RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí)

Archiv novinek RÚIAN

2022

 • Upozorňujeme uživatele webových služeb RÚIAN (eGON služeb ISZR), že dne 31. 12. 2022 budou ukončeny vybrané webové služby. Od 1. 1. 2023 bude možné využívat pouze nové verze těchto služeb. Přehled ukončovaných služeb i se službami nahrazujícími je uveden na webu SZR.
  Zveřejněno 2. 12. 2022
   
 • V souvislosti s připravovanou dodávkou RÚIAN/ISÚI/VDP verze 3.5, jejíž instalace je naplánovaná na prosinec 2022, dojde ke zrušení (potlačení) technického záznamu okresu „9999 - území Hlavního města Prahy“ a k vytvoření technické vazby ORP „Hlavní město Praha“ (kód 19) na VÚSC „Hlavní město Praha“ (kód 19). Změny jsou popsány v dokumentu Dopady zrušení okresu Hlavní město Praha.pdf.
  Zveřejněno 12. 10. 2022
   
 • Z provozních důvodů instalace verze RÚIAN 3.4.1 bude produkční prostředí ISÚI, v termínu 19. 7. 2022 od 16:30 hodin do 18:00 hodin, nedostupné. Jedná se o instalaci opravného patche, který zavádí technický záznam okresu 9999 území Hlavního města Prahy do výměnného formátu RÚIAN (VFR).
  Zveřejněno 14. 7. 2022
   
 • Instalace nové verze ISÚI a VDP do produkčního prostředí proběhla 2. 7. 2022. V sekci Změny v aplikacích ISÚI a VDP byl publikován nový dokument "Novinky ve verzi 3.4".
  Zveřejněno 7. 7. 2022
   
 • Za účelem zachování skladebnosti prvků RÚIAN bude v následující dodávce, která je naplánována na 15. 7. 2022 dočasně zaveden technický záznam „9999 - území Hlavního města Prahy“, který nahradí chybějící okres Hlavní město Praha. Změny jsou popsány v dokumentu Dopady zrušení okresu Hlavní město Praha.
  Zveřejněno 1. 7. 2022
   
 • V souvislosti s připravovanou dodávkou RÚIAN/ISÚI/VDP verze 3.4, jejíž instalace je naplánovaná na 1. 7. 2022, upozorňujeme na úpravy datového obsahu RÚIAN v poskytovaných službách a datech vyvolané zrušením okresu Praha. Změny jsou popsány v dokumentu Dopady zrušení okresu Hlavní město Praha.pdf.
  Zveřejněno 22. 6. 2022
   
 • V části Metodika a legislativa >> Kontroly přenesené působnosti byl aktualizován tzv. „Standard pro oblast kontroly editace údajů ISÚI/RÚIAN“ (dále jen "Standard RÚIAN"), který je metodickým návodem při provádění kontrol přenesené působnosti obcí na úseku RÚIAN. Standard RÚIAN byl doplněn o kontrolu přístupových oprávnění uživatelů ISÚI dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a související vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
  Zveřejněno 4. 5. 2022
   
 • Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny podzimní volby 2022 do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 13. 4. 2020 (předpis č. 81/2022). Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou Ministerstvem vnitra uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v ISÚI/RÚIAN.
  Zveřejněno 13. 4. 2022
   
 • Nové soubory speciálního VFR s účelovými územními prvky: Dne 1. 4. 2022 byly do RÚIAN zapsány dobývací prostory vedené jako účelové územní prvky podle §29, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon). Data s dobývacími prostory můžete stahovat ve formátu VFR přes VDP: https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformatspecialni/vyhledej.
  Zveřejněno 1. 4. 2022
   
 • Od 12. 1. 2022 již dochází k přenosu dat z ISKN do RÚIAN a parcely jsou v RÚIAN i VDP aktuální.
  Zveřejněno 17. 1. 2022
   
