Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Portál DMVS

Portál DMVS je dostupný na adrese https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal  

Informace ke spuštění pilotního provozu IS DMVS 1.4.2024 

Uživatelská příručka k Portálu  (verze k 25.6.2024)
Přehled změn IS DMVS ve verzi 1.6  (nasazené 13.2.2024 na produkční prostředí)
Přehled změn IS DMVS ve verzi 1.7  (nasazené 3.5.2024 na produkční prostředí)
Upozornění na úpravu kontroly validace služeb  (dokument k 26.2.2024)

Návod pro registraci obcí a OVM  (verze k 26.6.2024)
Návod pro lokální administrátory JIP na přidělení rolí uživatelům v OVM  (verze k 13.7.2023)
Návod pro registraci VSP DTI  (verze k 26.6.2024)
Návod pro registraci AZI  (verze k 26.6.2024)
Postup registrace subjektu kritické infrastruktury  (verze k 9.5.2024)

Návod pro registraci částí DTI a rozsahů editace DTI  (verze k 26.6.2024)
Postup pro předávání dat DTI do krajských IS DTM  (verze k 2.7.2024)

Často kladené otázky  (verze k 28.6.2024)
 
Datum poslední aktualizace: 02.07.2024

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy