Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Účelové územní prvky

Na této stránce najdete základní informace týkající se účelových územních prvků a jejich zavádění do RÚIAN. Informace jsou určené nejen editorům, ale i veřejnosti, která by chtěla tato data využívat.

Data o ÚÚP lze získat z eGON služeb, které jsou publikované přes rozhraní ISZR. Konkrétně se jedná o služby RuianVyhledejUup (E281)  a RuianCtiUup (E283), služby ISZR jsou dostupné pouze pro OVM.
Další možností, jak data získat, je jejich načtení z výměnného formátu RÚIAN (VFR). Data výměnného formátu jsou rozdělena na data stavová, která se generují 1x měsíčně a data změnová, která se generují v případě změn každý den, více o VFR zde. Vyhledání a stažení souborů je možné přes VDP, záložka Výměnný formát speciální – Účelové územní prvky. Soubory pro validaci VFR.

Vyhledání zavedených prvků s detailními informacemi a grafickým zobrazením je pro veřejnost dostupné prostřednictvím aplikace VDP.
 
Možnost reklamace údajů ÚÚP – protože se jedná o referenční údaje základních registrů, je umožněno reklamovat i tyto údaje a to prostřednictvím eGON služby IsuiReklamujPrvek (E53). Reklamace je zaslána k řešení příslušnému editorovi. Pro ověření stavu zpracování reklamace lze využít eGON službu IsuiCtiStavReklamace (E286).

Definice ÚÚP je stanovena v § 31 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (ZZR):
„Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují.“
Účelové územní prvky jsou definovány jiným právním předpisem, kde je zároveň určeno, kdo je jejich editorem a jaké se k nim v RÚIAN vedou údaje. Úvodním krokem k zavedení nového ÚÚP do RÚIAN je proto vždy návrh legislativy. ÚÚP mohou být do RÚIAN postupně přidávány v rámci schvalování souvisejících právních předpisů. 

Výhody zavádění ÚÚP

Aktuální stav vedení ÚÚP v RÚIAN

Informace pro editory

Datum poslední aktualizace: 26.05.2022