 • Od 10. 12. 2021 nedochází k přenosu dat z ISKN do RÚIAN, což má za následek neaktuálnost parcel ve Veřejném dálkovém přístupu k datům RÚIAN (VDP).
  Zveřejněno 4. 1. 2022
   

2021

 • Ve dnech 10. – 11. 12. proběhla instalace nové verze ISÚI a VDP na produkční prostředí. Jedná se o technickou dodávku s minimálním dopadem na uživatelské rozhraní. Po instalaci v ISÚI probíhají archivace tabulek, které mohou mít vliv na zhoršené odezvy a omezení funkčností souvisejících s historickými údaji. Dokončení archivace předpokládáme v druhé polovině tohoto týdne.
  Zveřejněno 13. 12. 2021
   
 • Dne 12. 10. 2021 byly vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů č. 372/2021 Sb. celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Státní volební komisí byly odemčeny volební okrsky v RÚIAN a nyní je možné měnit jejich vymezení.
  Zveřejněno 25. 10. 2021
   
 • Ve dnech 2. - 4. 7. 2021 úspěšně proběhla instalace nové verze RÚIAN 3.2 a realizace technologické změny v produkčním prostředí ISÚI i VDP. 
  Zveřejněno 7. 7. 2021
   
 • Vzhledem k opakovanému vytěžování VDP, které je v rozporu s podmínkami užívání aplikace, pro získání přístupu do Nahlížení do KN jsme byli nuceni upravit rozhraní aplikací. Ve VDP je nyní možné zobrazit údaje o vlastnictví až po potvrzení akce v dialogovém okně.
  Zveřejněno 19. 1. 2021
   
 • V sekci 5. Metodika/Kontroly přenesené působnosti byl zveřejněn nový soubor dokumentů Standard pro oblast kontroly zápisu údajů do ISÚI/RÚIAN, který je určen krajským úřadům, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátům územně členěných statutárních měst při provádění kontrol přenesené působnosti na úseku RÚIAN, a který nahrazuje dosavadní "Metodické doporučení v oblasti kontroly přenesené působnosti".
  Zveřejněno 6. 1. 2021
   
 • Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny podzimní volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 31. 12. 2020 (předpis č. 611/2020). Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou Ministerstvem vnitra uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
  Zveřejněno 4. 1. 2021
   
 • Instalace nové verze ISÚI a VDP do produkčního prostředí proběhla 2. 1. 2021. V sekci 1. Editační agendový systém ISÚI byl publikován nový dokument "Novinky ve verzi 3.1" a současně byly na webu aktualizovány i další související dokumenty.
  Zveřejněno 3. 1. 2020
   

2020

 • Dne 30. 11. 2020 byla vystavena nová verze Aplikace pro kontroly dat RÚIAN, rozšířená o statistiky za kraj. V případě problémů se zobrazením stránky použijte Ctrl+F5 pro aktualizaci stránky. 
  Zveřejněno 30. 11. 2020
   
 • Na stránce Dopady zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu do RÚIAN (účinnost od 1.1.2021) v sekci 2. Poskytování údajů ISÚI/RÚIAN/VDP byly zveřejněny nové XSD upravených služeb RUIAN/ISUI a XSD pro soubory VFR (viz Novinka z 29.7.2020).
  Zveřejněno 19. 10. 2020
   
 • Dne 6. 10. 2020 a 13. 10. 2020 byly vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů č. 395/2020 Sb. a č. 396/2020 Sb. a č. 406/2020 Sb. celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky. Státní volební komisí byly odemčeny volební okrsky v RÚIAN a nyní je možné měnit jejich vymezení.
  Zveřejněno 14. 10. 2020
   
 • Instalace nové verze ISÚI do produkčního prostředí proběhla 25. 6. 2020. V sekci 1. Editační agendový systém ISÚI byl publikován nový dokument "Novinky ve verzi 3.0". V sekci Uživatelské postupy v ISÚI byl publikován nový dokument "Statistiky chyb v ISÚI" a aktualizován "Řešení reklamací.
  Zveřejněno 29. 6. 2020
   
