Změna údajů o vlastníku

Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném ve formátu PDF

Formulář pro změny příjmení, jména, adresy atd. Obecně však platí, že vlastník a jiný oprávněný, který je fyzickou osobou evidovanou v evidenci obyvatel, tyto změny neohlašuje. Takové změny jsou do katastru přebírány automatizovaně.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 594 kB Aktualizace 08.06.2020 č.6.92.1-2015 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném ve formátu DOCX DOCX