Semináře Nemofora

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

V současné době se Nemoforum orientuje na pořádání seminářů k aktuálním tématům navrženým členskými institucemi. Semináře, na které jsou zváni účastníci z okruhu Nemofora (Plénum, pracovní skupiny) i další zájemci, se osvědčily jako velmi užitečná a potřebná forma činnosti, která přispívá ke vzájemné informovanosti, poskytuje prostor pro diskusi a podporuje prezentaci Nemofora směrem k odborné veřejnosti. Informace o plánovaných seminářích jsou zveřejňovány též v kalendáři akcí na www.zememeric.cz  a www.geoinformace.cz .
 

Dosud proběhly tyto semináře Nemofora:

Název s odkazem na prezentaci datum
Interní kulatý stůl - Vytvoření referenčního administrativního zdroje dat o bytovém fondu listopad 2023
Digitální technické mapy z pohledu správců a uživatelů prosinec 2022
GeoInfoStrategie  – co se podařilo a co ne březen 2021
Využijeme šance vybudovat digitální mapu veřejné správy? říjen 2019
Modernizace státního mapového díla prosinec 2018
Zavádění metody BIM v ČR říjen 2018
Kulatý stůl na téma Role DMVS 2020 Plus v NIPI - interní akce prosinec 2017
GeoInfoStrategie a TA ČR - Spolupráce Technologické agentury ČR při implementaci GeoInfoStrategie duben 2017
BPEJ a pozemkové úpravy prosinec 2016
Kulatý stůl k zákonu o oceňování (Ministerstvo financí) - interní seminář duben 2016
Implementace GeoInfoStrategie říjen 2015
GeoInfoStrategie - Česká republika na startu nové etapy listopad 2014
Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru září 2014
Nový katastrální zákon prosinec 2013
Proměny mapy velkého měřítka - nizozemská inspirace září 2013
Kulatý stůl k úvahám o zdanění inženýrských sítí daní z nemovitostí (Ministerstvo financí) - interní seminář únor 2013
Příprava GeoInfoStrategie – mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty leden 2013
Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky listopad 2012
Kulatý stůl ke koncepci daně z nemovitostí (Ministerstvo financí) - interní seminář květen 2012
Diskusní seminář k tématice cenových map červen 2011
Digitalizace katastrálních map červen 2010
Digitální mapa veřejné správy říjen 2009
Seminář k digitalizaci katastrálních map prosinec 2008
Jednotné digitální technické mapy listopad 2008
Diskusní seminář k tématice registru bytů duben 2008
Přednáška D. Smejkala: "Mezinárodní oceňovací standardy" prosinec 2007
Seminář k digitalizaci katastrálních map červen 2007
Kulatý stůl o digitalizaci katastrálních map říjen 2006
Geoinformační infrastruktura v ČR a INSPIRE březen 2006
Webové portály technických map a komunikace správců sítí s veřejnou správou říjen 2005
Jak dále v dani z nemovitostí? červen 2004
Pozemkové úpravy X. (MZe a Spolek zeměměřičů Brno) duben 2004
Seminář k tématice dopravní telematiky leden 2004
Seminář k problematice ochrany osobních údajů říjen 2003
Diskuse "u kulatého stolu" k tématice základních datových fondů geodat ČR duben 2003
Seminář k tématice povodní únor 2003
Seminář k tématice daně z nemovitostí únor 2003
Evropské aktivity v oblasti geoinformací a katastru v období rozšiřování Evropské unie a zapojení České republiky v souvisejících programech a projektech červen 2002
Pozemková registrace v oblastech s příděly (v rámci projektu Kadaster International, NL) únor 2002
Registr budov (v rámci projektu Kadaster International, NL) únor 2002
Ceny stavebních pozemků na internetu únor 2002
Prostorová identifikace v základních registrech ISVS a registr geografických informací leden 2002
Seminář "NEMOFORUM" (v rámci projektu Kadaster International, NL) říjen 2001
Katastr nemovitostí říjen 2001

Aktuality resort

19.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, Katastrálního pracoviště JihlavaKatastrálního pracoviště Třebíč.

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.