Geoinformační infrastruktura v ČR a INSPIRE

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

Datum konání: 14. - 15. 3. 2006
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace

 • INSPIRE – kroky k Infrastruktuře pro prostorové informace v Evropě
  Ing. Eva Pauknerová, CSc. - EC JRC (Společné výzkumné středisko Evropské komise)
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Příprava Implementační strategie INSPIRE
  Ing. Jiří Hradec - Ministerstvo životního prostředí / CENIA
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Český „SDIC“ - SDI for rural activities
  RNDr. Karel Charvát - Lesprojekt služby, s.r.o.
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Odpovědnost ČÚZK za pořízení a poskytování geografických dat a údajů katastru podle záměru INSPIRE
  Ing. Oldřich Pašek - Český úřad zeměměřický a katastrální
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Spolupráce evropských katastrálních agentur při poskytování údajů katastru v některých zemích EU
  Ing. Vít Suchánek - Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor informatiky
   
 • Lesnictví a zemědělství
  Ing. Záviš Pexidr - Ministerstvo zemědělství (lesnictví)
  Ing. Mojmír Macek - Sitewell s.r.o. (zemědělství)
   
 • Český statistický úřad
  Ing. Zdeňka Udržalová - Český statistický úřad, odd. registru sčítacích obvodů
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Informace o problematice adres
  Ing. Karel Lux - Ministerstvo práce a sociálních věcí
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • INSPIRE a vysoké školy
  doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. - MU Brno
   
 • Situace v krajích ČR
  • Kraj Vysočina
   RNDr. Jiří Hiess - Kraj Vysočina, odbor informatiky
   ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
    
  • Moravskoslezský kraj
   RNDr. Stanislav Hasalík - Moravskoslezský kraj, odbor informatiky
    
  • Plzeňský kraj
   Mgr. Michal Souček - Plzeňský kraj, odbor informatiky
    
 • Praha město i kraj
  Atlas životního prostředí

  Ing. Jaroslav Šolc - Magistrát hl.m. Prahy, odbor informatiky
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Nemoforum / Zeměměřický úřad
  NGII a INSPIRE v České republice

  Ing. Jiří Černohorský - Zeměměřický úřad Praha
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Česká asociace pro geoinformace
  Metadata jako jeden ze stěžejních prvků INSPIRE

  doc. Dr. Bronislava Horáková, Ing. Jan Růžička PhD. - VŠB-TU Ostrava
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • INSPIRE z hlediska profesní organizace a jejích členů
  RNDr. Petr Kubíček, CSc. - MU Brno
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
Seminář + Workshop byl pořádán ve spolupráci Sdružení Nemoforum, EC JRC a CENIA

Aktuality resort

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.