Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Novinky

 • Do záložky Podklady IS DTM byl přidán dokument Topologické kontroly IS DTM krajů dokument ve formátu PDF, který doplňuje Společnou technickou specifikaci IS DTM kraje a podrobněji rozpracovává některé její části.
  Zveřejněno 11.08.2022
 • Dne 14. září 2022 proběhne distančně devatenácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 30.06.2022
 • Dne 7. září 2022 proběhne distančně páté jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 30.06.2022
 • V záložce Popis rozhraní byla zveřejněna aktualizovaná verze 1.3 dokumentu Popis a technické parametry služeb IS DMVSdokument ve formátu PDF
  Zveřejněno 24.06.2022
 • S účinností zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. července 2023 mezi zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu nově zaváděno založení digitálních technických map a vyhotovení podkladů pro jejich vedení. Také tyto výsledky zeměměřických činností budou muset být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, konkrétně rozsahem úředního oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona. Potřebné informace k ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě jsou na webových stránkách ČÚZK uvedeny v oddíle Zeměměřictví v záložce Zeměměřické činnosti. Naleznete zde také k volnému stažení software KDirSign, který je využitelný pro ověřování odborné správnosti výsledku v elektronické podobě.
  Zveřejněno 22.06.2022
 • Dne 16. června 2022 byl na všechny obce v rámci první vlny oslovování subjektů dopravní a technické infrastruktury rozeslán průvodní dopis s žádostí o registraci do Verifikačního registru DMVS. Součástí registrace je kontrola údajů, které o konkrétním subjektu ČÚZK získal z veřejných evidencí, doplnění rolí, ve kterých bude subjekt v rámci ID DMVS vystupovat, a doplnění skupiny objektů, které subjekt vlastní nebo spravuje. V případě problémů s procesem registrace je možno ČÚZK kontaktovat také na e-mailové adrese vr.dmvs@cuzk.cz.
  Zveřejněno 20.06.2022
 • Dne 29. června 2022 proběhne distančně čtvrté jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 15.06.2022
 • Dne 22. června 2022 proběhne distančně osmnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 02.06.2022
 • Dne 8. června 2022 proběhne distančně třetí jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 02.06.2022
 • Do záložky Prezentace byly doplněny dvě nové prezentace - místopředsedy úřadu Ing. K. Štencela dokument ve formátu PDF a ředitele odboru správy DMVS a RÚIAN Ing. J. Formánka dokument ve formátu PDF - přednesené na konferenci ISSS v Hradci Králové dne 16. května 2022.
  Zveřejněno 02.06.2022
 • Dne 18. května 2022 proběhne distančně sedmnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 05.05.2022
 • V záložce Informace pro obce byl aktualizován dokument Často kladené dotazydokument ve formátu PDF.
  Zveřejněno 02.05.2022
 • Do záložky JVF DTM byla přidána dokumentace Jednotného výměnného formátu DTM verze 1.4.2, která byla dne 4. dubna 2022 schválena Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 21.04.2022
 • Dne 11. května 2022 proběhne distančně druhé jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 12.04.2022
 • Do záložky Podklady IS DTM byl přidán dokument Přeshraniční editace: doplnění podrobného popisu pro implementaci systému dokument ve formátu PDF, který doplňuje Společnou technickou specifikaci IS DTM kraje a podrobněji rozpracovává některé její části. Dokument byl schválen Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 11.04.2022
 • V záložce Popis rozhraní byla zveřejněna aktualizovaná verze dokumentu Popis a technické parametry služeb IS DMVSdokument ve formátu PDF
  Zveřejněno 04.04.2022
 • Do záložky Odkazy byly uloženy linky na výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu „OP PIK III. výzva - Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů" a „OP PIK III. výzva - Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)“.   
  Zveřejněno 24.03.2022
 • Dne 6. dubna 2022 proběhne distančně šestnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 03.03.2022
 • Na Portálu JVF DTM odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně byla vystavena kompletní dokumentace aktualizované verze JVF DTM 1.4.2 (výstup projektu Technologické agentury ČR).
  Zveřejněno 17.02.2022
 • Dne 2. března 2022 proběhne distančně patnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 10.02.2022
 • Zveřejněn rámcový harmonogram klíčových kroků při budování IS DMVS. Harmonogram je určen pro externí subjekty připravující se na propojení s IS DMVS/DTM (obce, vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury a další). 
  Zveřejněno 09.02.2022
 • Dne 26. ledna 2022 proběhne distančně čtrnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 07.01.2022
 • Pro pracoviště v Praze-Kobylisích hledáme pracovníka do služebního poměru (12. platová třída) na dobu neurčitou od 1.1.2022 nebo dle dohody na pozici
  Správce Digitální mapy veřejné správy.
  Podrobnosti zde. Vyhlášení výběrového řízení zde.
  Termín přihlášek je do 8.11.2021
  Zveřejněno 12.11.2021
 • Dne 15. prosince 2021 proběhne distančně třinácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 12.11.2021
 • Dne 10. listopadu 2021 proběhne distančně dvanácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 22.10.2021
 • Na stránce Informace pro obce byl zveřejněn aktualizovaný dokument "Co přinesou digitální technické mapy obcím a jaké jsou jejich povinnosti?" dokument ve formátu PDF. Text je nyní zveřejněn ve znění schváleném Koordinační radou správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 05.10.2021
 • Na základě předběžného průzkumu trhu byla zveřejněna technická specifikace IS DTM šesti krajů (K6).  Všechny zveřejněné dokumenty najdete zde odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně.
  Zveřejněno 06.10.2021
 • Na konferenci ISSS 2021, která se konala 20.-21.9.2021 v Hradci Králové, prezentovali pracovníci ČÚZK novinky v oblasti přípravy DMVS. Místopředseda úřadu Ing. Karel Štencel informoval o celkovém postupu projektu (prezentace dokument ve formátu PDF) a ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN Ing. Jiří Formánek upozornil na novinky v přípravě Verifikačního registru DMVS (prezentace dokument ve formátu PDF).
  Zveřejněno 04.10.2021
 • Dne 15. září 2021 proběhne poprvé prezenčně jedenácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 10.09.2021
 • Dne 11. srpna 2021 proběhne distančně desáté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 22.07.2021
 • V rubrice Podklady IS DTM byly zveřejněny dokumenty určené především pro správce krajských DTM - kromě Společné technické specifikace je k dispozici také Výběr rozhraní používaných DTMK.
  Zveřejněno 02.07.2021
 • Dne 30. června 2021 proběhne distančně deváté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 16.06.2021
 • Dne 4. června 2021 byla Koordinační radou správců DMVS a DTM schválena Společná technická dokumentace Informačního systému digitální technické mapy kraje
  Zveřejněno 04.06.2021
 • Dne 19. května 2021 proběhne distančně osmé jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.
  Zveřejněno 10.05.2021
Datum poslední aktualizace: 26.04.2021

Zde si můžete nastavit upozornění na na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)