Šíření

Šíření údajů katastru je institut, kdy osoba se souhlasem ČÚZK předává údaje katastru ve výměnném formátu ISKN (VFK) třetí osobě. Podmínky šíření údajů katastru jsou stanoveny v §23 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Žádost o šíření dat KN dle §23a – za úplatu ve formátu PDF

Formulář pro šíření údajů KN za úplatu.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 85 kB Aktualizace 23.01.2019

Žádost o šíření dat KN dle §23b – s nárokem na poskytnutí dat KN bezúplatně ve formátu PDF

Formulář pro šíření subjektům s nárokem na poskytnutí dat KN bezúplatně.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 83 kB Aktualizace 23.01.2019

Dodatek k žádosti o šíření ve formátu PDF

Formulář pro šíření údajů KN v případě potřeby dodatečného souhlasu se šířením.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 85 kB Aktualizace 23.01.2019

Hlášení šířených dat na základě žádosti dle §23a – za úplatu ve formátu PDF

Formulář pro podání hlášení o šíření dat katastru nemovitostí poskytnutých na základě žádosti dle §23a.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 85 kB Aktualizace 23.01.2019