Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Verifikační registr

Verifikační registr DMVS sloužil ke shromáždění kontaktů na vlastníky, správce a provozovatele (VSP) dopravní a technické infrastruktury (DTI), které ČÚZK dle bodu 3 přechodného ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (zeměměřický zákon), vyzval k registraci do Registru subjektů DMVS po jeho zprovoznění v termínu 1. 7. 2023. ČÚZK postupně v několika vlnách rozeslal žádosti o registraci obcím, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, u nichž na základě jiných evidencí dovodil, že by mohly být vlastníky, správci nebo provozovateli DTI.
 
Možnost registrace subjektů do Verifikačního registru DMVS byla ukončena ke dni 30. 4. 2023.

Subjekty, které jsou vlastníky, správci nebo provozovateli dopravní a technické infrastruktury a do tohoto termínu se nezaregistrovaly, příp. výzvu neobdržely, již k registraci do Registru subjektů DMVS formou výzvy vyzvány nebudou, ale mohou se registrovat přímo prostřednictvím Portálu DMVS.

Datum poslední aktualizace: 03.05.2023

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy