Digitální technické mapy z pohledu správců a uživatelů

Program
ikona ve formátu PDF 
Program ve formátu pdf

Prezentace:

Specifika DTM kraje jako distribuovaného systému
Jiří Čtyroký
ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu pdf

DTM z pohledu Zlínského kraje
Irena Křeková
ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu pdf

DTM ŘSD – základ provozní dokumentace
Martina Poláková
ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu pdf

Digitální a technická mapa železnic
Radomír Havlíček
ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu pdf

DTM obce - základní nástroj pro moderní řízení
Martin Hrdlička
ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu pdf

Dopady DTM ČR na správce TI
Petr Pavlík
ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu pdf

DTM pro účely pasportizace majetku
Lukáš Vodehnal
ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu pdf

DTM a územní plánování
Kateřina Vrbová
ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu pdf

 

Datum poslední aktualizace: 16.12.2022

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.
 

10.06.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.

29.05.2024
Leták s praktickými informacemi, jak správně a jednoduše požádat o vklad katastru nemovitostí elektronicky, najdete zde.

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.