Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Účelové územní prvky

Na této stránce najdete základní informace týkající se účelových územních prvků a jejich zavádění do RÚIAN. Informace jsou určené převážně editorům a potenciálním editorům, kteří zvažují zavedení jimi spravovaných dat do RÚIAN. Kromě obecných informací jsou zde umístěny i dokumenty zabývající se konkrétními praktickými a technickými postupy.

Definice ÚÚP je stanovena v § 31 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (ZZR):
„Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků podle odstavce 1 nebo do některého z nich.“

Účelové územní prvky jsou definovány jiným právním předpisem, kde je zároveň určeno, kdo je jejich editorem a jaké se k nim v RÚIAN vedou údaje. Úvodním krokem k zavedení nového ÚÚP do RÚIAN je proto vždy návrh legislativy. ÚÚP mohou být do RÚIAN postupně přidávány v rámci schvalování souvisejících právních předpisů (viz Aktuální stav vedení ÚÚP v RÚIAN). 

Výhody zavádění ÚÚP

Aktuální stav vedení ÚÚP v RÚIAN

 

Přílohy

Datum poslední aktualizace: 30.11.2021