Archiv podrobných informací

Vážení zákazníci,
upozorňujeme, že od 1.7.2022 dojde v souvislosti se změnou zákona o územně správním členění státu - zrušením prováděcí vyhlášky č. 564/2002 Sb. (resp. s instalací změn v ISÚI) ke zrušení okresu 3100 Hlavní město Praha. Od tohoto data exportované soubory nebudou obsahovat záznam pro tento okres a současně záznam pro obec Praha nebude obsahovat vazbu na tento okres. Jedná se pouze o změnu v datech exportu VFK, struktura se nemění, verze VFK 6.0 zůstává.

Ukázka dopadu do číselníků OBCE a OKRESY:

Aktuální stav:
&BOBCE;KOD N6;OKRESY_KOD N4;NAZEV T48;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D
&DOBCE;554782;3100;"Praha";"06.12.2017 00:00:00";""

&BOKRESY;KOD N4;KRAJE_KOD N2;NAZEV T32;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D;NUTS4 T6;NKRAJE_KOD N3
&DOKRESY;3100;;"Hlavní město Praha";"02.01.2021 00:00:00";"";"CZ0100";19

Nový stav:
&BOBCE;KOD N6;OKRESY_KOD N4;NAZEV T48;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D
&DOBCE;554782;;"Praha";"01.07.2022 00:00:00";""

&BOKRESY;KOD N4;KRAJE_KOD N2;NAZEV T32;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D;NUTS4 T6;NKRAJE_KOD N3

 
Zveřejněno 30.06.2022


Instalace ISKN 9.3 byla dokončena 18.04.2022. Od tohoto data jsou exporty VF ISKN vydávány ve verzi 6.0. Exporty a importy VFK jsou nyní umožněny pouze v kódování UTF-8. Dosud používaná kódování již nejsou nadále podporována. Po přechodnou dobu lze využít aplikaci "Konverze VFK", která umožňuje obousměrnou konverzi souborů VFK mezi kódováním ISO8859-2 a UTF-8.
 
Zveřejněno 19.04.2022


Vážení zákazníci, upozorňujeme, že již v polovině dubna dojde k avizovanému přechodu databáze ISKN na kódování UTF-8 a s tím k úpravě exportu a importu VFK. Nově bude umožněno pouze kódování UTF-8. Dosud používaná kódování již nebudou nadále podporována. V rámci instalace nové verze ISKN 9.3 bude zachována stávající struktura výměnného formátu ISKN a realizován bude pouze přechod na kódování UTF-8. Soubory VFK ponesou nově označení 6.0. Předpokládaný termín instalace je 14.4.2022.
komprimace pomocí zipDalší ukázkové soubory VFK v dostupných kombinacích datových skupin (ZIP)
Zveřejněno 11.03.2022


V souvislosti s plánovaným přechodem databáze ISKN na kódování UTF8 byl vystaven ukázkový soubor VFK v tomto kódování. Předpokládaný termín realizace přechodu je 14. 4. 2022. 
komprimace pomocí zipUkázkový soubor VFK (ZIP) 
Zveřejněno 13.12.2021


Instalace ISKN 9.2 byla dokončena 7.11.2021. Od tohoto data jsou exporty VF ISKN vydávány ve verzi 5.6.
Zveřejněno 08.11.2021


V souvislosti s instalací nové verze ISKN 9.2 dojde ke změně ve struktuře výměnného formátu ISKN. Nová verze ponese označení 5.6. Předpokládaný termín instalace je 5.11.2021
komprimace pomocí zipPopis změn a ukázkový soubor VFK (ZIP) 
Zveřejněno 08.09.2021


V souvislosti s plánovaným přechodem databáze ISKN na kódování UTF8 dojde k úpravě exportu a importu VFK. Nově bude umožněno pouze kódování UTF8. Dosud používaná kódování již nebudou nadále podporována. Změna se týká všech odběratelů dat ve formátu VFK, včetně geodetů (příjem podkladů a odevzdání výsledků zeměměřických činností) a uživatelů otevřených dat ve formátu VFK.
Předpokládaný termín realizace je jaro 2022.
Zveřejněno 24.07.2021


