Dálkový přístup a webové služby

Dokument „Žádosti“ je testován a optimalizován pro Microsoft Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a vyšší.

Neotevírejte pdf Dokumentu „Žádosti“ přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený software nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, pdf je potřeba otevírat přímo v doporučeném softwaru.

Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do KN

Běžný (platící) účet ve formátu PDF

Formulář pro žadatele, kteří nemohou použít žádost pro bezúplatné nebo ověřující uživatele.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 131 kB Aktualizace 16.11.2018

Bezúplatný účet ve formátu PDF

Formulář pouze pro žadatele s nárokem na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu dle právního předpisu.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 118 kB Aktualizace 16.11.2018

Ověřující účet ve formátu PDF

Formulář pouze pro žadatele oprávněné  vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí dle zákona č. 81/2006 Sb.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 129 kB Aktualizace 16.11.2018

Osoby se zdravotním postižením ve formátu PDF

Formulář pro žadatele se zdravotním postižením, kterým je na základě této žádosti poskytována nadstandartní podpora spočívající zejména v rozšířených konzultačních službách a ve vzdálené asistenci ovládání osobního počítače při využívání služeb poskytovaných ČÚZK; podmínkou poskytnutí nadstandardní podpory je souhlas žadatele se zpracováním citlivého osobního údaje o tom, že žadatel je osobou s takovým zdravotním postižením, které mu bez zvláštní pomoci brání nebo významně ztěžuje používání dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí.
Pokud nadstandardní podporu nepotřebujete nebo nechcete využívat, použijte formulář pro běžného uživatele.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 124 kB Aktualizace 16.11.2018

Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WSDP

Běžný (platící) účet ve formátu PDF

Formulář pro žadatele, kteří nemohou použít žádost pro bezúplatné nebo ověřující uživatele.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 130 kB Aktualizace 16.11.2018

Bezúplatný účet ve formátu PDF

Formulář pouze pro žadatele s nárokem na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu dle právního předpisu.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 115 kB Aktualizace 16.11.2018

Czech POINT ve formátu PDF

Formulář pouze pouze pro žadatele oprávněné vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí dle zákona č. 81/2006 Sb.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 127 kB Aktualizace 16.11.2018

Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WSGP

Žádost o zřízení účtu pro aplikaci Webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP) ve formátu PDF

Formulář pouze pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 115 kB Aktualizace 16.11.2018

Prokázání totožnosti podle GDPR

Prokázání totožnosti podle GDPR nebo změna kontaktních údajů ve formátu PDF

Formulář pro uživatele k prokázání totožnosti  v souvislosti s nařízením GDPR nebo k doplnění či změně kontaktních údajů.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 115 kB Aktualizace 16.11.2018