Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Prezentace

Zde je možné stáhnout si několik prezentací vysvětlujících principy fungování DMVS a jejích základních pilířů - rozhraní a jednotného výměnného formátu.

Prezentace DMVS - centrální komponenta DTM (shrnutí principů) ve formátu PDF dokument ve formátu PDF

Prezentace DMVS Názvosloví a role ve formátu PDF dokument ve formátu PDF

Prezentace Schéma rozhraní ve formátu PDF dokument ve formátu PDF

Prezentace Shrnutí JVF DTM ve formátu PDF dokument ve formátu PDF


Zde si můžete nastavit upozornění na na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:
    ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy
Datum poslední aktualizace: 26.04.2021