Na adrese https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Vymenny-format-NVF.aspx#k1 byly vystaveny nové ukázkové soubory VFK. Jedná se o všechna katastrální území z katastrálního pracoviště Prachatice.
Zveřejněno 23.06.2021


V souvislosti s květnovou instalací nové verze ISKN 9.1.1 byl navýšen počet vrcholů ohrady pro zadání exportu VFK. Nově je možné zadávat polygon s maximálně 4000 vrcholy. Rozšíření maximálního počtu vrcholů se netýká exportů zadaných prostřednictvím WSGP.
Zveřejněno 10.06.2021


V souvislosti s plánovanou instalací nové verze ISKN dojde k odstranění datového bloku OBESMF v datové skupině Řízení (RIZE) z exportů VFK. Předpokládaný termín realizace je říjen 2021.
Zveřejněno 14.04.2021


Instalace ISKN 9.1 byla dokončena 7. 11. 2020. Od tohoto data jsou exporty VF ISKN vydávány ve verzi 5.5.
Zveřejněno 09.11.2020


V souvislosti s dopadem Zákona o územně správním členění státu č. 51/2020 Sb. dojde v rámci instalace nové verze ISKN 9.1 k drobné změně ve struktuře výměnného formátu ISKN. Nová verze ponese označení 5.5, předpokládaný termín instalace je 6.11.2020.

Atribut KRAJE_KOD v číselníku OKRESY bude od instalace nově nepovinný. 

Od účinnosti zákona, tj. 1.1.2021, nebude pak atribut KRAJE_KOD v číselníku OKRESY vyplněn a dále číselník KRAJE nebude obsahovat žádné záznamy, pouze hlavičku.
Zveřejněno 30.09.2020


Instalace ISKN 9.0 byla dokončena 28.10.2019. Od tohoto data jsou vydávány pseudonymizované změnové exporty VFK s omezující podmínkou k.ú. v rozšířené podobě.
Zveřejněno 29.10.2019


V souvislosti s instalací nové verze ISKN 9.0 dojde k rozšíření obsahu změnových exportů VFK s omezující podmínkou k.ú. obsahující pseudonymizované záznamy oprávněných subjektů (OS). Předpokládaný termín instalace je 29. 10. 2019.
formát souboru PDF Popis plánovaných změn verze ISKN 9.0 ve formátu PDF
Zveřejněno 01.10.2019


Instalace APV 8.2.2 byla dokončena 24. 5. 2019. Od tohoto data jsou exporty VF ISKN vydávány ve verzi 5.4.
Zveřejněno 29.05.2019


Vzhledem ke komplikacím s dodávkou nové verze ISKN 8.2.2 byl předpokládaný termín instalace posunut na pátek 24.5.2019.
Zveřejněno 10.05.2019


komprimace pomocí formátu zip Vzorová data výměnného formátu ISKN ve verzi 5.4 ve formátu ZIP 
Zveřejněno 29.04.2019


V souvislosti s instalací nové verze APV 8.2.2 dojde ke změně ve struktuře výměnného formátu ISKN. Nová verze ponese označení 5.4.

 • Doplnění nových sloupců CENA_Z_LISTINY, MENA_KOD, PRARES_KOD_OWN a PRARES_KOD_EDIT do záznamů LISTIN.

&BLISTIN;ID N30;TYPLIST_KOD N8;POPIS T2000;OBSAH T1;STRAN N4;DATUM_VYHOTOVENI D;ZHOTOVITEL T60;PORADOVE_CISLO_ZHOTOVITELE T8;ROK_ZHOTOVITELE D;DOPLNENI_ZHOTOVITELE T60;ZKRATKA T10;RIZENI_ID N30;ZMENA_PRAV_VZTAHU T1;DATUM_PRAV_MOCI D;DATUM_VYKONATELNOSTI D;DATUM_HIST_OD D;DATUM_HIST_DO D;CENA_Z_LISTINY N14.2;MENA_KOD T3;PRARES_KOD_OWN N3;PRARES_KOD_EDIT N3

Dále bude provedena oprava nesprávně uváděného datového typu ve sloupci PRIZNAK_KONTEXTU v uvozujících řádcích datových bloků BPOM a BSPOM. Původní hodnota N30 bude v exportovaných souborech nahrazena hodnotou N1.

Předpokládaný termín instalace je 17.5.2019.


Zveřejněno 27.03.2019


Dne 24.1.2019 byla upravena podoba formuláře Žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě, který je určen k zasílání žádostí o výdej dat pro Český úřad zeměměřický a katastrální.
Zveřejněno 28.01.2019


Od 28.2.2019 dojde k ukončení poskytování vektorové katastrální mapy ve VFK dělených po KP (http://services.cuzk.cz/vfk/kp/) a dat potvrzených geometrických plánů rovněž dělených po KP (http://services.cuzk.cz/vfk-gmpl/kp/). Současně s tím dojde od 23.1.2019 k přidání:

 • bloku definičních bodů do souborů s vektorovou katastrální mapou ve VFK distribuovanou po k.ú.,
 • nové datové sady souborů s vektorovou katastrální mapou ve VFK distribuovanou po k.ú. v režimu změnových vět (http://services.cuzk.cz/vfk-zmeny/ku/).

Zveřejněno 23.01.2019


Exporty VFK 5.3 včetně osobních údajů odebírané v přechodném období do konce roku 2018 mají u atributů souvisejících se zaváděním pseudonymizace zachovány původní datové typy z verze 5.2. Od 1.1.2019 budou exporty VFK vydávány pouze jako pseudonymizovné, tj. ve verzi 5.3 dle zveřejněné dokumentace.
V případě zájmu o data VFK včetně osobních údajů z přelomu roku 2018/2019 (platnost k 1.1.2019 00:00) je nutné žádost o data podat do konce roku 2018 v době platnosti současné vyhlášky o poskytování údajů z KN.
Zveřejněno 30.11.2018


Instalace ISKN 8.2 byla dokončena 18. 11. 2018. Od tohoto data jsou exporty VF ISKN vydávány ve verzi 5.3.
Do konce roku 2018 bude možné vydávat data VFK včetně osobních údajů.
Zveřejněno 19.11.2018


Rozšíření vzorových dat VF ISKN ve verzi 5.3.

Stavová data – datové skupiny 1-12, tj. SPI s jinými právními vztahy a data SGI


Změnová data – datové skupiny 1-6, tj. SPI s jinými právními vztahy
formát souboru ZIP Všechny oprávněné subjekty z k.ú. Jáma včetně osobních údajů ve formátu ZIP
Zveřejněno 19.10.2018


Vzorová data VF ISKN ve verzi 5.3 pro testování nové webové služby ctiOS. Popis služby je uveden na stránce Webové služby dálkového přístupu na zkoušku.


Zveřejněno 17.09.2018


formát souboru ZIP Vzorová data VF ISKN ve verzi 5.3 ve formátu ZIP
 WS služba ctiOS bude zpřístupněna v nejbližším možném termínu.

Zveřejněno 03.08.2018


formát souboru PDF Aktualizovaná verze popisu změn VF v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation „GDPR“) ve formátu PDF
Předchozí verze:

formát souboru PDFDopady_GDPR_na_data_a_sluzby_CUZK_18052018 ve formátu PDF
Zveřejněno 31.07.2018


http://www.cuzk.cz/ikony/pdf.aspx Aktualizovaná verze popisu změn VF v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation „GDPR“) ze dne 18.5.2018 ve formátu PDF 
Předchozí verze:
http://www.cuzk.cz/ikony/pdf.aspx Dopady_GDPR_na_data_a_sluzby_CUZK_19042018 ve formátu PDF 
http://www.cuzk.cz/ikony/pdf.aspx Dopady_GDPR_na_data_a_sluzby_CUZK_15032018 ve formátu PDF 
Zveřejněno 18.05.2018