 • Uživatelům webových služeb ISÚI oznamujeme, že dne 14.6.2020 dojde k výměně HTTPS certifikátů u aplikací ČÚZK. Pokud vaše aplikace vyžadují uložení certifikátů na vaší straně, vyměňte certifikáty včas za nové. Nový certifikát, včetně certifikátu vydávající CA. V opačném případě může být aplikace ČÚZK považována na nedůvěryhodnou.
  Zveřejněno 4. 6. 2020
   
 • V souvislosti s účinností zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu dojde od 01.01.2021 ke změnám některých našich služeb a ke změně struktury dat RÚIAN (včetně výměnných formátů). Nové XSD definice služeb a jejich popisy budou k dispozici cca v 10/2020. Zároveň upozorňujeme, že služby budou po dobu minimálně 6-ti měsíců po 01.01.2021 dostupné současně v nynějších i v nových strukturách.
  Uvedené dopady do RÚIAN jsou podrobněji popsány v sekci 2. Poskytování údajů ISÚI/RÚIAN/VDP.
  Zveřejněno 29. 7. 2020
   
 • Dne 1. 6. 2020 dojde k nastavení minimální konfigurace TLS 1.2 pro produkční prostředí ISÚI. Podpora starších protokolů pro zabezpečenou komunikaci (HTTPS) TLS 1.0 a 1.1 bude ukončena.
  Zveřejněno 18. 5. 2020
   
 • Vzhledem k současným vládním opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 bude možné praktická školení ISÚI a semináře RÚIAN zorganizovat nejdříve v 09/2020.
  Zveřejněno 12. 5. 2020
   
 • Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny podzimní volby 2020 do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 15. 4. 2020 (předpis č. 169/2020). Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou Ministerstvem vnitra uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
  Zveřejněno 15. 4. 2020
   

2019

 • Z důvodu technologické změny na RÚIAN a odstávky informačního systému Czech POINT nebude produkční prostředí ISÚI dostupné v termínu od 25. 10. 2019 od 8:00 hodin do 29. 10. 2019 do 6:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
  Zveřejněno 16. 10. 2019
   
 • V sekci Školení 2019 je k dispozici přihlašovací formulář na semináře RÚIAN pro zaměstnance veřejné správy.
  Zveřejněno 16. 9. 2019
   
 • Dne 28. 5. 2019 byly vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů č. 132/2019 Sb. celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu. Státní volební komisí byly odemčeny volební okrsky v RÚIAN a nyní je možné měnit jejich vymezení.
  Zveřejněno 31. 5. 2019
   
 • Instalace nové verze ISÚI do produkčního prostředí proběhla ve čtvrtek 2. 5. 2019. Nová verze ISÚI obsahuje zcela nový grafický vzhled. V sekci 1. Editační agendový systém ISÚI byl publikován dokument "Novinky v ISÚI a VDP ve verzi 2.6", který ve stručnosti představuje nový vzhled a nové funkčnosti ISÚI. V souvislosti s touto změnou byla aktualizována dokumentace, viz sekce Uživatelské postupy v ISÚI nebo Volební okrsky.
  Zveřejněno 3. 5. 2019
   
 • Dne 2. 5. 2019 bude do produkčního prostředí nainstalována nová verze ISÚI, která obsahuje zcela nový grafický vzhled. Základní logika ovládání aplikace ISÚI zůstává zachována.
  V souvislosti s touto změnou bude zaktualizována dokumentace k ISÚI (pro představu viz dokument Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady).
  Upraveno 29. 4. 2019
   
 • Změna přihlašování do ISÚI:
  Od 28. 5. 2019 bude možné přihlášení do ISÚI buď osobním komerčním certifikátem nebo OTP (one time password). Po tomto termínu nebude možné přihlášení pouze jménem a heslem. Důvodem je termín účinnosti vyhlášky č. 82/2018 Sb., (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), § 19 odst. 3.
  Příručky pro nastavení certifikátu (Příručka pro běžného uživatele, Příručka pro lokálního administrátora) nebo OTP (Příručka pro OTP přihlašování) naleznete na adrese https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/.
  Děkujeme za pochopení.
  Zveřejněno 03. 04. 2019
   
