Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Metodika

Dotazy ohledně pořizování a správy dat digitální technické mapy krajů je třeba směřovat na Metodickou pracovní skupinu DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM. Jejími členy jsou zástupci krajů, zástupci veřejnoprávních subjektů a zástupci dodavatelských firem. Veškeré informace včetně kontaktů a již schválených odpovědí naleznete na webu: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně

Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů je vedený a spravovaný v programu TermIt ČVUT (tj. programu provozovaného v rámci krajské aktivity aktualizace obsahu thesaurů a ontologie pojmů DTM) a koordinovaný IPR Praha. Pro účely snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM je zpracována prohlížečka na webu: https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku/ odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně

Katalog objektů JVF DTM je uspořádaný seznam objektů digitální technické mapy, který obsahuje objekty JVF DTM v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb. Jeho prohlížení umožňuje webová aplikace, která je součástí webu Portál JVF DTM. Ten však dosud není ve správě ČÚZK a z tohoto důvodu v něm není možno dohledat aktuální data a informace. Katalog objektů naleznete na webu: https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/ odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně

Dokumenty:
  • Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací dokument ve formátu PDF: Dokument stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů.
  • Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy dokument ve formátu PDF: Dokument je určen k popisu a definici rozsahu a kvality díla, dodávek a služeb, které budou kraje zajišťovat prostřednictvím veřejných zakázek pro pořízení dat v rámci prvotního naplnění DTM kraje. Předmětem je popis a stanovení minimálních a doporučených požadavků krajů v roli objednatele na obsah, rozsah a kvalitu pořizovaných dat ve variantách zohledňujících rozdílnou výchozí situaci v jednotlivých krajích a jejich priority.
  • Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů dokument ve formátu PDF: Dokument je určen k popisu a definici rozsahu a kvality díla, dodávek a služeb ve vymezeném území, které budou veřejnoprávní subjekty zajišťovat prostřednictvím veřejných zakázek pro pořízení dat v rámci prvotního naplnění DTM veřejnoprávních subjektů. Předmětem je popis a stanovení minimálních a doporučených požadavků veřejnoprávních subjektů v roli objednatele na obsah, rozsah a kvalitu pořizovaných dat ve variantách zohledňujících rozdílnou výchozí situaci v jednotlivých vymezených územích, jejich priority a potřeby jednotlivých veřejnoprávních subjektů.
Datum poslední aktualizace: 24.05.2023

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy