Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Verifikační registr

Verifikační registr DMVS slouží ke shromáždění kontaktů na vlastníky, správce a provozovatele (VSP) dopravní a technické infrastruktury (DTI), které ČÚZK dle bodu 3 přechodného ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (zeměměřický zákon), vyzve k registraci do Registru subjektů DMVS po jeho zprovoznění v termínu od 1. 1. 2023. ČÚZK postupně v několika vlnách rozeslal žádosti o registraci obcím a právnickým osobám, u nichž na základě jiných evidencí dovodil, že by mohly být vlastníky, správci nebo provozovateli DTI. 
Pro registraci dalších subjektů (jak právnických, tak fyzických), které se považují za VSP DTI je k dispozici registrační formulář na adrese

https://vr-dmvs.cuzk.cz


Zde si můžete nastavit upozornění na na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy