Formuláře pro některé typy vkladových listin

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) ve formátu PDF

Formulář pro potřeby prohlášení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni, který je přílohou návrhu na výmaz vkladem při zániku věcného břemene ze zákona. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 718 kB Aktualizace 08.04.2019 č.6.114.1-2017 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) ve formátu DOCX DOCX

Potvrzení o zániku podzástavního práva ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku podzástavního práva k příslušným nemovitostem vydaný podzástavním věřitelem, nebo správcem konkursní podstaty, nebo insolvenčním správcem apod. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 338 kB Aktualizace 01.01.2008 č.6.107-2008 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku podzástavního práva ve formátu DOCX DOCX

Potvrzení o zániku věcného práva předkupního ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku věcného práva předkupního k příslušným nemovitostem vydaný oprávněným z předkupního práva, nebo správcem konkursní podstaty, nebo insolvenčním správcem apod. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 338 kB Aktualizace 01.01.2008 č.6.112-2008 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku věcného práva předkupního ve formátu DOC DOC

Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce vydaný osobou, jejíž věcné právo předkupní zaniklo. K dispozici je i rozšíření formuláře pro dům s jednotkami, seznam jednotek, seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 362 kB Aktualizace 01.01.2005 č.6.113-2005 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce ve formátu DOC DOC

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k příslušným nemovitostem vydaný osobou, jejíž oprávnění z věcného břemene zaniklo, nebo vlastníkem zatížené nemovitosti při zániku věcného břemene uplynutím doby, na kterou bylo jeho trvání omezeno, nebo správcem konkursní podstaty, nebo dražebníkem apod. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 343 kB Aktualizace 01.01.2008 č.6.115-2008 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) ve formátu DOCX DOCX

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce vydaný osobou, jejíž oprávnění z věcného břemene zaniklo. K dispozici je i rozšíření formuláře dům s jednotkamipro seznam jednotek, seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 363 kB Aktualizace 01.01.2005 č.6.116-2005 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) ve formátu DOC DOC

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k příslušným nemovitostem vydaný osobou, jejíž oprávnění z věcného břemene zaniklo. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam jednotek, seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 371 kB Aktualizace 01.01.2005 č.6.117-2005 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) ve formátu DOCX DOCX

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce vydaný osobou, jejíž oprávnění z věcného břemene zaniklo. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam jednotek, seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 386 kB Aktualizace 01.01.2008 č.6.118-2008 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) ve formátu DOCX DOCX

Potvrzení o zániku zástavního práva ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku zástavního práva k příslušným nemovitostem vydaný zástavním věřitelem, nebo správcem konkursní podstaty, nebo insolvenčním správcem, nebo dražebníkem, nebo vyvlastňovacím úřadem apod. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 338 kB Aktualizace 01.01.2008 č.6.120-2008 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku zástavního práva ve formátu DOC DOC

Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce vydaný osobou, jejíž podzástavní právo zaniklo. K dispozici je i rozšíření formuláře dům s jednotkami pro seznam jednotek , seznam pozemků , seznam budov , nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných , které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře .
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 353 kB Aktualizace 01.01.2005 č.6.123-2005 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce ve formátu DOCX DOCX

Souhlasné prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti ve formátu PDF

Formulář pro potřeby souhlasného prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti vydaný osobami, jejichž právo nebo povinnost strpět zatížení nemovitosti vzniklo nebo se změnilo či zaniklo. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 342 kB Aktualizace 01.01.2011 č.6.110-2011 Formulář dostupný také ve formátu Souhlasné prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti ve formátu DOC DOC

Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění ve formátu PDF

Formulář pro potřeby souhlasného prohlášení manželů, že stavbu / rozestavěnou budovu postavili za trvání manželství. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam budov, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 420 kB Aktualizace 08.04.2019 č.6.105.1-2014 Formulář dostupný také ve formátu Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění ve formátu DOCX DOCX
Vzor 1 Souhlasné prohlášení manželů, že budova s číslem popisným a stavba garáže je v jejich společném jmění​ ve formátu formát souboru PDF PDF
Vzor 2 Souhlasné prohlášení manželů, že budova s čís. popisným a rozestavěná jiná stavba je v jejich společném jmění​ ve formátu formát souboru PDF PDF