Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Poskytování údajů

Dálkový přístup a webové služby

Aplikace s průvodcem pro přípravu žádosti o účet DP nebo WSDP otevře se nové okno

Interaktivní aplikace, kterou doporučujeme využít pro vytvoření žádosti o založení účtu Dálkového přístupu do KN (DP) nebo účtu pro Webové služby dálkového přístupu do KN (WSDP). Oproti ručnímu vyplňování nabízí celou řadu automatizovaných kroků, nápověd a kontrol.

Formuláře žádostí o zřízení účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí

      Aplikace s průvodcem pro přípravu žádosti o účet DP nebo WSDP

Interaktivní aplikace, kterou doporučujeme využít pro vytvoření žádosti o založení účtu Dálkového přístupu do KN (DP) nebo účtu pro Webové služby dálkového přístupu do KN (WSDP). Oproti ručnímu vyplňování nabízí celou řadu automatizovaných kroků, nápověd a kontrol.

      Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí

      Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WS dálkového přístupu (WSDP)

      Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WS pro vyhotovitele a ověřovatele GP

      Prokázání totožnosti podle GDPR

Šíření

Další typy žádostí o poskytnutí dat z katastru nemovitostí.

Výměnný formát katastru

Jednorázové žádosti o výdej dat ve výměnném formátu.

Služba sledování změn

Formulář pro potřeby žádosti o zřízení služby sledování změn v katastru nemovitostí.

Další poskytované služby

Další typy žádostí o poskytnutí dat z katastru nemovitostí.
Datum poslední aktualizace: 04.10.2022