Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Novinky

 • Dne 17. ledna 2024 proběhne distančně 33. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 07.12.2023
 • Dne 10. ledna 2024 proběhne distančně 14. jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 07.12.2023
 • Do záložky JVF DTM byla pro možné využití vystavena pracovní pomůcka k nové verzi JVF DTM 1.4.3 - jedná se o přehledy rozdílů v objektech  a atributech  verze 1.4.3 JVF DTM oproti verzi 1.4.2.3 ve formě xls tabulek.
  Zveřejněno 01.12.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že dne 22. listopadu 2023 byla Koordinační radou správců DMVS a DTM schválena dokumentace k nové verzi JVF DTM 1.4.3. Oproti návrhu došlo v jednotlivých součástech k několika drobným úpravám, doporučujeme tedy vycházet ze schváleného stavu dokumentace, který je vystaven v záložce JVF DTM. Jak již bylo dříve uvedeno, s nasazením této verze na produkční prostředí se počítá v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024, termín bude upřesněn.
  Zveřejněno 23.11.2023
 • Do záložky Prezentace byly přidány prezentace z odborného semináře k problematice zakládání, správy a aktualizace částí a rozsahů editace DTI v IS DMVS, který se konal dne 8. listopadu 2023 v Praze na ČÚZK.
  Zveřejněno 08.11.2023
 • V záložce Předpokládané termíny realizace byl aktualizován schválený posun termínu zahájení pilotního provozu IS DTM krajů na 1. dubna 2024 a dokumenty Zahájení provozu Informačního systému DTM krajů dokument ve formátu PDF a Etapy zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů dokument ve formátu PDF, do kterých se posun tohoto termínu promítá. Dokumenty byly dne 7. listopadu 2023 schváleny Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 07.11.2023
 • Do záložky Portál DMVS byl vystaven dokument Zakládání částí DTI a rozsahů editace DTI dokument ve formátu PDF. Jedná se o návod pro registraci částí a rozsahů editace dopravní a technické infrastruktury v Informačním systému digitální mapy veřejné správy.
  Zveřejněno 06.11.2023
 • Dne 6. prosince 2023 proběhne distančně 32. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 02.11.2023
 • Dne 29. listopadu 2023 proběhne distančně 13. jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 02.11.2023
 • Do záložky Podklady IS DTM byl přidán dokument Dlaždicové služby České republiky dokument ve formátu PDF, který specifikuje měřítkové řady pro potřeby poskytovatelů mapových služeb (WMTS) v ČR. Dokument byl dne 5. října 2023 schválen Koordinačním výborem pro INSPIRE (KOVIN).
  Zveřejněno 02.11.2023
 • Do záložky JVF DTM byl v souladu s harmonogramem vystaven návrh dokumentace k nové verzi JVF DTM 1.4.3. Po jejím posouzení bude následně schvalována Koordinační radou správců DMVS a DTM. S nasazením nové verze na produkční prostředí se počítá v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024, termín bude upřesněn.
  Zveřejněno 31.10.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že dne 8. listopadu 2023 uspořádá další odborný seminář pro zástupce vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury (DTI), který bude tentokrát zaměřen na problematiku zakládání, správy a aktualizace částí a rozsahů editace DTI v Informačním systému digitální mapy veřejné správy. Veškeré podrobnosti (včetně nutné registrace) naleznete v pozvánce dokument ve formátu PDF, která je umístěna v záložce Semináře, školení.
  Zveřejněno 16.10.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že dne 11. října 2023 byla na produkční a integrační prostředí INT1 IS DMVS nainstalována nové verze 1.5.3.2 informačního systému. Tato verze obsahuje opravy chybových stavů při přihlašování pomocí datových schránek a změny několika webových služeb. Upravená dokumentace webových služeb včetně nových WSDL je k dispozici v záložce Popis služeb.
  Zveřejněno 12.10.2023
 • Dne 18. října 2023 proběhne distančně 31. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 19.09.2023
 • Dne 11. října 2023 proběhne distančně 12. jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 19.09.2023
 • Do záložky Právní předpisy byla přidána pracovní pomůcka k novelizované vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje - její diferenční znění s vyznačením realizovaných změn v rámci této novely (tedy ve znění vyhl. č. 186/2023 Sb.).
  Zveřejněno 11.09.2023
 • Do záložky Prezentace byly přidány prezentace z dalšího odborného semináře k problematice testování na integračním prostředí v IS DMVS, který se konal dne 7. září 2023 v Praze na ČÚZK.
  Zveřejněno 11.09.2023
 • Dne 12. září 2023 proběhne prezenčně 30. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 07.09.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že dne 7. září 2023 uspořádá další odborný seminář pro zástupce vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury, který bude opakovaně zaměřen na problematiku testování na integračním prostředí Informačního systému digitální mapy veřejné správy. Veškeré podrobnosti (včetně nutné registrace) naleznete v pozvánce dokument ve formátu PDF, která je umístěna v záložce Semináře, školení.
  Zveřejněno 04.08.2023
 • Dne 30. srpna 2023 proběhne distančně 11. jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 19.07.2023
 • Dne 23. srpna 2023 proběhne distančně 29. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 19.07.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že dne 18. července 2023 byla na integrační prostředí INT1 IS DMVS nainstalována nové verze 1.5.2.3 informačního systému. Tato verze již v odpovědi WS R9 a R13a vrací seznam dvojic identifikátorů vložených prvků a je shodná s verzí nasazenou na produkčním prostředí IS DMVS.
  Zveřejněno 19.07.2023
 • V záložce Portál DMVS byly zveřejněny další návody: Návod pro registraci obcí a dalších OVM dokument ve formátu PDF a Návod pro lokální administrátory JIP na přidělení rolí uživatelů v OVM dokument ve formátu PDF.
  Zveřejněno 13.07.2023
 • V produkčním prostředí ČÚZK na adrese https://dmvs.cuzk.cz je od 3. července 2023 instalována produkční verze IS DMVS. Tato verze je již otevřena pro registraci vlastníků, správců a provozovatelů DTI a jejich editory. Vlastníci, správci a provozovatelé postupně obdrží výzvu k registraci do Registru subjektů IS DMVS. Odesílání aktualizací DTI, s ohledem na schválené etapy zahájení testovacího a pilotního provozu krajských IS DTM, bude možné po 1. lednu 2024.
  Zároveň byly na webu projektu DMVS zveřejněny návody pro registraci VSP a ÚOZI (AZI).
  Zveřejněno 03.07.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že k nainstalované nové verzi 1.5 IS DMVS na integračním prostředí INT1 byla v záložce Popis služeb aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS
  Zveřejněno 30.06.2023
 • Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2023
  Zveřejněno 26.06.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální v souladu s předchozími informacemi upozorňuje, že nová verze JVF DTM 1.4.2.3 bude v termínu od 1. července 2023 nasazena také na integračním prostředí INT1 IS DMVS. Její dokumentace byla již dříve vystavena do záložky JVF DTM
  Zveřejněno 22.06.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že dne 8. června 2023 byla panem předsedou podepsána vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Očekává se její uveřejnění ve Sbírce zákonů.  
  Zveřejněno 12.06.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že integrační prostředí INT1 IS DMVS je opět dostupné, instalace nové verze 1.5.0 informačního systému byla dokončena. 
  Zveřejněno 09.06.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální upozorňuje na plánovanou odstávku integrační prostředí INT1 IS DMVS dne 9. června 2023, důvodem je nasazení nové verze 1.5.0 informačního systému. O ukončení odstávky vás budeme informovat. Omlouváme se za případné komplikace.
  Zveřejněno 06.06.2023
 • Dne 28. června 2023 proběhne distančně 28. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 01.06.2023
 • Dne 21. června 2023 proběhne distančně 10. jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 01.06.2023
 • Do záložky JVF DTM byla přidána dokumentace k nové verzi JVF DTM 1.4.2.3. Tato verze byla vydána s ohledem na nutnost validního uložení neveřejných informací veřejných objektových typů a dne 31. května 2023 byla schválena Koordinační radou správců DMVS a DTM. S jejím nasazením na produkční prostředí se počítá, stejně jako s avizovanými změnami ve verzi JVF DTM 1.4.2.2, v termínu od 1. července 2023.
