Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Předpokládané termíny realizace

leden 2020 vstoupila v platnost novela Zeměměřického zákona
srpen 2020 vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele IS DMVS
6.10.2020 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o digitální technické mapě
červen 2021-červen 2023 vybudování IS DMVS - implementace funkcí v jednotlivých etapách
1.9.2022 pilotní provoz IS DMVS - zahájení registrace vlastníků, správců a provozovatelů DTI
1.7.2023 zahájení plného provozu


Zde si můžete nastavit upozornění na na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:
    ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy
Datum poslední aktualizace: 26.04.2021