Zeměměřické činnosti

Geometrický plán (GP)

Formuláře pro potřeby žádosti o potvrzení geometrického plánu a s tím související tiskopisy. 

Záznam podrobného měření změn

Formuláře pro popisové pole záznamu podrobného měření změn a uvedení důvodu změny.

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku

Formuláře pro potřeby zaevidování vytyčení hranice pozemku.

Úřední oprávnění, úřední průkazy

Formuláře pro potřeby žádosti o udělení úředního oprávnění, případně pro potřeby vydání úředního průkazu.

GNSS pro účely katastru

Formuláře týkající se problematiky globálního navigačního družicového sytému pro účely katastru.
Datum poslední aktualizace: 01.06.2020