Žádost o zřízení účtu pro aplikaci Webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrického plánu (WSGP)

Žádost o zřízení účtu pro aplikaci Webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP) ve formátu PDF

Formulář pouze pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 115 kB Aktualizace 03.11.2022