Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Veřejný dálkový přístup (VDP)

VDP - Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN 
Aplikace VDP umožňuje nahlížet na údaje základního registru RÚIAN a stahovat data RÚIAN prostřednictvím Výměnného formátu RÚIAN (VFR). Data VDP jsou poskytována zdarma a bez registrace. Data mají informativní charakter, referenční data jsou dostupná pouze přes Informační systém základních registrů.

Postupy pro práci s VDP: 

 
Datum poslední aktualizace: 08.04.2024