 • Dnes, 25. 1. 2019, proběhla instalace nové verze grafického prostředí Marushka v ISÚI. V souvislosti s tím byl v  sekci 1. Editační agendový systém ISÚI vystaven dokument k novinkám této verze.
  Zveřejněno 25. 1. 2019
   
 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 8. 1. 2019 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu (dny konání: 24. a 25. května 2019), což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 17. 1. 2019. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
  Zveřejněno 17. 1. 2019
   

2018

 • Dne 9. 10. 2018 a 16. 10. 2018 byly vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů č. 225/2018 Sb. a č. 231/2018 Sb. celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR. Státní volební komisí byly odemčeny volební okrsky v RÚIAN a nyní je možné měnit jejich vymezení.
  Zveřejněno 18. 10. 2018
   
 • V sekci Školení 2018 je k dispozici přihlašovací formulář na seminář RÚIAN pro zaměstnance veřejné správy.
  Zveřejněno 14. 9. 2018
   
 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 23. 5. 2018 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstev hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dny konání: 5. a 6. října 2018), což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 31. 5. 2018. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
  Zveřejněno 31. 5. 2018
   
 • V Aplikaci pro kontroly dat RÚIAN byla doplněna nová kontrola "9. Chybějící TEA u SO".
  Zveřejněno 14. 5. 2018
   
 • V dodávce RÚIAN 2.4.0.3 byla opravena funkčnost informačních služeb E38 a E185.
  Zveřejněno 29. 3. 2018
   
 • Dne 30. 1. 2018 byly vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 16/2018 Sb. celkové výsledky voleb prezidenta republiky. Státní volební komisí byly odemčeny volební okrsky v RÚIAN a nyní je možné měnit jejich vymezení.
  Zveřejněno 2. 1. 2018
   
 • V sekci 5. Metodika byla zveřejněna nová stránka k Dopadům novely stavebního zákona, která obsahuje 4 nové dokumenty k dané problematice.
  Zveřejněno 11. 1. 2018
   

2017

 • Rozhodnutím předsedy senátu PČR ze dne 23. 8. 2017 byly vyhlášeny volby prezidenta republiky 2017 (dny konání: 12. a 13. ledna 2018), což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 28. 8. 2017. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
  Zveřejněno 25. 10. 2017
   
 • Upozornění: V případě, že jste obdrželi notifikační email o počtu/stavu reklamací v ISÚI z jiné adresy, než: isui_PROD@cuzk.cz, ignorujte ho. Jedná se o technický problém, za případné komplikace se omlouváme.
  Zveřejněno 2. 10. 2017
   
 • Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 1. - 2. 7. 2017. V sekci 1. Editační agendový systém ISÚI byl publikován dokument "Novinky v ISÚI a VDP ve verzi 2.2".
  Zveřejněno 3. 7. 2017
   
 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 19. 4. 2017 byly vyhlášeny podzimní volby 2017, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 2. 5. 2017. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
  Zveřejněno 2. 5. 2017
   
 • V sekci Školení 2017 je k dispozici přihlašovací formulář na seminář RÚIAN pro zaměstnance veřejné správy.
  Zveřejněno 29. 3. 2017
   
 • V Aplikaci pro kontroly dat RÚIAN byly doplněny dvě nové kontroly: "7. Neidentifikovatelné SO" a "8. SO bez vyplněného způsobu využití".
  Zveřejněno 23. 3. 2017
   
 • Obsahem instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí, která proběhla ve dnech 17. - 18. 3. 2017, byla nová funkčnost ve VDP - Plošný výběr. Popis nové funkčnosti je uveden v sekci 8. Veřejný dálkový přístup - informace v dokumentu "Vyhledání prvků ve VDP prostřednictvím funkce Plošný výběr".
  Zveřejněno 20. 3. 2017
   