  Zveřejněno 01.06.2023
 • Do nové záložky Metodika byl přidán dokument Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací dokument ve formátu PDF, který stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení. Dokument byl dne 24. května 2023 schválen Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 24.05.2023
 • Do záložky Podklady IS DTM byl pro případné využití přidán adresář s tabulkami popisující aktuálním stav pořizování dat základní prostorové situace (ZPS) DTM v jednotlivých krajích. 
  Zveřejněno 23.05.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že dokumentace k nové verzi JVF DTM 1.4.2.2 byla dne 5. května 2023 schválena Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 19.05.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že k nainstalované nové verzi 1.4.3.1 IS DMVS na integračním prostředí INT1 byla v záložce Popis služeb aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS
  Zveřejněno 13.05.2023
 • Dne 31. května 2023 proběhne distančně 27. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 10.05.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že integrační prostředí INT1 IS DMVS je opět dostupné, instalace nové verze 1.4.3.1 informačního systému byla dokončena. 
  Zveřejněno 10.05.2023
 • Do záložky JVF DTM byla přidána upravená dokumentace k nové verzi JVF DTM 1.4.2.2. Veškeré zapracované změny jsou v příslušných souborech dokumentace okomentovány a vyznačeny červeným písmem.
  Zveřejněno 03.05.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální upozorňuje na plánovanou odstávku integrační prostředí INT1 IS DMVS dne 9. května 2023, důvodem je nasazení nové verze 1.4.3.1 informačního systému. O ukončení odstávky vás budeme informovat. Omlouváme se za případné komplikace.
  Zveřejněno 03.05.2023
 • Dne 10. května 2023 proběhne distančně 9. jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 22.04.2023
 • Do záložky JVF DTM byla přidána dokumentace k nové verzi JVF DTM 1.4.2.2. Jak již bylo uvedeno, s nasazením na produkční prostředí se počítá v termínu od 1. července 2023.
  Zveřejněno 18.04.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální upozorňuje, že ke dni 30. dubna 2023 bude ukončena možnost registrace subjektů do Verifikačního registru DMVS. Podrobnosti jsou uvedeny v záložce Verifikační registr
  Zveřejněno 18.04.2023
 • Dne 5. dubna 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb.dokument ve formátu PDF, kterým se mění mj. účinnost zákona č. 47/2020 Sb., v pl. znění, na termín 1. července 2024.
  Zveřejněno 13.04.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že bylo zpřístupněno integrační prostředí IS DMVS s označením "INT1" pro možné prověření komunikace mezi IS DMVS a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v INT1 a prerekvizity naleznete v nové záložce Dokumentace integračního prostředí.
  Zveřejněno 05.04.2023
 • V záložce Popis služeb byla aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS (aktuální verze jednotlivých dokumentů jsou uvedeny v přehledové tabulce). 
  Zveřejněno 04.04.2023
 • Dne 26. dubna 2023 proběhne distančně 26. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 30.03.2023
 • Do nové záložky Značkový klíč objektů DTM byly vloženy výsledky projektu "Zpracování kartografických symbolů pro publikaci mapových služeb DTM". Zadáním projektu bylo vytvoření předpisu jednotné symbologie objektů DTM pro použití ve WMS a WMTS službách s cílem zajistit jednotnou prezentaci vektorových dat DTM. Objednatelem byl Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
  Zveřejněno 30.03.2023
 • Do záložky Předpokládané termíny realizace byl přidán dokument Zahájení provozu Informačního systému DTM krajů dokument ve formátu PDF, který shrnuje aktuální stav připravenosti spuštění etap provozu jednotlivých IS DTM krajů v kontextu aktuálně platné legislativy a připravované novely. Dokument byl dne 22. března 2023 schválen Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 30.03.2023
 • Do záložky Předpokládané termíny realizace byl přidán dokument Etapy zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů dokument ve formátu PDF, který definuje základní etapy projektů IS DTM krajů a IS DMVS vedoucí k jejich zprovoznění. Dokument byl dne 22. února 2023 schválen Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 30.03.2023
 • Do záložky JVF DTM byly vystaveny tři nové ukázky XML souborů pro verzi JVF DTM 1.4.2.1. Jedná se o výběry ze vzorových souborů dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a základní prostorové situace z DTM krajů. 
