Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

FAQ - Technické dotazy

Seznam FAQ

1. Jaká je internetová adresa pro přihlášení do aplikace ISÚI?
2. V jaké legislativě najdu informace o ISÚI/RÚIAN? Jaká legislativa ukládá editaci v ISÚI?
3. Kdo je správcem RÚIAN/ISÚI?
4. Kdo je povinen zapisovat údaje do ISÚI?
5. Jaký je rozdíl mezi ISÚI a RÚIAN?
6. Jaké technické parametry jsou potřebné pro provoz aplikace ISÚI?
7. Pro jaké internetové prohlížeče je aplikace ISÚI optimalizována?
8. Kde najdu školící příručku a uživatelské postupy v ISÚI?
9. Na jaké internetové adrese najdu veškeré informace o ISÚI/RÚIAN?
10. Kde jsou vystaveny informace ke školení ISÚI?
11. Za jak dlouho musí být změny provedeny?
12. Jakým způsobem předávají obce podklady pro zápis správci registru?
13. Kontakt na HelpDesk?
14. Jakým způsobem může získat informace z RÚIAN řadový občan?
15. Jaká je struktura dat včetně popisu webových služeb pro příjem dat z RÚIAN?
16. Jak v ISÚI vyhledám stavební objekt s číslem/bez čísla domovního?
17. Aplikace mi neukládá definiční bod stavebního objektu. Obdobně pro adresní místo.
18. V ISÚI se mi zobrazuje jen část popisu chyby. Je to chyba aplikace?

Dokument "FAQ - Technické dotazy" ke stažení v PDF formátu

Aktualizováno: 1. 7. 2021

Použité zkratky:
  • ISÚI – Informační systém územní identifikace
  • RÚIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
  • VDP – Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN
 
 

FAQ - otázky a odpovědi

1. Jaká je internetová adresa pro přihlášení do aplikace ISÚI?
Pro přihlášení do produkčního ISÚI přes Jednotný identitní prostor (JIP) použijte následující odkaz:
https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AISd4e4999f54a44558ac95ac3db83fbe5f odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně 

Odkaz je dostupný také na stránce: Přístup do ISÚI/VDP, odstávky

 
2. V jaké legislativě najdu informace o ISÚI/RÚIAN? Jaká legislativa ukládá editaci v ISÚI?
Legislativa ukládající editaci v ISÚI:
  • Zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou se provádí zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.


 
3. Kdo je správcem RÚIAN/ISÚI?
Správcem RÚIAN a ISÚI je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Tuto povinnost mu ukládá zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 
4. Kdo je povinen zapisovat údaje do ISÚI?
Do ISÚI zapisují údaje následující editoři: ČÚZK, Český statistický úřad (ČSÚ), obce, stavební úřady.

 
5. Jaký je rozdíl mezi ISÚI a RÚIAN?
ISÚI: Informační systém územní identifikace – slouží k podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, je agendovým informačním systémem veřejné správy; jeho prostřednictvím se zapisují údaje do RÚIAN.

RÚIAN: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – jeden ze čtyř základních registrů.

 
6. Jaké technické parametry jsou potřebné pro provoz aplikace ISÚI?
Běžné kancelářské PC s aktuálně podporovaným systémem Windows. Pro správnou funkčnost je potřeba v prohlížeči povolit JavaScript a cookies. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce Technické předpoklady

 
7. Pro jaké internetové prohlížeče je aplikace ISÚI optimalizována?
Aplikace je optimalizována pro aktuální verze prohlížečů Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Google Chrome. Patrně budou fungovat i jiné prohlížeče, ale bez záruky správného rozmístění ovládacích prvků. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce Technické předpoklady

 
8. Kde najdu uživatelské postupy v ISÚI a program pro školení uživatelů ISÚI?

Na adrese https://cuzk.cz/ruian v části Editační agendový systém ISÚI je k dispozici odkaz Uživatelské postupy v ISÚI.
Program pro školení (UPK) naleznete v části Školení uživatelů ISÚI/RÚIAN/VDP:
UPK - Program pro školení a testování uživatelů ISÚI. 
9. Na jaké internetové adrese najdu veškeré informace o ISÚI/RÚIAN?
Veškeré informace se dozvíte na internetové stránce: https://ruian.cuzk.cz.

 
10. Kde jsou vystaveny informace ke školení ISÚI?
Informace k praktickým školení ISÚI a k seminářům, které pořádá ČÚZK, naleznete na adrese https://ruian.cuzk.cz v sekci 4. Školení uživatelů ISÚI/RÚIAN/VDP.

 
11. Za jak dlouho musí být změny provedeny?
V § 4 odst. 3 zákona o základních registrech je stanovena povinnost zapsat referenční údaj nebo provést jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví.

