Vzory vyplněného návrhu na vklad

Vzor 1 - vklad vlastnického práva a věcného břemene ve formátu ZIP

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis vlastnického práva a věcného břemene do katastru nemovitostí.
Formát formát souboru ZIP ZIP Velikost 62 kB Aktualizace 03.01.2014

Vzor 2 - vklad zástavního práva ve formátu ZIP

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis zástavního práva do katastru nemovitostí.
Formát formát souboru ZIP ZIP Velikost 52 kB Aktualizace 03.01.2014

Vzor 3 - vklad vlastnického práva k novým jednotkám podle změny prohlášení vlastníka budovy o vymezení nových jednotek ve formátu ZIP

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis vlastnického práva k novým jednotkám podle změny prohlášení vlastníka budovy o vymezení nových jednotek do spoluvlastnictví.
Formát formát souboru ZIP ZIP Velikost 52 kB Aktualizace 03.01.2014

Vzor 4 - vklad vlastnického a zástavního práva k bytové jednotce ve formátu ZIP

Vzor formuláře návrhu na vklad, kterým se navrhuje zápis vlastnického práva pro manžele do společného jmění manželů a zápis zástavního práva pro zástavní věřitele k zajištění příslušné pohledávky, to vše k jednotce vymezené podle zákona o vlastnictví bytů.
Formát formát souboru ZIP ZIP Velikost 43 kB Aktualizace 18.01.2016