Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední oprávnění, úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Vzory vyplněného návrhu na vklad

Vzor 1 - vklad vlastnického práva a věcného břemene ve formátu ZIP

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis vlastnického práva a věcného břemene do katastru nemovitostí.
Formát formát souboru ZIP ZIP Velikost 62 kB Aktualizace 03.01.2014

Vzor 2 - vklad zástavního práva ve formátu ZIP

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis zástavního práva do katastru nemovitostí.
Formát formát souboru ZIP ZIP Velikost 52 kB Aktualizace 03.01.2014

Vzor 3 - vklad vlastnického práva k novým jednotkám podle změny prohlášení vlastníka budovy o vymezení nových jednotek ve formátu ZIP

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis vlastnického práva k novým jednotkám podle změny prohlášení vlastníka budovy o vymezení nových jednotek do spoluvlastnictví.
Formát formát souboru ZIP ZIP Velikost 52 kB Aktualizace 03.01.2014

Vzor 4 - vklad vlastnického a zástavního práva k bytové jednotce ve formátu ZIP

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis vlastnického práva pro manžele do společného jmění manželů a zápis zástavního práva pro zástavní věřitele k zajištění příslušné pohledávky, to vše k jednotce vymezené podle zákona o vlastnictví bytů.
Formát formát souboru ZIP ZIP Velikost 43 kB Aktualizace 18.01.2016