2016

 • Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 9. - 11. 12. 2016. V sekci 1. Editační agendový systém ISÚI byl publikován dokument "Novinky v ISÚI a VDP ve verzi 2.1".
  Zveřejněno 12. 12. 2016
   
 • V souvislosti s ukončenými říjnovými volbami Ministerstvo vnitra od 1. 11. 2016 zpřístupnilo editaci hranic volebních okrsků v ISÚI.
  Zveřejněno 1. 11. 2016
   
 • Ve vazbě na novelu zákona o základních registrech, která nabude účinnosti k 1. 1. 2017, obdrželi editoři RÚIAN od správce RPP výzvu k oznámení působnosti v agendě A123. Upozorňujeme, že OVM, které neoznámí působnost v A123 dle výzvy, se nebudou moci od 1. 1. 2017 přihlásit do ISÚI.
  Zveřejněno 6. 10. 2016
   
 • V sekci Školení 2016 byla zveřejněna přihláška na semináře RÚIAN pořádané ČÚZK ve dvou termínech.
  Zveřejněno 14. 9. 2016
   
 • Na stránce Editační webové služby ISÚI byla vystavena plánovaná XSD (verze RÚIAN 2.0.1) pro testovací prostředí. Popis změn XSD je uveden v dokumentu "Změny v XSD, verze 2.0.1".
  Zveřejněno 7. 9. 2016
   
 • V sekci Uživatelské postupy v ISÚI byl zveřejněn nový dokument "Hromadné operace s prvky" pro editory ISÚI.
  Zveřejněno 17. 8. 2016
   
 • Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 15. - 17. 7. 2016. V sekci 1. Editační agendový systém ISÚI byl publikován dokument "Novinky v ISÚI a VDP ve verzi 2.0".
  Zveřejněno 17. 7. 2016
   
 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 21. 4. 2016 byly vyhlášeny podzimní volby 2016, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 6. 5. 2016. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
  Zveřejněno 18. 5. 2016
   
 • V sekci 1. Editační agendový systém ISÚI byla vytvořena nová stránka "Editační webové služby ISÚI" pro aplikace třetích stran.
  Zveřejněno 2. 5. 2016
   
 • V sekci Volební okrsky byly aktualizovány „Seznam adresních míst s volebními okrsky" a „Výpis územních anomálií, k aktualizaci bude docházet průběžně cca 1x měsíčně.
  Zveřejněno 7. 4. 2016
   
 • V sekci Volební okrsky byl zaktualizován dokument "FAQ - často kladené otázky k volebním okrskům".
  Zveřejněno 30. 3. 2016
   
 • V sekci Volební okrsky byl zaktualizován "Seznam adresních míst s volebními okrsky".
  Zveřejněno 7. 3. 2016
   
 • V sekci Volební okrsky byl zaktualizován dokument "Editace volebních okrsků - uživatelské postupy", zveřejněn nový dokument "Označování nesprávnosti VO" a nové informace k územním anomáliím (mimózám).
  Zveřejněno 24. 2. 2016
   
 • Byla spuštěna Aplikace pro kontroly dat RÚIAN, která nahrazuje kontrolní sestavy zveřejňované v sekci 3. Kontroly dat ISÚI/RÚIAN.
  Zveřejněno 22. 1. 2016
   

2015

 • V sekci 1. Editační agendový systém ISÚI byl aktualizován dokument "Novinky v ISÚI a VDP ve verzi 1.8".
  Zveřejněno 14. 12. 2015
   
 • Do pilotního provozu byly spuštěny formuláře umožňující reklamaci prvků vedených v RÚIAN.
  Zveřejněno 7. 10. 2015
   
 • ČÚZK žádá editory stavebních úřadů a obcí o předání kontaktních emailů pro možnost zasílání notifikačních zpráv o stavu reklamací. Více v dokumentu "Novinky v ISUI a VDP ve verzi 1.7".
  Zveřejněno 5. 10. 2015
   
 • V bodě 1. Editační agendový systém ISÚI, na stránce Uživatelské postupy v ISÚI, byla zveřejněna nová příručka pro editory ISÚI pro řešení sloučení stavebních objektů.
  Zveřejněno 7. 9. 2015
   
 • V bodě 1. Editační agendový systém ISÚI, na stránce FAQ – často kladené otázky, byly aktualizovány a tématicky rozčleněny dokumenty týkající se nejčastějších dotazů editorů ISÚI.
  Zveřejněno 21. 8. 2015
   
 • V RÚIAN byly naplněny mluvnické charakteristiky (pády) názvů obcí, částí obcí a katastrálních území. V případě pochybnosti o správnosti vyplněných údajů ze strany zástupců dotčené obce, kontaktujte, prosím, Podporu pro uživatele.
  Zveřejněno 3. 7. 2015
   
 • Ministerstvo vnitra dne 25. 6. 2015 opětovně zaregistrovalo agendu A1281 (Volby do zastupitelstev obcí) s platností od 30. 6. 2015. Editace volebních okrsků v ISÚI bude možná po oznámení působnosti obce v agendě A1281 a uplynutí 5 denní lhůty, po které dochází v RPP k automatickému schválení oznámení.
  Zveřejněno 29. 6. 2015
   
 • ČÚZK organizuje praktická "plovoucí" školení pro editory ISÚI/RÚIAN z obcí a stavebních úřadů ve dvou modulech náročnosti. Více informací o školení a kontakt na přihlášení naleznete v sekci Školení 2016.
  Zveřejněno 26. 6. 2015
   
 • V sekci Volební okrsky byl zaktualizován výstup adresních míst s vazbou na volební okrsek (ke dni 3. 6. 2015) a doplněn odkaz na číselník volebních okrsků.
  Zveřejněno 4. 6. 2015
   
 • V sekci 1. Editační agendový systém ISÚI byl aktualizován dokument "Novinky v ISÚI a VDP ve verzi 1.6".
  Zveřejněno 12. 5. 2015
   
 • Stránka s Uživatelskými postupy v ISÚI byla aktualizována a zároveň zde byly doplněny nové dokumenty  "Chybová hlášení ISÚI" a "Pravidla pro zápis prvků v ISÚI" určené pro editory ISÚI. 
  Zveřejněno 16. 4. 2015
   
 • V produkčním prostředí ISÚI je územní působnost speciálních stavebních úřadů (CR11221) stejná jako u obecných (CR2572), tzn. u speciálních stavebních úřadů na ORP a krajích nejsou v působnosti všechny obce, které by tam měly být. Chyba bude opravena instalací nové verze 1.6 v průběhu dubna.
  Zveřejněno 10. 3. 2015
   
 • Dne 6. 2. 2015 bylo opět zprovozněno generování reklamací. Na jednotlivé OVM byly přiřazeny příslušné reklamace, které byly v průběhu října 2014 znepřístupněny (skryty). Pro řešení reklamací použijte dokument Řešení reklamací typu změna identifikační parcely SO a Řešení reklamací.
  Zveřejněno 8. 2. 2015
   

2014

 • V sekci Jednotný identitní prostor byl aktualizován dokument Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM.
  Zveřejněno 29. 9. 2014
   
 • V pátek 20. 6. 2014 byl vyhlášen termín voleb do zastupitelstev obcí a voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR, a to na 10. a 11. října 2014. Jde o rozhodnutí prezidenta republiky č. 112/2014 Sb. publikované v částce 47 Sbírky zákonů. Ministerstvo vnitra uzamklo dne 20. 6. 2014 možnost editace průběhu hranic volebních okrsků v RÚIAN. Definiční body adresních míst je možné stále doplňovat.
  Zveřejněno 20. 6. 2014
   
 • V sekci 5. Metodika byl vystaven dokument "Metodické doporučení v oblasti kontroly přenesené působnosti" určený krajským úřadům, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátům územně členěných statutárních měst.
  Zveřejněno 18. 6. 2014
   
