Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

ikona ve formátu PDF Program ve formátu PDF

Datum konání: 21. 11. 2012
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Jak šel čas s projektem DMVS
  RNDr. Eva Kubátová - Ministerstvo vnitra
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Projekt DMVS z pohledu ČÚZK
  Ing. Karel Štencel - místopředseda ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Projekt DMVS z pohledu komerční sféry
  Ing. Ivo Vodehnal + další zástupci Sdružení správců sítí (SSS)
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Využití DMVS na stavebních úřadech
  Ing. Jiří Štochel, RNDr. Ivana Havlíková - VITA software
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Možnosti užití DMVS v praxi územní samosprávy
  Mgr. Jiří Čtyroký - Praha Ing. Pavel Rous - Kladno
  Ing. Stanislav Štangl - Plzeň
  Ing. Zdenek Hoffmann - SMO ČR
  Ing. Petr Pavlinec - kraj Vysočina
  + další zástupci krajů

  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • DMVS v krizovém a operačním řízení
  pplk. Ing. Vojtěch Bravenec - Policejní prezidium ČR
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • DMVS – příležitost pro komerční sféru
  Drahomíra Zedníčková - GEODIS Brno s.r.o.
  Ing. Martin Hrdlička - Hrdlička s.r.o.
  Ing. Ivo Vodehnal - GEOVAP s.r.o.
  Ing. Zdenek Hoffmann - GEPRO s.r.o.
  Ing. Jiří Bradáč - T-MAPY s.r.o.

  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Kvalitní prostorová data pro všechny
  doc.Ing. Václav Čada, CSc. + zástupci ČSGK, KGK, SSS (Ing. Ivo Vodehnal)
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Závěr – Co dál?
  Ing. Petr Pavlinec - kraj Vysočina
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   

Aktuality resort

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.