Seminář k digitalizaci katastrálních map

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

 Program

Datum konání: 26. 6. 2007
Místo konání: v budově Ministerstva vnitra – objekt Centrotex, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, 1. patro, místnost 1.04

Prezentace:

 • Úvodní slovo
  Ing. Karel Štencel - ČÚZK
   Prezentace


 • Současný stav digitalizace SGI v ČR
  Ing. Stanislav Žofka - ČÚZK
   Prezentace


 • Změny a předpoklady dalšího vývoje legislativy
  Ing. Bohumil Janeček - ČÚZK
   Prezentace


 • Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra
  Ing. Zdeňka Udržalová - Český statistický úřad
   Prezentace
   Prezentace (část 1)
   Prezentace (část 2)
   Prezentace (část 3)


 • Požadavky směrnice INSPIRE v oblasti digitalizace SGI
  Ing. Ivana Valdová - ČÚZK
   Prezentace


 • Možnosti spolupráce při tvorbě digitální formy katastrální mapy
  Ing. Karel Štencel - ČÚZK
   Prezentace


 • Prezentace účelové katastrální mapy Zlínského kraje
  Svaz měst a obcí ČR – Dr. Ronald Raszka - magistrát města Opavy
  Ministerstvo pro místní rozvoj – Ing. Jiří May - MMR

   Prezentace


 • Tvorba a možnosti využití vektorových polohopisných dat na území hl.m. Prahy
  Dr. Jan Bareš - Útvar rozvoje hlavního města Prahy
   Prezentace


 • Digitální katastrální mapa jako reálný cíl v reálném čase
  Ing. Jan Fafejta - Komora geodetů a kartografů ČR
   Prezentace

   

Aktuality resort

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.