Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

ikona ve formátu PDF Program ve formátu PDF

Datum konání: 21. 11. 2012
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Jak šel čas s projektem DMVS
  RNDr. Eva Kubátová - Ministerstvo vnitra
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Projekt DMVS z pohledu ČÚZK
  Ing. Karel Štencel - místopředseda ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Projekt DMVS z pohledu komerční sféry
  Ing. Ivo Vodehnal + další zástupci Sdružení správců sítí (SSS)
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Využití DMVS na stavebních úřadech
  Ing. Jiří Štochel, RNDr. Ivana Havlíková - VITA software
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Možnosti užití DMVS v praxi územní samosprávy
  Mgr. Jiří Čtyroký - Praha Ing. Pavel Rous - Kladno
  Ing. Stanislav Štangl - Plzeň
  Ing. Zdenek Hoffmann - SMO ČR
  Ing. Petr Pavlinec - kraj Vysočina
  + další zástupci krajů

  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • DMVS v krizovém a operačním řízení
  pplk. Ing. Vojtěch Bravenec - Policejní prezidium ČR
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • DMVS – příležitost pro komerční sféru
  Drahomíra Zedníčková - GEODIS Brno s.r.o.
  Ing. Martin Hrdlička - Hrdlička s.r.o.
  Ing. Ivo Vodehnal - GEOVAP s.r.o.
  Ing. Zdenek Hoffmann - GEPRO s.r.o.
  Ing. Jiří Bradáč - T-MAPY s.r.o.

  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Kvalitní prostorová data pro všechny
  doc.Ing. Václav Čada, CSc. + zástupci ČSGK, KGK, SSS (Ing. Ivo Vodehnal)
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Závěr – Co dál?
  Ing. Petr Pavlinec - kraj Vysočina
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   

Aktuality resort

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

04.01.2021
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s krizovým opatřením vlády ČR (naposledy usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. prosince 2020) mají všechny katastrální úřady úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.