  Zveřejněno 29.03.2023
 • Do záložky Prezentace byly přidány prezentace z odborného semináře k problematice testování na integračním prostředí v IS DMVS, který se konal dne 29. března 2023 v Praze na ČÚZK.
  Zveřejněno 29.03.2023
 • Do záložky JVF DTM byla přidán dokument dokument ve formátu PDF se základním přehledem plánovaných a zvažovaných změn JVF DTM a vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.
  Zveřejněno 25.03.2023
 • Do záložky JVF DTM byla přidána informace k plánované nové verzi JVF DTM 1.4.2.2. S nasazením na produkční prostředí se počítá v termínu od 1. července 2023 a její dokumentace bude vydána v termínu do 15. dubna 2023. Současně byl vystaven stručný popis změn formátu v dokumentu Plánované změny JVF DTM 1.4.2.2 dokument ve formátu PDF.
  Zveřejněno 13.03.2023
 • V záložce Předpokládané termíny realizace byly aktualizovány milníky projektu DMVS a navázaných DTM krajů a dokument Rámcový harmonogram klíčových kroků při budování IS DMVS dokument ve formátu PDF.
  Zveřejněno 08.03.2023
 • Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že dne 29. března 2023 uspořádá třetí odborný seminář pro zástupce vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury, který bude tentokrát zaměřen na problematiku testování na integračním prostředí Informačního systému digitální mapy veřejné správy. Veškeré podrobnosti (včetně nutné registrace) naleznete v pozvánce dokument ve formátu PDF, která je umístěna v záložce Semináře, školení.
  Zveřejněno 06.03.2023
 • Dne 22. března 2023 proběhne distančně 25. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 27.02.2023
 • V záložce Popis služeb byla aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS (verze 2.0 jednotlivých dokumentů). 
  Zveřejněno 07.02.2023
 • Do záložky Prezentace byly přidány prezentace z odborného semináře k problematice procesů registrace, přidělování a správy subjektů v IS DMVS, který se konal dne 1. února 2023 v Praze na ČÚZK.
  Zveřejněno 01.02.2023
 • Dne 8. března 2023 proběhne distančně 8. jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 27.01.2023
 • Dne 22. února 2023 proběhne distančně 24. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 27.01.2023
 • Dne 25. ledna 2023 proběhne distančně 7. jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Upraveno 22.12.2022
 • Dne 18. ledna 2023 proběhne prezenčně v Pardubicích 23. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 22.12.2022
 • Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že dne 1. února 2023 uspořádá druhý odborný seminář pro zástupce vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury, který bude tentokrát zaměřen na problematiku procesů registrace, přidělování a správy subjektů v rámci Informačního systému digitální mapy veřejné správy a navázaných informačních systémů digitálních technických map jednotlivých krajů. Veškeré podrobnosti (včetně nutné registrace) naleznete v pozvánce dokument ve formátu PDF, která je umístěna v záložce Semináře, školení.
  Zveřejněno 22.12.2022
 • V záložce Popis rozhraní byla zveřejněna aktualizovaná verze 1.5 dokumentu Popis a technické parametry služeb IS DMVS dokument ve formátu PDF.
  Zveřejněno 15.12.2022
 • Dne 21. prosince 2022 proběhne distančně 22. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 06.12.2022
 • Do záložky Prezentace byly přidány dvě nové prezentace - příspěvek Ing. Formánka dokument ve formátu PDF ze semináře Katastr nemovitostí XXVII., který se konal dne 27. října 2022 v Třebíči, a příspěvek Ing. Sojky dokument ve formátu PDF ze semináře k problematice DMVS/DTM, který se konal dne 25. listopadu 2022 v Praze na ČÚZK.
  Zveřejněno 30.11.2022
 • Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že dne 25. listopadu 2022 uspořádá odborný seminář pro zástupce vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury, který bude zaměřen na problematiku procesního fungování integračního rozhraní budovaného Informačního systému digitální mapy veřejné správy a navázaných informačních systémů digitálních technických map jednotlivých krajů. Veškeré podrobnosti (včetně nutné registrace) naleznete v pozvánce dokument ve formátu PDF, která je umístěna v záložce Semináře, školení.
