Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Dopady zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu do RÚIAN

Stav ke dni: 20. 1. 2021

Úvod

Od 1. 1. 2021 došlo v souvislosti s účinností zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, ke změnám některých našich služeb a ke změně struktury dat RÚIAN (včetně výměnných formátů VFR). 

Přehled změn vyplývajících ze zákona:
 • zrušení krajů vedených podle zákona č. 36/1960 Sb.
 • přejmenování „městských obvodů“ (MOP) na území hl. m. Prahy na „obvody“ 
 • územně správní členění státu je založeno na linii: Obec -> POU -> ORP -> Okres -> VÚSC
 • zrušení okresu „Hlavní město Praha“ – do RÚIAN bude implementováno až na konci roku 2021, nyní je u prvku nastaven příznak nesprávnosti (účinností tohoto zákona zaniká prováděcí vyhláška č. 564/2002 Sb. a její příloha č. 1, která pražský okres definuje)
Pozn.: Podle § 7 odst. 3 tohoto zákona: „Ministerstvo vnitra může vyhláškou stanovit, že některé obce náleží do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod obce s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce.“ Přehled výjimek obcí a MOMC je uveden v Tabulce 1. Současně došlo ke změně příslušnosti některých obcí, které jsou uvedeny v Tabulce 2.

Dopady do webových služeb ISZR

U většiny eGON služeb došlo k vytvoření verze 2. Služby budou do 31. 12. 2022 dostupné současně v původních (v1) i v nových (v2) strukturách. Při publikaci služeb na produkční prostředí ISZR došlo k aktualizaci „Katalogu eGON služeb odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně“ a Podrobných popisů služeb odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně, které jsou dostupné na webu SZR.
 • Následující eGON služby jsou dostupné pouze v původní verzi v1:
  • E34e RuianVyhledejPrvekKraj
  • E35e RuianCtiPrvekKraj
  • E67e IsuiCtiPrvekKrajKDatu
 • Došlo k odstranění elementů a zrušení vazeb: Okres - Kraj_1960, ORP - VÚSC
 • Byly přidány elementy pro doplnění vazeb: ORP – Okres
 • Zůstala zachována Vazba Obec – Okres
 • Veškeré elementy, typy, komentáře a názvy u XSD souborů používaných u informačních služeb byly upraveny tak, že text MOP v nich byl nahrazen textem ObvodPrahy (např. <MopKod> na <ObvodPrahyKod>). Součástí úpravy byly i úpravy všech referencí.
 • Názvy operací ve wsdl RuianCtiPrvek, RuianVyhledejPrvek a IsuiCtiPrvekKDatu obsahující MOP byly přejmenovány na text ObvodPrahy.

 • U následujících služeb došlo k nekompatibilní změně, stávající služby (v1) byly nahrazeny novými (v2) se zajištěním souběhu obou verzí služeb do 31. 12. 2022:
  • E34 RuianVyhledejPrvek (v1) -> E249 RuianVyhledejPrvek2 (v2)
  • E35 RuianCtiPrvek (v1) -> E250 RuianCtiPrvek2 (v2)
  • E36 RuianCtiAdresu (v1) -> E251 RuianCtiAdresu2 (v2)
  • E67 IsuiCtiPrvekKDatu (v1) -> E252 IsuiCtiPrvekKDatu2 (v2)
  • A28 RuianCtiProRob
Dopad změn na systémy je také dán tím, jakým způsobem jsou data z RÚIAN zpracovávána. Pokud jsou například přebírány kódy adresních míst, je potřeba počítat se změnami v případě jejich dereference na konkrétní adresy.
 

Dereference RÚIAN

Podle informace odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně uvedené na webu SZR si žadatel může, v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 při volání eGON služeb, které umožňují v rámci jejich zpracovávání požádat o detailní údaje z RÚIAN (dereference RÚIAN), zvolit zda se k dereferenci využijí služby RÚIAN verze 1 nebo verze 2.

Zadání se provede v položce SeznamUdaju:
 • Jsou-li v SeznamUdaju uvedeny parametry RUIANCti (nebo RUIANOver) a RUIANVerze2.0.0,  k dereferenci budou použity služby RUIAN verze 2.
 • Je-li v SeznamUdaju uveden parametr RUIANCti (nebo RUIANOver) a nebude uveden parametr RUIANVerze2.0.0,  k dereferenci budou použity služby RUIAN verze 1.
 • Nebude-li v SeznamUdaju uveden parametr RUIANCti (nebo RUIANOver), vrátí se pouze základní údaje vedené v dotazovaném registru a k dereferenci RUIAN nedojde.
Od 1. 1. 2023 budou pro dereferenci RÚIAN využívány pouze služby RÚIAN verze 2, bez ohledu na uvedení nebo neuvedení parametru RUIANVerze2.0.0

XSD pro upravené služby jsou ke stažení zde: 
XSD k službám ISÚI archiv ve formátu ZIP v1 i v2 
XSD k službám RÚIAN archiv ve formátu ZIP v1 i v2 

Dopady do výměnného formátu RÚIAN (VFR)

Struktury VFR jsou zpětně kompatibilní, došlo k rozšíření o nové elementy a zrušení povinnosti u nepoužívaných elementů.  Nedošlo k přejmenování elementů Mop, které představují prvek Městský obvod Prahy (nově Obvod Prahy).
XSD pro soubory VFR generované od ledna 2021, jsou ke stažení zde: Nové XSD pro VFR archiv ve formátu ZIP

Jakým způsobem se změny do VFR dostanou?

Změny vyplývající ze zákona č. 51/2020 byly na začátku ledna jednorázově provedeny skriptem do databáze a VFR na to reagoval standardním vygenerováním změnových souborů, ve kterých jsou všechny změny obsaženy. Jedná se o následující změny:
 • v části ZaniklePrvky jsou uvedeny všechny zrušené Kraje (staré kraje 1960)
 • u všech prvků Okres došlo k odstranění vazby na Kraj
 • u všech prvků ORP došlo k doplnění nové vazby na Okres a odstranění vazby na VÚSC
Odstraněním vazby je myšleno její vyprázdnění, protože vazba v XSD povolená zůstane, jen budou příslušné elementy prázdné.
První měsíční stavové soubory v nové struktuře budou vygenerovány standardně 1. 2. 2021 (se stavem k 31. 1. 2021)

Ukázka změnových souborů vygenerovaných po testu dne 10. 12. 2020 (v souborech byla doplněna vazba POU-ORP a aktualizována verze VFR na 3.1, z důvodu omezení souborů vystavených na tomto webu jsou v názvech před xml uvedené pomlčky, ale vygenerované soubory budou mít názvy správně ukončené .xml.zip)

Dopady u dalších poskytovaných souborů 

Soubory CSV

V souborech s adresními místy a hierarchií prvků, poskytovaných ve formátu CSV, byly provedeny níže uvedené změny. První soubory v nové struktuře budou vygenerované 1. 2. 2021 (se stavem k 31. 1. 2021).
 • Změny v souborech s adresními místy:
  • přejmenování sloupců „Kód MOP“ a „Název MOP“ na „Kód obvodu Prahy“ a „Název obvodu Prahy“
 • Změny v souborech s hierarchií prvků:
  • přejmenování sloupců MOP_KOD na OP_KOD (soubory adresni-mista-vazby-cr.csv a vazby-momc-statutarnimesta.csv)
  • doplnění sloupce OKRES_KOD (soubory adresni-mista-vazby-cr.csv a vazby-cr.csv)
  • soubor vazby-okresy-cr.csv bude odstraněn a nahrazen souborem vazby-orp-cr.csv s vazbami POU-ORP-okres-VÚSC-region soudržnosti-stát

Soubory SHP

V souborech SHP poskytovaných zde došlo k následujícím úpravám:
 • přejmenování souborů MOP_P.shp a MOP_B.shp na OP_P.shp a OP_B.shp  
 • v souboru MOMC_P.shp přejmenování atributu MOP_KOD na OP_KOD
 • v souboru ORP_P.shp zrušení atributu VUSC_KOD a přidání atributu OKRES_KOD
 

Přílohy

Tabulka 1: Obce, které od 1. 1. 2021 nesplňují podmínku skladebnosti podle nového územního členění
OBEC (KÓD) PŮVODNÍ STAV POU/ORP/OKRES OD 1. 1. 2021 POU/ORP/OKRES
Jenišovice (563609) Turnov/Turnov/Jablonec nad Nisou Turnov/Turnov/Jablonec nad Nisou
Malá Skála (563706) Turnov/Turnov/Jablonec nad Nisou Turnov/Turnov/Jablonec nad Nisou
Čtveřín (544531) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Kobyly (564141) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Lažany (545937) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Paceřice (545953) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Pěnčín (564303) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Příšovice (564354) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Radimovice (544582) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Soběslavice (564401) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Svijanský Újezd (564435) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Svijany (564443) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Sychrov (564451) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Vlastibořice (564516) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
Žďárek (544604) Turnov/Turnov/Liberec Turnov/Turnov/Liberec
MOMC (KÓD) PŮVODNÍ STAV SOP/MOP OD 1. 1. 2021 SOP/MOP
Praha-Křeslice (538400) Praha 11/Praha 10 Praha 11/Praha 10
Praha-Zličín (539899) Praha 17/Praha 5 Praha 17/Praha 5

Tabulka 2: Obce, u kterých od 1. 1. 2021 došlo ke změně v územním členění
OBEC (KÓD) PŮVODNÍ STAV POU/ORP/OKRES OD 1. 1. 2021 POU/ORP/OKRES
Bříství (537047) Český Brod/Český Brod/Nymburk Lysá nad Labem /Lysá nad Labem/Nymburk
Černíky (599301) Český Brod/Český Brod/Nymburk Český Brod/Český Brod/Kolín
Kounice (537357) Český Brod/Český Brod/Nymburk Lysá nad Labem /Lysá nad Labem/Nymburk
Vykáň (537993) Český Brod/Český Brod/Nymburk Lysá nad Labem /Lysá nad Labem/Nymburk
Bukovec (553506) Holýšov/Stod/Domažlice Holýšov/Stod/Plzeň-jih
Čečovice (566080) Holýšov/Stod/Domažlice Holýšov/Stod/Plzeň-jih
Černovice (566098) Holýšov/Stod/Domažlice Holýšov/Stod/Plzeň-jih
Holýšov (553654) Holýšov/Stod/Domažlice Holýšov/Stod/Plzeň-jih
Horní Kamenice (553662) Holýšov/Stod/Domažlice Holýšov/Stod/Plzeň-jih
Kvíčovice (553841) Holýšov/Stod/Domažlice Holýšov/Stod/Plzeň-jih
Neuměř (554022) Holýšov/Stod/Domažlice Holýšov/Stod/Plzeň-jih
Štichov (566101) Holýšov/Stod/Domažlice Holýšov/Stod/Plzeň-jih
Všekary (566071) Holýšov/Stod/Domažlice Holýšov/Stod/Plzeň-jih
Frýdštejn (563579) Turnov/Turnov/Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou
Harrachov (577081) Tanvald/Tanvald/Semily Tanvald/Tanvald/Jablonec nad Nisou
Věžnice (569704) Polná/Jihlava/Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod/Havlíčkův Brod/Havlíčkův Brod
Študlov (544931) Valašské Klobouky/ Valašské Klobouky/Vsetín Valašské Klobouky/ Valašské Klobouky/Zlín
Valašské Příkazy (545112) Valašské Klobouky/ Valašské Klobouky/Vsetín Valašské Klobouky/ Valašské Klobouky/Zlín