 
12. Jakým způsobem předávají obce podklady pro zápis správci registru?
Obec vyhotoví sdělení v elektronické podobě a zašle je správci registru (ČÚZK) prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky uuaaatg).
Předání podkladů správci registru podrobněji upravuje vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Podrobnější informace o zasílání podkladů pro zápis a jednotlivé přílohy jsou uvedeny na https://ruian.cuzk.cz v sekci 5. Metodika, Postup obcí a stavebních úřadů.

 
13. Kontakt na HelpDesk?
Telefon:    28404 4455
Kontaktní formulář Helpdesk


Helpdesk z aplikace ISÚI (funkční pouze z produkční verze):
faq_podpora.PNG
Při zasílání dotazu vždy uvádějte konkrétní informace o daném případu a detailní informace o problémovém prvku/návrhu změny. Může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.
 

 
14. Jakým způsobem může získat informace z RÚIAN řadový občan?
Informace z registru RÚIAN jsou dostupné řadovým občanům prostřednictvím aplikace Veřejný dálkový přístup (VDP) na adrese https://vdp.cuzk.cz. Informace jsou k dispozici zcela zdarma a bez nutnosti registrace.

 
15. Jaká je struktura dat včetně popisu webových služeb pro příjem dat z RÚIAN?
Nereferenční data jsou poskytována aplikací Veřejný dálkový přístup. V této aplikaci si data RÚIAN můžete stáhnout ve výměnném formátu (VFR). Externí webové služby (WS) jsou součástí Informačního systému základních registrů (ISZR).

 
16. Jak v ISÚI vyhledám stavební objekt s číslem/bez čísla domovního?
Stavební objekt vyhledáte pomocí formuláře Vyhledání prvku.

Stavební objekt s číslem popisným nebo evidenčním vyhledáte zadáním čísla domovního do filtru "Číslo domovní rovná se" a vyplněním obce a části obce do Kritérií vyhledávání pro nadřazené prvky:
Vyhledání SO3
Část obce nemá hranice, je tvořena výčtem číslovaných stavebních objektů. Konkrétní číslo popisné, nebo číslo evidenční se v jedné části obce (v Praze v rámci katastrálního území) nesmí opakovat.

Stavební objekt bez čísla popisného nebo evidenčního vyhledáte zadáním čísla 3 do filtru "Typ stavebního objektu rovná se" a vyplněním obce, katastrálního území a parcely. Pokud chcete vyhledat všechny stavební objekty bez čísla v konkrétním katastrálním území, parcelu nevyplňujte.

Vyhledání SO3

Pokud v ISÚI vyhledáte adresní místo, je jisté, že v ISÚI existuje i jeho stavební objekt s číslem domovním. Z adresního místa je možné přejít přímo na stavební objekt pomocí funkce „přejít na“ ve sloupci Akce v Přehledu prvků (Přehled prvků je dostupný odkazem umístěným v pravé horní části kterékoli obrazovky ISÚI).

Podrobnější informace k vyhledávání prvků v ISÚI naleznete v dokumentu „ISUI – příručka uživatele dokument ve formátu PDF“ (část 4.3.) na https://ruian.cuzk.cz.
 

 
17. Aplikace mi neukládá definiční bod stavebního objektu. Místo toho hlásí „Zadejte nový bod klikem do mapy“. Obdobně pro adresní místo.
Definiční bod stavebního objektu je již v databázi uložen (v mapě se zobrazuje symboltercik.png). Po opětovném zmáčknutí tlačítka „Ulož bod“ se aplikace domnívá, že chcete jeho polohu změnit (opravit) klepnutím na jiné místo, proto hlásí „Zadejte nový bod klikem do mapy“. Často se tedy jedná o situaci, kdy doba ukládání bodu připadala uživateli dlouhá tak, že pokyn k uložení zopakoval. Aplikace zaznamenala opětovný pokyn k uložení bodu dříve, než byl bod uložen.
Uložení definičního bodu si lze ověřit tím, že počáteční tvar bodu v mapě  se změní na tercik.png  (v barvě dle typu prvku a typu bodu), nebo také ve formulářích pro detail stavebního objektu, případně adresního místa, kde musí být zaznamenány souřadnice Y, X uložených definičních bodů.

 
18. V ISÚI se mi zobrazuje jen část popisu chyby. Je to chyba aplikace?
Částečné zobrazení popisu chyby ve formuláři Výsledky kontrol není chybou aplikace. Pokud je popis chyby příliš dlouhý, zobrazuje se pouze částečný popis.
Celý text popisu chyby se zobrazí, jakmile v seznamu chyb jedenkrát kliknete levým tlačítkem myši do řádku s popisem chyby, jejíž detail vás zajímá.