V roce 2011 byla v prohlížecích a následně stahovacích službách resortu ČÚZK zavedena podpora kódu EPSG 5514 pro poskytování služeb v souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, který je standardizován v rámci mezinárodního registru souřadnicových referenčních systémů. Byl tak zahájen přechod od dosud užívaného alternativního kódu 102067, který byl užíván pro stejný souřadnicový systém, nicméně nebyl v EPSG standardizován. K datu 1. 7. 2017 byl dokončen přechod ke standardnímu kódu EPSG 5514. Ve všech prohlížecích a stahovacích službách resortu ČÚZK bude zrušena podpora alternativního kódu 102067 k 31.5.2018. Odstranění duplicity a používání pouze standardizovaného kódu umožní na straně poskytovatele služeb zjednodušení konfigurace a tím i zvýšení výkonu služeb.
Zveřejněno 24.04.2018


V souvislosti s instalací nové verze APV 8.2 dojde ke změnám ve struktuře výměnného formátu ISKN. Nově ponesou exporty VF označení 5.3.

formát souboru PDF Popis změn VF v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation „GDPR“) ze dne 19.4.2018 ve formátu PDF

Doplnění chybějícího sloupce PRAVO_STAVBY v číselníku ZPOCHN.
&BZPOCHN;KOD N4;NAZEV T60;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D;POZEMEK T1;BUDOVA T1;JEDNOTKA T1;NEMOCHR N3;PRAVO_STAVBY T1

Dle současného harmonogramu je předpokládaný termín realizace úprav stanoven na říjen 2018.
Zveřejněno 19.04.2018


formát souboru PDF Dopady na poskytované služby a data Katastru nemovitostí v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation „GDPR“). - seznam plánovaných úprav ve formátu PDF
 
Zveřejněno 12.03.2018


Instalace APV 8.1 byla dokončena 4. 12. 2017. Od tohoto data jsou exporty VF ISKN vydávány ve verzi 5.2.
Zveřejněno 04.12.2017


Vzhledem ke komplikacím, které by způsobilo plánované rozšíření sloupce POPIS listiny na maximální délku 4000 znaků, bylo od této změny ustoupeno. Změny ve struktuře výměnného formátu ISKN budou následující:

 • Doplnění chybějícího sloupec PRIZNAK_KONTEXTU do záznamů RJPV.
&BRJPV;ID N30;VERZE N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;HJPV_ID_1 N30;HJPV_ID_2 N30;TYPVAZBY_JPV N1
 • V číselníku charakteristik OS bude rozšířen sloupec ZKRATKA na 20 znaků a přidán nový sloupec ZKRATKA_ALV s délkou 3 znaky. Sloupec ZKRATKA_ALV bude obsahovat zkratky určené pro OS v sekci A_LV místo původního sloupce ZKRATKA, který bude nově naplněn zkrácenými názvy charakteristik OS zobrazovaných v částech B1, C, D a E na LV.
&BCHAROS;KOD N2;NAZEV T60;OPSUB_TYPE T10;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D;ZKRATKA T20;ZKRATKA_ALV T3

Předpokládaný termín instalace je 1.12.2017.

Zveřejněno 07.11.2017


V souvislosti s instalací nové verze APV 8.1 dojde k několika změnám ve struktuře výměnného formátu ISKN. Nová verze ponese označení 5.2.

 • Rozšíření sloupce POPIS v záznamech LISTIN na 4000 znaků.
&BLISTIN;ID N30;TYPLIST_KOD N8;POPIS T4000;OBSAH T1;STRAN N4;DATUM_VYHOTOVENI D;ZHOTOVITEL T60;PORADOVE_CISLO_ZHOTOVITELE T8;ROK_ZHOTOVITELE D;DOPLNENI_ZHOTOVITELE T60;ZKRATKA T10;RIZENI_ID N30;ZMENA_PRAV_VZTAHU T1;DATUM_PRAV_MOCI D;DATUM_VYKONATELNOSTI D;DATUM_HIST_OD D;DATUM_HIST_DO D
 • Doplnění chybějícího sloupec PRIZNAK_KONTEXTU do záznamů RJPV.
&BRJPV;ID N30;VERZE N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;HJPV_ID_1 N30;HJPV_ID_2 N30;TYPVAZBY_JPV N1
 • V číselníku charakteristik OS bude rozšířen sloupec ZKRATKA na 20 znaků a přidán nový sloupec ZKRATKA_ALV s délkou 3 znaky. Sloupec ZKRATKA_ALV bude obsahovat zkratky určené pro OS v sekci A_LV místo původního sloupce ZKRATKA, který bude nově naplněn zkrácenými názvy charakteristik OS zobrazovaných v částech B1, C, D a E na LV.
&BCHAROS;KOD N2;NAZEV T60;OPSUB_TYPE T10;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D;ZKRATKA T20;ZKRATKA_ALV T3
 
Předpokládaný termín instalace je 1.12.2017.
Zveřejněno 01.10.2017


V souvislosti s instalací nové verze APV 7.5.7 dojde k úpravě exportu VF. V záznamech RIZENI se nadále nebude exportovat text interní položky Popis řízení. Nedojde však ke změně struktury VF, atribut Popis bude zachován a bude vždy nabývat hodnoty NULL. Předpokládaný termín instalace je 2.12.2016.
Zveřejněno 30.11.2016


V exportu VF ISKN se mohou po instalaci APV 7.4 (verze VF 5.1) v datových blocích skupiny GMPL  (data potvrzených GP) nacházet duplicitní záznamy.  Problém se týká zejména exportu podkladů pro měření. V případě, že by se načtení VF nepodařilo, lze pořádat o export podkladů bez skupiny GMPL.
Zveřejněno 12.11.2014


Instalace APV 7.4 byla dokončena 10. 11. 2014. Od tohoto data jdou exporty VF ISKN vydávány ve verzi 5.1.
Zveřejněno 10.11.2014


V souvislosti s instalací nové verze APV ISKN 7.4 dojde ke změnám ve struktuře výměnného formátu ISKN. Termín dokončení instalace je, podle současně platného harmonogramu, naplánován na listopad 2014. Verze exportu ponese označení  5.1.
   

   
Zveřejněno 01.10.2014


Instalace APV 7.3 byla dokončena. Od dnešního dne 16. 12. 2013 budou data VF ISKN vydávána ve verzi 5.0. Řada externích SW není na tuto změnu před koncem roku připravena. Z těchto důvodů byl vytvořen program, který převede data VF verzi 5.0 na před výchozí verzi 4.4. Převodem nedojde ke ztrátě dat, nová práva odpovídající struktuře VF 5.0 budou zapisována až po 1. 1. 2014. Data ve verzi VF 4.4 je možné do ISKN importovat i po instalaci APV 7.3.
 
Program lze používat po přechodné období cca do poloviny ledna 2014, než budou postupně naplňovány nové datové struktury ISKN vyplývající z novely katastrálního zákona.


V souvislosti s účinností nového katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., v platném znění, od 1. 1. 2014 se ve smyslu jeho znění doplňuje a mění struktura dat ISKN a následně také struktura VF ISKN.
Dle současně platného harmonogramu bude instalace úprav dokončena 16. 12. 2013. Exporty po tomto datu budou vydávány v nové struktuře, práva podle nového katastrálního zákona budou zapisována až po jeho účinnosti. Export ponese označení 5.0.
Po instalaci bude možné do ISKN importovat data ve verzi 4.4

 • Změny ve VF ISKN vyvolané novelou katastrálního zákona (verze 2.0 ze dne 27. 11. 2013) (PDF)
 • Změny ve VF ISKN vyvolané novelou katastrálního zákona (verze 1.1 ze dne 1. 10. 2013) (PDF)
 • Změny ve VF ISKN vyvolané novelou katastrálního zákona (verze 1.0 ze dne 5. 9. 2013) (PDF)
 • Vzorová data VF ISKN ve verzi 5.0 (ZIP)

V pondělí 26. 8. 2013 byla dokončena instalace APV ISKN 7.1. Od tohoto data jsou exporty NVF vydávány ve verzi 4.4.


Instalace verze APV 7.1 do produkčního prostředí je předběžně naplánována na polovinu srpna 2013. Přesný termín bude zveřejněn do konce července.


V souvislosti s instalací nové verze APV ISKN 7.1 dojde ke změnám ve struktuře výměnného formátu ISKN. Termín dokončení instalace je, podle současně platného harmonogramu, naplánován na začátek července 2013.

