Formulář návrhu na vklad

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad ve formátu PDF

Vysvětlivky, upozornění a pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 88 kB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.6-2013

Základ formuláře návrhu na vklad (obálka) ve formátu PDF

Formulář pro vyplnění návrhu na vklad, jehož nedílnou součástí musí být alespoň jeden z formulářů II.A, II.B nebo II.C.pro označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby, nebo k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů nebo k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 169 kB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.1-2013
Formulář návrhu na vklad dostupný také ve formátu A3 (obálka).

Příloha - Údaje o účastnících řízení – fyzických osobách ve formátu PDF

Samostatná příloha k vyplnění údajů o účastnících řízení - fyzických osobách.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 637 kB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.4-2013

Příloha - Údaje o účastnících řízení – právnických osobách ve formátu PDF

Samostatná příloha k vyplnění údajů o účastnících řízení – právnických osobách.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 648 kB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.5-2013

Formulář II. A Označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby ve formátu PDF

Formulář pro potřeby návrhu vkladu nebo výmazu vkladem s označením práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, nebo seznam budov, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 1,1 MB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.2-2013

Formulář II. B Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů ve formátu PDF

Formulář pro potřeby návrhu na vklad nebo výmazu vkladem s označením práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam jednotek, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 1,1 MB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.3.1-2013

Formulář II. C Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku ve formátu PDF

Formulář pro potřeby návrhu na vklad nebo výmazu vkladem s označením práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam jednotek, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 1,1 MB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.3.2-2013

K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.