Katastrální území s OMP-V

Seznam katastrálních území, kde byla do ISKN zavedena ÚKM (účelová katastrální mapa) a je zde vedena jako OMP-V (orientační mapa parcel - vektorová). V uvedených katastrálních území můžete data nalézt ve VDP (Veřejný dálkový přístup) nebo také ve VFR (Výměnný formát RÚIAN).

Katastrální území s OMP-V

Název číselníku KU_S_OMPV
Popis číselníku: Katastrální území s OMP-V
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) KU_S_OMPV ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 01.07.2022
 
Položka Význam
KURAD_KODKód katastrálního úřadu
KURAD_NAZEVNázev katastrálního úřadu
PRARES_KODKód katastrálního pracoviště
PRARES_NAZEVNázev katastrálního pracoviště
KATUZE_KODKód katastrálního území
KATUZE_NAZEVNázev katastrálního území
POC_PAR_DKMaKMDPočet parcel v mapě s DKM a KMD
POC_PAR_OMPVPočet parcel v mapě s OMP-V
POC_PAR_CELKEMPočet parcel celkem
DATUM_IMPORTU_DO_ISKNDatum importu Účelové katastrální mapy do ISKN

Aktuality

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.

13.06.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2022) je k dispozici ke stažení.

06.06.2022
Do produkčního provozu byla nasazena nová verze aplikace Reklamační formuláře RÚIAN, která umožňuje externím uživatelům zadat reklamaci prvků vedených v RÚIAN.

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.