Formuláře pro některé typy vkladových listin

Potvrzení o zániku práva ve formátu PDF

Formulář Potvrzení o zániku práva je možné použít v případě žádosti o výmaz práva odpovídajícího věcnému břemeni, zástavnímu právu, podzástavnímu právu, věcnému předkupnímu právu a dalším, která jsou evidována k pozemku, stavbě nebo právu stavby. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí potvrzení. K dispozici jsou i pokyny k vyplnění formuláře.

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 718 kB Aktualizace 03.06.2021 č.6.144-2021 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva ve formátu DOCX DOCX

Potvrzení o zániku práva (pro jednotku) ve formátu PDF

Formulář Potvrzení o zániku práva (pro jednotku) je možné použít v případě žádosti o výmaz práva odpovídajícího věcnému břemeni, zástavnímu právu, podzástavnímu právu, věcnému předkupnímu právu a dalším, která jsou evidována k jednotce. K dispozici je i rozšíření formuláře pro  seznam jednotek, pro dům s jednotkami, seznam pozemků nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí potvrzení. K dispozici jsou i pokyny k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 362 kB Aktualizace 15.07.2021 č.6.145-2021 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva (pro jednotku) ve formátu DOC DOC

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni zřízeného ve prospěch nemovité věci ve formátu PDF

Formulář Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni zřízeného ve prospěch nemovité věci je možné použít v případě žádosti o výmaz práva odpovídajícího věcnému břemeni, zřízeného ve prospěch pozemku, stavby, práva stavby nebo jednotky. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam jednotek, pro dům s jednotkamiseznam budov, seznam pozemků nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí potvrzení. 
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 343 kB Aktualizace 15.07.2021 č.6.148-2021 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni zřízeného ve prospěch nemovité věci ve formátu DOCX DOCX

Souhlasné prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti ve formátu PDF

Formulář pro potřeby souhlasného prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti vydaný osobami, jejichž právo nebo povinnost strpět zatížení nemovitosti vzniklo nebo se změnilo či zaniklo. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 342 kB Aktualizace 01.01.2011 č.6.110-2011 Formulář dostupný také ve formátu Souhlasné prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti ve formátu DOC DOC

Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění ve formátu PDF

Formulář pro potřeby souhlasného prohlášení manželů, že stavbu / rozestavěnou budovu postavili za trvání manželství. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam budov, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 420 kB Aktualizace 08.04.2019 č.6.105.1-2014 Formulář dostupný také ve formátu Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění ve formátu DOCX DOCX
Vzor 1 Souhlasné prohlášení manželů, že budova s číslem popisným a stavba garáže je v jejich společném jmění​ ve formátu formát souboru PDF PDF
Vzor 2 Souhlasné prohlášení manželů, že budova s čís. popisným a rozestavěná jiná stavba je v jejich společném jmění​ ve formátu formát souboru PDF PDF