Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Prezentace

Zde je možné stáhnout si několik prezentací vysvětlujících principy fungování DMVS a jejích základních pilířů - rozhraní a jednotného výměnného formátu.

Prezentace DMVS - centrální komponenta DTM (shrnutí principů) ve formátu PDF dokument ve formátu PDF

Prezentace DMVS Názvosloví a role ve formátu PDF dokument ve formátu PDF

Prezentace Schéma rozhraní ve formátu PDF dokument ve formátu PDF

Prezentace Shrnutí JVF DTM ve formátu PDF dokument ve formátu PDF

Prezentace "Zvládneme vybudovat digitální technické mapy krajů a DMVS?" - Karel Štencel, předneseno na ISSS 16.5.2022 v Hradci Králové dokument ve formátu PDF

Prezentace "Vlastníci, správci a provozovatelé dopravní a technické infrastruktury v IS DMVS" - Jiří Formánek , předneseno na ISSS 16.5.2022 v Hradci Králové dokument ve formátu PDF

Prezentace "Budování krajských DTM a DMVS pohledem ČÚZK" - Jiří Formánek, předneseno 27.10.2022 v Třebíči dokument ve formátu PDF

Prezentace Popis služeb DMVS - seminář pro VSP 25.11.2022 dokument ve formátu PDF

Prezentace ze semináře konaného 1. 2. 2023 na ČÚZK - Proces registrace, přidělování a správy subjektů v IS DMVS:
Právní předpisy s vazbou na VSP DTI dokument ve formátu PDF
Registr subjektů IS DMVS dokument ve formátu PDF
Proces registrace v IS DMVSdokument ve formátu PDF
IS DMVS - registrace a správa subjektu dokument ve formátu PDF
Dotazy a odpovědi k problematice obsahu semináře (ppsx)

Prezentace ze semináře konaného 29. 3. 2023 na ČÚZK - testování na integračním prostředí IS DMVS
Prostředí IS DMVS (přehled) 
Testování na integračním prostředí IS DMVS dokument ve formátu PDF
Základní etapy projektů IS DTM krajů a IS DMVS dokument ve formátu PDF

Prezentace ze semináře konaného 7. 9. 2023 na ČÚZK - testování na integračním prostředí IS DMVS_II
Prostředí IS DMVS (přehled) 
Testování na integračním prostředí IS DMVS dokument ve formátu PDF
Portál DMVSdokument ve formátu PDF
Přehled dotazů a odpovědídokument ve formátu PDF

Prezentace ze semináře konaného 8. 11. 2023 na ČÚZK - části a rozsahy DTI
Úvodní prezentace - stav projektu, definice pojmů, dokumentace 
Postup zakládání, správy a aktualizace částí a rozsahů editace DTI dokument ve formátu PDF
Přehled dotazů a odpovědídokument ve formátu PDF

Datum poslední aktualizace: 08.11.2023

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy