Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

JVF DTM

Jednotný výměnný formát DTM byl navržen jako standardizovaný formát pro sdílení dat DTM mezi partnery JVF DTM, subjekty veřejné správy a dalšími uživateli. Jde o univerzální formát pro předávání dat jak ze strany editorů DTI a ZPS a dále krajským DTM, tak pro výdej dat v předpřipravených datových balíčcích i výsledků specifických dotazů do datového fondu DTM.

Dokumentace JVF DTM verze 1.4.3 (stav schválený KRS DMVS/DTM dne 22.11.2023, opravy schválené k 17.1.2024)

Přehled změn JVF DTM ve verzi 1.4.3 dokument ve formátu PDF
přílohy:

Struktura výměnného formátu JVF DTM verze 1.4.3 dokument ve formátu PDF
XSD pro verzi 1.4.3 archiv ve formátu ZIP
Ukázky XML souborů pro verzi 1.4.3 archiv ve formátu ZIP
Přehled změn v opravě XSD a popisů JVF 1.4.3 k 16.11.2023 dokument ve formátu PDF
Přehled dodatečných změn v XSD a popisech JVF 1.4.3 k 17.1.2024 dokument ve formátu PDF
Opravy JVF DTM evidované pro budoucí verzi 1.4.x (oproti verzi 1.4.3) dokument ve formátu PDF (stav k 7.3.2024)

pracovní pomůcky - přehled rozdílů oproti předchozí verzi:


Dokumentace JVF DTM verze 1.4.2.3 (platné od 1. 7. 2023 - doplněk k verzi 1.4.2.2)

Přehled změn JVF DTM ve verzi 1.4.2.3 dokument ve formátu PDF
Struktura výměnného formátu JVF DTM ver. 1.4.2.3 dokument ve formátu PDF
XSD pro verzi 1.4.2.3 archiv ve formátu ZIP
Ukázky XML souborů pro verzi 1.4.2.3 archiv ve formátu ZIP

Dokumentace JVF DTM verze 1.4.2.2 (platné od 1. 7. 2023)

Přehled změn JVF DTM ve verzi 1.4.2.2 dokument ve formátu PDF
Struktura výměnného formátu JVF DTM ver. 1.4.2.2 dokument ve formátu PDF
Rozšiřující informace k JVF DTM ver. 1.4.2.2dokument ve formátu PDF
Přehled změn názvů xsd souborů ve verzi 1.4.2.2 dokument ve formátu PDF

XSD pro verzi 1.4.2.2 archiv ve formátu ZIP
Ukázky XML souborů pro verzi 1.4.2.2 archiv ve formátu ZIP

Přehled plánovaných a zvažovaných změn v prováděcí vyhlášce 393/2020 Sb. a v JVF DTM  (verze k 30.8.2023)dokument ve formátu PDF

Přehled plánovaných a zvažovaných změn v prováděcí vyhlášce 393/2020 Sb. a v JVF DTM (verze k 24.3.2023)dokument ve formátu PDF

Dokumentace k verzi 1.4.2.1:

Struktura JVF DTM v. 1.4.2.1 dokument ve formátu PDF

XSD pro verzi 1.4.2.1 archiv ve formátu ZIP

Ukázky XML souborů pro verzi 1.4.2.1 archiv ve formátu ZIP (dodané v rámci výzkumného úkolu)

Ukázky XML souborů pro verzi 1.4.2.1 - DI, TI, ZPS (výběry ze vzorových souborů z DTM krajů)

TITBMV021, Zavedení Digitální technické mapy ČR  

Pozn: Předchozí dokumenty obsahují návrhy, z nichž ne všechny byly přejaty do projektů IS DMVS a IS DTMK. WFS služby nejsou realizovány
Datum poslední aktualizace: 02.07.2024

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy a jednotný výměnný formát Digitální technické mapy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy

ČÚZK - jednotný výměnný formát Digitální technické mapy RSS 2.0 pro jednotný výměnný formát Digitální technické mapy