Seminář k digitalizaci katastrálních map 2010

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

Program

Datum konání: 2. 6. 2010
Místo konání: budova Zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Postup plnění úkolu digitalizace katastrálních map po 1. 1. 2009
  Ing. Karel Štencel - Český úřad zeměměřický a katastrální
   Prezentace

   
 • Aktuální problémy digitalizace z pohledu ČÚZK
  Ing. Bc. Jan Kmínek - Český úřad zeměměřický a katastrální 
   Prezentace

   
 • Obnova katastrálního operátu formou pozemkových úprav
  Ing. Kamil Kaulich - Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR
   Prezentace

   
 • Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy
  RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Irena Křeková - Krajský úřad Zlínského kraje
   Prezentace

   
 • Spolupráce KÚ se soukromou sférou při digitalizaci sáhové katastrální mapy
  Ing. Oldřich Pašek - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
   Prezentace

   
 • Zkušenosti s obchodními podmínkami při digitalizaci katastrálních map
  Ing. Jaroslava Kraftová - GIS-Stavinvex a.s.
  Ing. Martin Malec - GB-geodezie spol. s r.o.
  Ing. Jan Fafejta - Geodet, spol. s r.o.

   Prezentace

   
 • Problematika digitalizace katastrálních map z odborného hlediska
  Ing. Erika Šanderová - Hrdlička spol. s r.o.
  Ing. Ivana Antoňů - Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
  Ing. Jiří Blábol - Azimut CZ s.r.o.

   Prezentace (Antoňů)
   Prezentace (Blábol)

   
 • Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti
  Ing. Jiří Plavec - GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
  Ing. Oldřich Galař - Geodézie Engineering, s.r.o.
  Ing. Jan Fafejta - Geodet, spol. s r.o.

   Prezentace

   

Aktuality resort

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.