Digitální mapa veřejné správy

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

ikona ve formátu PDF Program ve formátu PDF

Datum konání: 20. 10. 2009
Místo konání: Seminární hotel Akademie – Naháč, Chocerady

Prezentace:

 • Využití mapových podkladů v resortu MŽP
  Ing. Jiří Hradec - CENIA
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Využití mapových podkladů v činnosti SÚ a oblasti územního plánování
  Ing. Vladimír Voldřich - Městský úřad Černošice
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Portál územně analytických podkladů a územních plánů Zlínského kraje
  Mgr. Jaroslav Pospíšil - Krajský úřad Zlínského kraje
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • GIS v silniční databance
  Ing. Petr Mahdal, Ing. Bogdan Kaleta - Ředitelství silnic a dálnic Ostrava
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Digitální technická mapa správce technické infrastruktury
  Ing. Jiří Lagner - Sdružení správců sítí středních Čech
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF - 1. část; ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF - 2. část

   
 • Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat
  RNDr. Eva Kubátová - Ministerstvo vnitra
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy – Studie proveditelnosti
  Ing. Tomáš Hrabík - Cortis Consulting s.r.o.
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Ortofotomapa ČR
  Ing. Karel Brázdil, CSc. - Zeměměřický úřad
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Jak a kdy budou pořízena vektorová data katastrálních map?
  Ing. Karel Štencel - Český úřad zeměměřický a katastrální
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Problematika digitální technické mapy
  RNDr. Ivo Skrášek - Krajský úřad Zlínského kraje
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Souvislosti a podmínky užívání digitální mapy veřejné správy v územním plánování
  Ing. arch. Martin Tunka, CSc. - Ministerstvo pro místní rozvoj
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Digitální ortofoto celého území České republiky s vysokým rozlišením (0,25 resp. 0,20 m v území) a jeho absolutní polohová přesnost
  doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. - Západočeská univerzita v Plzni
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek
  Ing. Ivo Vodehnal, Bc. Dušan Stránský - Sdružení správců sítí východních Čech
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   

Aktuality resort

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

04.01.2021
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s krizovým opatřením vlády ČR (naposledy usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. prosince 2020) mají všechny katastrální úřady úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.