Formuláře žádostí o zřízení účtu

Dokumenty žádostí níže jsou testovány a optimalizovány pro Microsoft Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a vyšší.

Neotevírejte pdf Dokumentu „Žádosti“ přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený software nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, pdf je potřeba otevírat přímo v doporučeném softwaru.

Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do KN

Běžný (platící) účet ve formátu PDF

Tuto žádost použijí všichni žadatelé kromě Samosprávných celků (obce, města, kraje) a organizačních složek státu, soudních exekutorů, notářů, insolvenčních správců a Státního fondu podpory investic. Tento typ účtu lze využít též pro přihlášení do bezplatného Nahlížení do KN.

Formulář pro žadatele, kteří nemohou použít žádost pro bezúplatné nebo ověřující uživatele.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 131 kB Aktualizace 12.06.2023

Bezúplatný účet ve formátu PDF

Tuto žádost mohou použit pouze žadatelé: Samosprávné celky (obce, města, kraje) a organizační složky státu, soudní exekutoři, notáři, insolvenční správci a Státní fond podpory investic. Všichni ostatní žadatelé musí použít žádost pro Běžný (platící) účet.

Formulář pouze pro žadatele s nárokem na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu dle právního předpisu.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 118 kB Aktualizace 03.11.2022

Ověřující účet ve formátu PDF

Formulář pouze pro žadatele oprávněné  vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí dle zákona č. 81/2006 Sb.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 129 kB Aktualizace 03.11.2022

Osoby se zdravotním postižením ve formátu PDF

Formulář pro žadatele se zdravotním postižením, kterým je na základě této žádosti poskytována nadstandartní podpora spočívající zejména v rozšířených konzultačních službách a ve vzdálené asistenci ovládání osobního počítače při využívání služeb poskytovaných ČÚZK; podmínkou poskytnutí nadstandardní podpory je souhlas žadatele se zpracováním citlivého osobního údaje o tom, že žadatel je osobou s takovým zdravotním postižením, které mu bez zvláštní pomoci brání nebo významně ztěžuje používání dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí.
Pokud nadstandardní podporu nepotřebujete nebo nechcete využívat, použijte formulář pro běžného uživatele.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 124 kB Aktualizace 03.11.2022

Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WSDP

Běžný (platící) účet ve formátu PDF

Tuto žádost použijí všichni žadatelé kromě Samosprávných celků (obce, města, kraje) a organizačních složek státu, soudních exekutorů, notářů, insolvenčních správců a Státního fondu podpory investic.

Formulář pro žadatele, kteří nemohou použít žádost pro bezúplatné nebo ověřující uživatele.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 130 kB Aktualizace 03.11.2022

Bezúplatný účet ve formátu PDF

Tuto žádost mohou použit pouze žadatelé: Samosprávné celky (obce, města, kraje) a organizační složky státu, soudní exekutoři, notáři, insolvenční správci a Státní fond podpory investic. Všichni ostatní žadatelé musí použít žádost pro Běžný (platící) účet.

Formulář pouze pro žadatele s nárokem na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu dle právního předpisu.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 115 kB Aktualizace 03.11.2022

Czech POINT ve formátu PDF

Formulář pouze pouze pro žadatele oprávněné vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí dle zákona č. 81/2006 Sb.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 127 kB Aktualizace 03.11.2022

Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WSGP

Žádost o zřízení účtu pro aplikaci Webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP) ve formátu PDF

Formulář pouze pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 115 kB Aktualizace 03.11.2022