  Zveřejněno 15.11.2022
 • Dne 23. listopadu 2022 proběhne distančně 21. jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 26.10.2022
 • Pro registraci subjektů (právnických i fyzických), které se považují za vlastníky, správce a provozovatele dopravní a technické infrastruktury byl do záložky Verifikační registr umístěn odkaz na registrační formulář. 
  Zveřejněno 24.10.2022
 • Dne 19. října 2022 proběhne distančně dvacáté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 30.09.2022
 • V záložce Popis rozhraní byla zveřejněna aktualizovaná verze 1.4 dokumentu Popis a technické parametry služeb IS DMVSdokument ve formátu PDF.
  Zveřejněno 30.09.2022
 • Dne 12. října 2022 proběhne distančně šesté jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 30.09.2022
 • Do záložky Popis služeb byl přidán Podrobný popis služeb IS DMVS, který poskytuje budoucím uživatelům IS DMVS jednoduchý a srozumitelný popis základních principů chování jednotlivých služeb a celého rozhraní. Součástí jsou popisy společných prvků pro jednotlivé služby a popis posloupnosti volání jednotlivých služeb pro činnosti prováděné v IS DMVS. Samotné služby jsou popsány ve vlastních dokumentech. 
  Zveřejněno 19.09.2022
 • Do záložky JVF DTM byla přidána dokumentace Jednotného výměnného formátu DTM verze 1.4.2.1, která byla dne 31. srpna 2022 schválena Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 01.09.2022
 • Do záložky Podklady IS DTM byl přidán dokument Topologické kontroly IS DTM krajů dokument ve formátu PDF, který doplňuje Společnou technickou specifikaci IS DTM kraje a podrobněji rozpracovává některé její části.
  Zveřejněno 11.08.2022
 • Dne 13. září 2022 proběhne prezenčně devatenácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 30.06.2022
 • Dne 7. září 2022 proběhne distančně páté jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 30.06.2022
 • V záložce Popis rozhraní byla zveřejněna aktualizovaná verze 1.3 dokumentu Popis a technické parametry služeb IS DMVSdokument ve formátu PDF
  Zveřejněno 24.06.2022
 • S účinností zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. července 2023 mezi zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu nově zaváděno založení digitálních technických map a vyhotovení podkladů pro jejich vedení. Také tyto výsledky zeměměřických činností budou muset být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, konkrétně rozsahem úředního oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona. Potřebné informace k ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě jsou na webových stránkách ČÚZK uvedeny v oddíle Zeměměřictví v záložce Zeměměřické činnosti. Naleznete zde také k volnému stažení software KDirSign, který je využitelný pro ověřování odborné správnosti výsledku v elektronické podobě.
  Zveřejněno 22.06.2022
 • Dne 16. června 2022 byl na všechny obce v rámci první vlny oslovování subjektů dopravní a technické infrastruktury rozeslán průvodní dopis s žádostí o registraci do Verifikačního registru DMVS. Součástí registrace je kontrola údajů, které o konkrétním subjektu ČÚZK získal z veřejných evidencí, doplnění rolí, ve kterých bude subjekt v rámci ID DMVS vystupovat, a doplnění skupiny objektů, které subjekt vlastní nebo spravuje. V případě problémů s procesem registrace je možno ČÚZK kontaktovat také na e-mailové adrese vr.dmvs@cuzk.cz.
  Zveřejněno 20.06.2022
 • Dne 29. června 2022 proběhne distančně čtvrté jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 15.06.2022
 • Dne 22. června 2022 proběhne distančně osmnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 02.06.2022
 • Dne 8. června 2022 proběhne distančně třetí jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 02.06.2022
 • Do záložky Prezentace byly doplněny dvě nové prezentace - místopředsedy úřadu Ing. K. Štencela dokument ve formátu PDF a ředitele odboru správy DMVS a RÚIAN Ing. J. Formánka dokument ve formátu PDF - přednesené na konferenci ISSS v Hradci Králové dne 16. května 2022.
  Zveřejněno 02.06.2022
 • Dne 18. května 2022 proběhne distančně sedmnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 05.05.2022
 • V záložce Informace pro obce byl aktualizován dokument Často kladené dotazydokument ve formátu PDF.
