Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Informace pro editory

Informace jsou určené editorům a potenciálním editorům, kteří zvažují zavedení jimi spravovaných dat do RÚIAN. Kromě obecných informací jsou zde umístěny i dokumenty zabývající se konkrétními praktickými a technickými postupy.

Testování:

Dokumentace:

Datum poslední aktualizace: 07.11.2023