Seminář k digitalizaci katastrálních map 2008

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

 Program

Datum konání: 4. 12. 2008
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Budou katastrální úřady na prahu roku 2009 připraveny na urychlení digitalizace?
  Ing. Karel Štencel - ČÚZK
   Prezentace

   
 • Úpravy právních a technických předpisů v oblasti digitalizace SGI
  Ing. Bohumil Janeček - ČÚZK
   Prezentace

   
 • Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku
  RNDr. Eva Kubátová - Ministerstvo vnitra
   Prezentace

   
 • Účelová katastrální mapa jako součást základní datové kompozice veřejné správy
  RNDr. Ivo Skrášek - Zlínský kraj - správa GIS
   Prezentace

   
 • Katastrální parcely" jako téma přílohy I. Směrnice INSPIRE
  Ing. Ivana Valdová - ČÚZK
   Prezentace

   
 • Obnova katastrálního operátu formou pozemkových úprav
  Ing. Kamil Kaulich - MZe – Ústřední pozemkový úřad
   Prezentace

   
 • Technické zajištění procesu digitalizace katastrálních map
  Ing. Milan Kocáb - VÚGTK, v.v.i.
   Prezentace

   
 • Zvolený způsob zadávání veřejných zakázek na práce při obnově katastrálního operátu
  Mgr. Ota Kalaš - ČÚZK
   Prezentace

   
 • Pilotní testování spolupráce se soukromou sférou při digitalizaci sáhové katastrální mapy
  Ing. Karel Gregor - KÚ pro Moravskoslezský kraj
   Prezentace

   
 • Zkušenosti při zpracování pilotního projektu na obnovu katastrálního operátu
  Ing. Miroslav Tarajčák - GEOMETRA Opava, s.r.o.,
  Ing. Stanislav Madron - GEODIS Brno, spol. s r.o.

   Prezentace

Aktuality resort

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.