Diskusní seminář k tématice registru bytů

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

ikona ve formátu PDF Program ve formátu PDF

Datum konání: 23. 4. 2008
Místo konání: budova Zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace

 • Statistické zjišťování o bytové výstavbě
  Ing. Kateřina Sendlerová – ČSÚ, odbor gesčního zpracování stavebnictví
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Základní údaje o bytové výstavbě
  Ing. Petra Cuřínová – ČSÚ, odbor metodiky statistiky stavebnictví 
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Sčítání lidu, domů a bytů a využití registrů
  Ing. Josef Škrabal – ČSÚ, odbor statistiky obyvatelstva 
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Využití výstupů ze šetření o stavebnictví pro registr
  RNDr. Jiří Štěpnička – ČSÚ, odbor statistických registrů 
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Jednoznačná identifikace bytů
  Ing. Zdeňka Udržalová – ČSÚ, odbor statistických registrů 
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Byty v katastru nemovitostí
  Ing. Květa Olivová – ČÚZK 
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Prezentace Ministerstva vnitra
  Ing. Tomáš Holenda – MV
  bez prezentace

   
 • Registr bytů ve vztahu k zák. č. 72/1994 Sb.
  Ing. Zbyněk Smejkal – Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
  bez prezentace

   
 • Využití trojrozměrných GIS v katastru nemovitostí a ve vytvoření registru bytů
  Ing. Milan Kocáb, MBA – Komora geodetů a kartografů 
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
ikona ve formátu PDF Závěr ze semináře ve formátu PDF 

Aktuality resort

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.19.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení kvality.