Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Účelová katastrální mapa (ÚKM)

Účelová katastrální mapa (ÚKM), jako jedna z vrstev "Digitální mapy veřejné správy" dokument ve formátu PDF, zajišťuje digitální podobu katastrální mapy v místech, kde katastrální úřad vede katastrální mapu v analogové (papírové) podobě.
 
ÚKM vznikají v jednotlivých krajích v rámci samostatných projektů. Pokud krajský úřad dokončí realizaci ÚKM, na základě smluvních vztahů předá dílo místně příslušnému katastrálnímu úřadu, který zajišťuje aktualizaci ÚKM do doby digitalizace příslušného území. Do RÚIAN je ÚKM přebírána jako orientační mapa parcel - vektorová (OMP-V). V RÚIAN je parcela v OMP-V zobrazena blankytnou barvou.
   
Stav zavedení ÚKM/OMP-V do ISKN - mapové vyjádření:
Zobrazení katastrálního území se zavedenými prvky OMP-V včetně stavu digitalizace   Zobrazení katastrálního území se zavedenými prvky OMP-V
 
 
Tématem ÚKM se zabýval odborný workshop pořádaný na ČÚZK dne 22. 5. 2014 (prezentace z workshopu)
Datum poslední aktualizace: 21.09.2021