Geoinformační infrastruktura v ČR a INSPIRE

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

Datum konání: 14. - 15. 3. 2006
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace

 • INSPIRE – kroky k Infrastruktuře pro prostorové informace v Evropě
  Ing. Eva Pauknerová, CSc. - EC JRC (Společné výzkumné středisko Evropské komise)
   Prezentace

   
 • Příprava Implementační strategie INSPIRE
  Ing. Jiří Hradec - Ministerstvo životního prostředí / CENIA
   Prezentace

   
 • Český „SDIC“ - SDI for rural activities
  RNDr. Karel Charvát - Lesprojekt služby, s.r.o.
   Prezentace

   
 • Odpovědnost ČÚZK za pořízení a poskytování geografických dat a údajů katastru podle záměru INSPIRE
  Ing. Oldřich Pašek - Český úřad zeměměřický a katastrální
   Prezentace


   
 • Spolupráce evropských katastrálních agentur při poskytování údajů katastru v některých zemích EU
  Ing. Vít Suchánek - Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor informatiky

   
 • Lesnictví a zemědělství
  Ing. Záviš Pexidr - Ministerstvo zemědělství (lesnictví)
  Ing. Mojmír Macek - Sitewell s.r.o. (zemědělství)

   
 • Český statistický úřad
  Ing. Zdeňka Udržalová - Český statistický úřad, odd. registru sčítacích obvodů
   Prezentace

   
 • Informace o problematice adres
  Ing. Karel Lux - Ministerstvo práce a sociálních věcí
   Prezentace

   
 • INSPIRE a vysoké školy
  doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. - MU Brno

   
 • Situace v krajích ČR
  • Kraj Vysočina
   RNDr. Jiří Hiess - Kraj Vysočina, odbor informatiky
    Prezentace

    
  • Moravskoslezský kraj
   RNDr. Stanislav Hasalík - Moravskoslezský kraj, odbor informatiky

    
  • Plzeňský kraj
   Mgr. Michal Souček - Plzeňský kraj, odbor informatiky

    
 • Praha město i kraj
  Atlas životního prostředí

  Ing. Jaroslav Šolc - Magistrát hl.m. Prahy, odbor informatiky
   Prezentace

   
 • Nemoforum / Zeměměřický úřad
  NGII a INSPIRE v České republice

  Ing. Jiří Černohorský - Zeměměřický úřad Praha
   Prezentace

   
 • Česká asociace pro geoinformace
  Metadata jako jeden ze stěžejních prvků INSPIRE

  doc. Dr. Bronislava Horáková, Ing. Jan Růžička PhD. - VŠB-TU Ostrava
   Prezentace

   
 • INSPIRE z hlediska profesní organizace a jejích členů
  RNDr. Petr Kubíček, CSc. - MU Brno
   Prezentace


Seminář + Workshop byl pořádán ve spolupráci Sdružení Nemoforum, EC JRC a CENIA

Aktuality resort

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.