Zeměměřické činnosti

Geometrický plán (GP)

Formuláře pro potřeby žádosti o potvrzení geometrického plánu a s tím související tiskopisy. 

Záznam podrobného měření změn

Formuláře pro popisové pole záznamu podrobného měření změn a uvedení důvodu změny.

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku

Formuláře pro potřeby zaevidování vytyčení hranice pozemku.

Úřední průkazy

Formuláře pro potřeby vydání úředního průkazu.

GNSS pro účely katastru

Formuláře týkající se problematiky globálního navigačního družicového sytému pro účely katastru.
Datum poslední aktualizace: 13.07.2023