Prostorová identifikace v základních registrech ISVS a registr geografických informací

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

Program

Datum konání: 12. ledna 2002
Místo konání: budova Zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Registry veřejné správy
  Ing. Vladimír Weis - ÚVIS 
   Prezentace 

   
 • Základní registr územní identifikace a nemovitostí
  Ing. Zbyněk Havelda - ÚVIS
   Prezentace 

   
 • Informace o pilotním projektu ZRUIN
  Ing. Vít Suchánek - ČÚZK
   Prezentace 

   
 • Územně identifikační registr adres ÚIR-ADR
  p. Petr Kříha - OKsystem 
   Prezentace 

   
 • Přínos ZRUIN pro jednotnou koncepci tvorby geodat
  Ing. Václav Čada, CSc. - ZČU a CAGI
   Prezentace 

   
 • Registr geografických informací
  Ing. Jiří May - MMR 
   Prezentace 

   
 • Možnosti využití MIDAS pro RGI a ZRUIN
  Dr. Ing. Bronislava Horáková - CAGI
   Prezentace

   
 • Katastr nemovitostí na internetu a reálné možnosti jeho využití fyzickými a právnickými osobami
  Ing. Karel Večeře - ČÚZK
   Prezentace 

   

Aktuality resort

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.