 • Byly aktualizovány Uživatelské postupy v ISÚI a jiné dokumenty v souvislosti s ukončením přihlašování přes ePUSA.
  Zveřejněno 17. 6. 2014
   
 • UPOZORNĚNÍ:  Od 1. 6. 2014 se lze do ISÚI přihlásit pouze přes Jednotný identitní prostor (JIP).
  Upraveno 13. 5. 2014
   
 • Na stránce Jednotný identitní prostor byl aktualizován dokument Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM.
  Zveřejněno 26. 3. 2014
   
 • Dopisem ČÚZK-19268/2013-24 ze dne 16. prosince 2013 byli editoři RÚIAN informováni o změně ve způsobu přihlašování do ISÚI. Z technických důvodů byl paralelní provoz přihlašování do ISÚI prodloužen do konce května 2014, tzn. do ISÚI je stále možné se přihlašovat jak přes JIP, tak přes ePUSA.
  Zveřejněno 11. 3. 2014
   
 • Důležité sdělení:
  Pro úspěšné zařazení adresních míst do volebního okrsku je třeba, aby všechna adresní místa vedena v RÚIAN měla svoji lokalizaci, tedy svůj definiční bod.  V případě, že adresní místo nemá definiční bod, není možné u něj vytvořit vazbu na volební okrsek. Seznam adresních míst bez definičního bodu si můžete zobrazit přímo v aplikaci ISÚI pod agendou obce nebo stavebního úřadu v bloku Ostatní na úvodní obrazovce.
  Zveřejněno 25. 2. 2014
   

2013

 • Do bloku Volební okrsky byly doplněny nové informace a dokumenty k editaci volebních okrsků.
  Nově byla vytvořena stránka pro Jednotný identitní prostor, která popisuje změny ve způsobu přihlášení uživatelů do aplikace ISÚI.
  Zveřejněno 17. 12. 2013
   
 • Dne 25. listopadu 2013 byly instalovány nové verze aplikací ISÚI/RÚIAN/VDP, které již obsahují nový účelový územní prvek „volební okrsek“. Volební okrsky však nejsou naplněny! Údaje o volebních okrscích budou do systému migrovány postupně v průběhu prosince 2013.
  Zveřejněno 26. 11. 2013
   
 • Dne 25. listopadu 2013 bylo Sdělením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 369 (zveřejněném v č. 144/2013 Sbírky zákonů) vyhlášeno, že dne 31. prosince 2013 dojde k zápisu o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Od 31. prosince 2013 poběží starostům dvouměsíční zákonná lhůta pro provedení kontroly správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v RÚIAN v rozsahu přidělených adresních míst.
  Zveřejněno 26. 11. 2013
   
 • FAQ - Metodické dotazy
  Zveřejněno 5. 11. 2013
   
 • Volební okrsky
  Stránky obsahující informace o účelovém územním prvku volební okrsek vedeném v RÚIAN.
  Zveřejněno 4. 7. 2013
   
 • Adresní místa RÚIAN ve formátu CSV 
  Stránka, která umožňuje stažení souborů obsahujících seznam adresních míst (adres) vedených v RÚIAN ve formátu CSV.
  Zveřejněno 3. 7. 2013
   
 • VDP - Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN 
  Aplikace VDP umožňuje nahlížení na údaje základního registru RÚIAN.
  Zveřejněno 2. 7. 2013
   
 • Termín pro naplnění vazeb adresních míst na volební okrsky do ISEO skončil k 31. 5. 2013, na pozdější úpravy nebude brán zřetel.
  K počátečnímu vymezení volebních okrsků v RÚIAN budou použita data z ISEO se stavem k 1. 6. 2013.
  V nezbytných případech bude přijato vymezení hranic volebních okrsků některým z uvedených způsobů na www.ruian.cz, které bude splňovat všechny podmínky uvedené na těchto stránkách.
  Zveřejněno 1. 6. 2013