  Zveřejněno 02.05.2022
 • Do záložky JVF DTM byla přidána dokumentace Jednotného výměnného formátu DTM verze 1.4.2, která byla dne 4. dubna 2022 schválena Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 21.04.2022
 • Dne 11. května 2022 proběhne distančně druhé jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 12.04.2022
 • Do záložky Podklady IS DTM byl přidán dokument Přeshraniční editace: doplnění podrobného popisu pro implementaci systému dokument ve formátu PDF, který doplňuje Společnou technickou specifikaci IS DTM kraje a podrobněji rozpracovává některé její části. Dokument byl schválen Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 11.04.2022
 • V záložce Popis rozhraní byla zveřejněna aktualizovaná verze dokumentu Popis a technické parametry služeb IS DMVSdokument ve formátu PDF
  Zveřejněno 04.04.2022
 • Do záložky Odkazy byly uloženy linky na výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu „OP PIK III. výzva - Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů" a „OP PIK III. výzva - Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)“.   
  Zveřejněno 24.03.2022
 • Dne 6. dubna 2022 proběhne distančně šestnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 03.03.2022
 • Na Portálu JVF DTM odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně byla vystavena kompletní dokumentace aktualizované verze JVF DTM 1.4.2 (výstup projektu Technologické agentury ČR).
  Zveřejněno 17.02.2022
 • Dne 2. března 2022 proběhne distančně patnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 10.02.2022
 • Zveřejněn rámcový harmonogram klíčových kroků při budování IS DMVS. Harmonogram je určen pro externí subjekty připravující se na propojení s IS DMVS/DTM (obce, vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury a další). 
  Zveřejněno 09.02.2022
 • Dne 26. ledna 2022 proběhne distančně čtrnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 07.01.2022
 • Pro pracoviště v Praze-Kobylisích hledáme pracovníka do služebního poměru (12. platová třída) na dobu neurčitou od 1.1.2022 nebo dle dohody na pozici
  Správce Digitální mapy veřejné správy.
  Podrobnosti zde. Vyhlášení výběrového řízení zde.
  Termín přihlášek je do 8.11.2021
  Zveřejněno 12.11.2021
 • Dne 15. prosince 2021 proběhne distančně třinácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 12.11.2021
 • Dne 10. listopadu 2021 proběhne distančně dvanácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 22.10.2021
 • Na stránce Informace pro obce byl zveřejněn aktualizovaný dokument "Co přinesou digitální technické mapy obcím a jaké jsou jejich povinnosti?" dokument ve formátu PDF. Text je nyní zveřejněn ve znění schváleném Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 05.10.2021
 • Na základě předběžného průzkumu trhu byla zveřejněna technická specifikace IS DTM šesti krajů (K6).  Všechny zveřejněné dokumenty najdete zde odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně.
  Zveřejněno 06.10.2021
 • Na konferenci ISSS 2021, která se konala 20.-21.9.2021 v Hradci Králové, prezentovali pracovníci ČÚZK novinky v oblasti přípravy DMVS. Místopředseda úřadu Ing. Karel Štencel informoval o celkovém postupu projektu (prezentace dokument ve formátu PDF) a ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN Ing. Jiří Formánek upozornil na novinky v přípravě Verifikačního registru DMVS (prezentace dokument ve formátu PDF).
  Zveřejněno 04.10.2021
 • Dne 15. září 2021 proběhne poprvé prezenčně jedenácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 10.09.2021
 • Dne 11. srpna 2021 proběhne distančně desáté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 22.07.2021
 • V rubrice Podklady IS DTM byly zveřejněny dokumenty určené především pro správce krajských DTM - kromě Společné technické specifikace je k dispozici také Výběr rozhraní používaných DTMK.
  Zveřejněno 02.07.2021
 • Dne 30. června 2021 proběhne distančně deváté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 16.06.2021
 • Dne 4. června 2021 byla Koordinační radou správců DMVS a DTM schválena Společná technická dokumentace Informačního systému digitální technické mapy kraje
  Zveřejněno 04.06.2021
 • Dne 19. května 2021 proběhne distančně osmé jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 10.05.2021
Datum poslední aktualizace: 26.04.2021

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy