Transformační programy pro transformaci mezi ETRS89
a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS před 2. 1. 2011

Níže uvedené programy byly schváleny pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK před zavedením nové realizace systému ETRS89 v ČR. Nelze je tedy použít pro transformaci mezi ETRS89 v rámci ETRF2000 a S-JTSK.

S ohledem na jejich přesnost je možné je používat pouze pro transformaci podrobných bodů.

 1. Program VÚGTK, v. v. i., ETRFJT01. Při výpočtu musí být dodrženy podmínky uvedené návodu k tomuto programu. Zpřesnění globální transformace je docíleno na základě hodnot určených na cca 27 tis. trigonometrických bodech, jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny transformací jejich souřadnic v systému S42/83. Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,11 m (mp = 0,15 m).
 2. Globální transformační program, který je součástí programu TRANSFORM verze 4.10, v 5 nebo v 6 dodávané pro aparatury Ashtech a Thales firmou GEODETICKÉ CENTRUM s. r. o. a geoobchod, s. r. o.
 3. Globálni transformační program EtrfKro1 firmy GEODIS BRNO, spol. s r.o., při zachování podmínek měření a zpracování, uvedených v návodu k tomuto programu.
 4. Transformační program GTK-ByS@T pro určování polohy dodávaný firmou by/S@T group a.s. pro transformaci výsledků měřických prací provedených v rámci území, které pokrývá síť permanentních stanic by/S@T. (Převod výšek nebyl předmětem testování, které provedl VÚGTK, v. v. i.)
 5. Globálni transformační program Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble dodávaný firmou GEOTRONICS Praha, s.r.o zpravidla jako samostatná součást výpočetních programů Trimble Geomatics Office (TGO), Trimble Business Centrum (TBC), Survey Controller (TSC), Trimble Access a Trimble Digital Fieldbook (TDF).
 6. Transformační modul Czechia Krovak Topcon dodávaný firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o., jako volitelná součást programů Topcon TopSURV, Topcon Tools a Topcon LINK. Modul k transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK využívá program EtrfKro1 a je nutno dodržet podmínky měření a zpracování uvedené v návodu k tomuto programu.
 7. Transformační modul Czechia Krovak Sokkia dodávaný firmou Sokkia, spol. s r. o., jako volitelná součást programů Spektrum Survey Field, Spectrum Survey Office a Spectrum LINK. Modul k transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK využívá program EtrfKro1 a je nutno dodržet podmínky měření a zpracování uvedené v návodu k tomuto programu.
 8. Program VÚGTK, v.v.i., ETRFJT07. Při výpočtu musí být dodrženy podmínky uvedené v návodu k tomuto programu. Zpřesnění globální transformace je docíleno na základě hodnot určených na cca 3096 trigonometrických bodech sítě výběrové údržby (stav k 1.1.2007), jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny měřením pomocí technologií GNSS. Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,07 m (mp = 0,10 m).
 9. Transformační program Transform 2013 verze 1.0 a 20, vytvořený firmou geoobchod, s. r. o. a dodávaný firmami geoobchod, s. r. o., a Geus ware s. r. o. k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRS89 <> S-JTSK.
 10. Transformační program Transform MAX verze 1, 2, 3 a 4 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRS89 <> S-JTSK.
 11. Transformační program Transform MAX 1710 verze 12, 3, 456 a 7 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRS89 <> S-JTSK.

Datum poslední aktualizace: 21.12.2023

Aktuality

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Blansko.

10.01.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 4. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.