Příprava GeoInfoStrategie
– mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

ikona ve formátu PDF Program ve formátu PDF

Datum konání: 17. 1. 2013
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace

 • Záměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do r. 2020
  RNDr. Eva Kubátová - MV
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF 

   
 • EUROGI – možnost sdílení zkušeností a porovnání SDI v Evropě
  Ing. Eva Pauknerová, CSc. - CAGI
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Poznatky ČÚZK při implementaci mezinárodních požadavků na interoperabilitu dat a služeb a jejich poskytování
  Ing. Jiří Poláček, CSc. - ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF 

   
 • Podněty z mezinárodních aktivit Zeměměřického úřadu
  Ing. Danuše Svobodová - ZÚ
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • INSPIRE – východiska (zákony a prováděcí předpisy, KOVIN) a závazky ČR do r. 2020
  Ing. Jitka Faugnerová - CENIA
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Digitální agenda - cíle, aktuální klíčové oblasti, implementace v ČR
  Ing. Dana Černohousová - MV
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Impulsy ze zámoří – USA a Austrálie jako předvoj NSDI
  Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. - MU Brno
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Rešerše situace v zemích Střední Evropy – Polsko, Rakousko, Slovensko
  Ing. Ivana Svatá - ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Budování NSDI v Belgii
  Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. - MU Brno
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Švédská strategie pro geodata
  Ing. Eva Pauknerová, CSc. - ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Přístup k NSDI v Severním Irsku
  RNDr. Eva Kubátová - MV
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Britská inspirace
  Doc. Ing.Václav Čada, CSc. - ZČU Plzeň
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Trendy NSDI v Evropě a poznatky z tvorby a implementace koncepčních dokumentů v ČR
  Ing. Eva Pauknerová, CSc. - ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Základní registry, Datové schránky, CzechPointy … A jak dál
  RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc. - hlavní architekt eGovernmentu
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Metodika přípravy veřejných strategií
  Mgr. Lukáš Kačena - Ernst&Young delegován MF - gestorem projektu
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

Aktuality resort

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.