Prokázání totožnosti podle GDPR

Prokázání totožnosti podle GDPR nebo změna kontaktních údajů ve formátu PDF

Formulář pro uživatele k prokázání totožnosti  v souvislosti s nařízením GDPR nebo k doplnění či změně kontaktních údajů.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 115 kB Aktualizace 03.11.2022