Vzory vyplněného návrhu na vklad

Vzor 1 - vklad vlastnického práva a věcného břemene

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis vlastnického práva a věcného břemene do katastru nemovitostí.
Formát ZIP ikona ZIP Velikost 62 kB Aktualizace 03.01.2014

Vzor 2 - vklad zástavního práva

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis zástavního práva do katastru nemovitostí.
Formát ZIP ikona ZIP Velikost 52 kB Aktualizace 03.01.2014

Vzor 3 - vklad vlastnického práva k novým jednotkám podle změny prohlášení vlastníka budovy o vymezení nových jednotek

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis vlastnického práva k novým jednotkám podle změny prohlášení vlastníka budovy o vymezení nových jednotek do spoluvlastnictví.
Formát ZIP ikona ZIP Velikost 52 kB Aktualizace 03.01.2014

Vzor 4 - vklad vlastnického a zástavního práva k bytové jednotce

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis vlastnického práva pro manžele do společného jmění manželů a zápis zástavního práva pro zástavní věřitele k zajištění příslušné pohledávky, to vše k jednotce vymezené podle zákona o vlastnictví bytů.
Formát ZIP ikona ZIP Velikost 43 kB Aktualizace 18.01.2016