Proměny mapy velkého měřítka
- nizozemská inspirace

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

 Program

Datum konání: 10. 9. 2013
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Záměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do r. 2020
  RNDr. Eva Kubátová - MV
   Prezentace 

   
 • Data a služby v resortu ČÚZK
  Ing. Jiří Poláček, CSc. - ČÚZK
   Prezentace
  Ing. Danuše Svobodová - ZÚ
   Prezentace 

   
 • Využití map velkých měřítek z pohledu krajů
  RNDr. Ivo Skrášek - Zlínský kraj
   Prezentace 

   
 • Mapa velkého měřítka v utilitní společnosti
  Bc. František Fiala - Správci sítí středních a východních Čech
   Prezentace 

   
 • Proměny mapy velkého měřítka v Nizozemsku 
  Dr. Martin Peersmann - GBKN, NL
   Prezentace
  odkaz na spuštění prezentace z internetových stránek  

   
 • Transition process of the Large Scale Base Topography of the Netherlands in historical perspective
  Door Martin Peersmann, Hans van Eekelen, Martin Peersmann, Sieb Dijkstra and Jenny Lisapaly - National Secretariat LSV GBKN
  pracovní překlad anglického podkladového textu:  PDF

   

Aktuality resort

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.