Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Dokumentace integračního prostředí

Účelem integračního prostředí je umožnit správcům informačních systémů VSP prověřit komunikaci mezi IS DMVS a těmito informačními systémy. Vzhledem k tomu, že maximum komunikace probíhá formou webových služeb, je třeba ověřit, že IS VSP budou umět správně zavolat webové služby IS DMVS a přijmout od něj odpověď, případně vyzvednout odpověď na volání asynchronních služeb.
Níže zveřejněný dokument obsahuje návod pro integraci IS VSP na IS DMVS v integračním prostředí (INT1), které dává ČÚZK k dispozici počínaje 3.4.2023. Prosím, věnujte pozornost zejména informacím o způsobu poskytování podpory ze strany ČÚZK k tomuto prostředí. Součástí dokumentace jsou i návody pro splnění předpokladů nutných pro přístup do tohoto prostředí.

Integrace IS VSP na integračním prostředí INT1 IS DMVS - návod  (aktualizace 6.6.2024)
Přílohy:
Postup získání testovacího certifikátu Postsignum  
Vytvoření JKS 
Zřízení testovací datové schránky (DS) 
Ukázkový soubor v JVF DTM ver. 1.4.3 vhodný pro testování volání WS R9 v integračním prostředí  (aktualizován 12.6.2024)
Datum poslední aktualizace: 05.04.2023

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy