podrobně popsáno v dokumentaci webových služeb. Přehled o rozhraní lze získat z dokumentu Popis a technické parametry služeb IS DMVS ve formátu PDF dokument ve formátu PDF (neodpovídá poslední verzi dokumentace). Schéma rozhraní a vysvětlení k použití jednotlivých metod najdete v prezentaci Schéma rozhraní IS DMVS ve formátu PDF dokument ve formátu PDF.

Webové služby IS DMVS jsou dostupné na adresách uvedených v dokumentu Endpointy webových služeb IS DMVS dokument ve formátu PDF (verze k 28.5.2024).

Předchozí verze dokumentu Popis služeb IS DMVS: 
Verze 1.5  Popis a technické parametry služeb IS DMVS ve formátu PDF dokument ve formátu PDF
Verze 1.4 Popis a technické parametry služeb IS DMVS ve formátu PDF dokument ve formátu PDF,
Verze 1.3  Popis a technické parametry služeb IS DMVS ve formátu PDF dokument ve formátu PDF,
Verze 1.2.1  Popis a technické parametry služeb IS DMVS ve formátu PDF dokument ve formátu PDF
Verze 1.1 Popis a technické parametry rozhraní IS DMVS pro web ve formátu PDF dokument ve formátu PDF
Datum poslední aktualizace: 28.05.2024

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy