Pokyny ČÚZK č. 1 - č. 45

Pokyny č. 1 - 6, 9, 11, 15 - 18, 20, 25 - 27, 29, 30, 33, 37, 41, 44 a 45 jsou zrušeny a nahrazeny Návodem pro správu katastru nemovitostí č.j. ČÚZK-03030/2016-22 ze dne 10. 2. 2016.

 • Pokyny č. 1 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 2 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 3 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 4 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 5 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 6 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 7 s účinností k 1. 6. 1999 zrušeny
    (PDF)
 • Pokyny č. 8 s účinností k 30. 1. 1995 zrušeny
    (PDF)
 • Pokyny č. 9 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 10 s účinností k 11. 9. 1998 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 11 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 12 s účinností k 16. 1. 2005 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 13 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 14 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 15 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 16 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 17 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 18 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 19 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 20 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 21 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 22 s účinností k 1. 6. 2022 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 23 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 24 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 25 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 26 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 27 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 28 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
  Pokyny č. 29 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 30 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny   č.  31   (úplné  znění)   Českého   úřadu   zeměměřického   a   katastrálního   ze  dne  25.  března   2004, č.j. 1381/2004-22 k činnostem katastrálních úřadů souvisejícím se sladěním územní působnosti podle usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2003 č. 993 k Souhrnné analýze sladění územní působnosti orgánů státu v území se správními obvody obcí s rozšířenou působností a s územními obvody vyšších územních samosprávných celků, ve znění
  dodatku č. 1 ze dne 19. dubna 2004 č.j.  2117/2004-22,
  dodatku č. 2 ze dne 10. května 2004 č.j.  2672/2004-22,
  dodatku č. 3 ze dne 1. července 2004 č.j.  3510/2004-22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. dubna 2004, č.j.  1014/2004-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2005 č.j. 613/2005-22
  dodatku č. 2 ze dne 8. 3. 2005 č.j. 1503/2005-22
  dodatku č. 3 ze dne 7. 4. 2006 č.j. 1223/2006-22
  dodatku č. 4 ze dne 16. 5. 2006 č.j. 2321/2006-22
   (PDF)
 • Pokyny č. 33 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 34 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 35 s účinností k 1. 6. 2022 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 36 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ze dne 25. května 2007, č.j.  ČÚZK 888/2007-22, k realizaci zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v katastru nemovitostí.
   (PDF)
 • Pokyny č. 37 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 38 s účinností k 8. 11. 2010 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 39 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 30. listopadu 2009, č.j.  ČÚZK 5234/2009-22 k realizaci zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v katastru nemovitostí, ve znění
  dodatku č. 1 č.j.  6300/2009-22,
  dodatku č. 2 č.j.  11788/2010-22,
  dodatku č. 3 č.j.  31387/2012-22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 40 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 8. listopadu 2010, č.j.  ČÚZK 7314/2010-22 pro evidování pozemků tvořících koryto vodního toku v katastru nemovitostí, ve znění
  pokynů č. 41 ze dne 1.10.2012 č.j. ČÚZK 26730/2012-22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 41 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 42 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ze dne 10. ledna 2013 č.j. ČÚZK 662/2013-22 pro zápis příslušnosti Státního pozemkového úřadu hospodařit s majetkem státu a pro realizaci převodů zemědělských a lesních pozemků, ve znění
  dodatku č. 1 č.j. ČÚZK-04694/2014-22
  dodatku č. 2 č.j. ČÚZK-16101/2014-22
  dodatku č. 3 č.j. ČÚZK-13979/2016-22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 43 (verze č. 2) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20. prosince 2022 č.j. ČÚZK-41164/2022 pro zápis změn v katastru nemovitostí a stanovení některých souvisejících postupů katastrálního úřadu v důsledku probíhajících pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
   (PDF)
 • Pokyny č. 44 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 45 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)

   

Datum poslední aktualizace: 01.04.2016

Aktuality

28.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda VZ a smluv.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.