 • Informace o změnách  (PDF)

Po instalaci dodávky APV 7.0.2.5 budou data NVF automaticky zasílaná emailem archivována algoritmem ZIP a budou mít příponu „.zip“. Dokončení instalace se očekává ve čtvrtek 28. 3. 2013 v podvečerních hodinách.


K 1. 2. 2013 došlo rozhodnutím Katastrálního úřadu se sídlem v Liberci ke zrušení katastrálního pracoviště (KP) Jilemnice a přesunu dat a výkonu agendy do KP Semily. Změnové věty za únor 2013 a stavová data k 1. 3. 2013 nebudou obsahovat soubor 631 s daty KP Jilemnice, data budou obsažena v exportu 608 za KP Semily.


Po instalaci APV 7.0.2 bylo zavedeno automatické zasílání exportů VF prostřednictvím emailu z adresy neodpovidejte@cuzk.cz. Název exportu VF je složen z části zadané uživatelem a z jedinečného čísla běhu exportu, odděleného od uživatelské části názvu podtržítkem. Exportované soubory z ISKN jako podklad pro tvorbu GP jsou pojmenovávány podle pravidla „XXX_YYYYex“, kde XXX je tzv. PORCIS katastrálního území, z něhož jsou vydávané informace, a YYYY je pořadové číslo přiřazeného ZPMZ v katastrálním území, přičemž zkratka „ex“ v názvu souboru bude sloužit pro identifikaci exportního souboru. V rámci odeslání e-mailu zákazníkovi je vypočítán HASH datového souboru pomocí algoritmu MD5.


V pondělí 20. 1. 2013 byla dokončena instalace APV ISKN 7.0.2. Od tohoto data jsou exporty NVF vydávány ve verzi 4.3.


Na polovinu prosince 2012 je naplánována instalace verze APV ISKN 7.0.2, která bude mít dopad i do struktury NVF. Datové bloky OPSUB a ADRUC budou rozšířeny o odkazy na adresní místa RÚIAN. NVF ponese označení 4.3.
 
Uvozující řádek bude mít následující tvar:
 
&BOPSUB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;
PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU
N30;ID_JE_1_PARTNER_BSM N30;ID_JE_2_PARTNER_BSM N30;
ID_ZDROJ N30;OPSUB_TYPE T10;CHAROS_KOD N2;ICO N8;
DOPLNEK_ICO N3;NAZEV T255;NAZEV_U T255;RODNE_CISLO T10;
TITUL_PRED_JMENEM T35;JMENO T24;JMENO_U T24;PRIJMENI T35;
PRIJMENI_U T35;TITUL_ZA_JMENEM T10;CISLO_DOMOVNI N4;
CISLO_ORIENTACNI T4;NAZEV_ULICE T32;CAST_OBCE T48;
OBEC T48;OKRES T32;STAT T23;PSC N5;MESTSKA_CAST T48;
CP_CE N1;DATUM_VZNIKU2 D;RIZENI_ID_VZNIKU2 N30;KOD_ADRM N9
 
&BADRUC;UCAST_ID N30;TYP_ADRESY N1;OKRES T32;OBEC T48;
CAST_OBCE T48;CISLO_DOMOVNI N4;NAZEV_ULICE T48;
CISLO_ORIENTACNI T4;PSC N5;STAT T23;TELEFON T33;
FAX T33;MESTSKA_CAST T48;CP_CE N1;KOD_ADRM N9
 
Nová verze přinese i změny v oblasti předávání a přebírání dat, které nemají dopad do struktury NVF.
 
Bude zvýšena hodnota dopustné odchylky v poloze bodu vloženého na přímku od přímky ze stávající hodnoty sqrt(2)/2 cm (přibližně 0,707 cm) na 1 cm (způsob jejího použití v ISKN se měnit nebude).
 
Aplikace ISKN bude umožňovat zasílání exportů NVF automaticky po jejich dokončení Emailem na adresu objednatele. V Emailové zprávě bude URL odkaz ke stažení souboru. Exporty do komprimované velikosti 5 MB bude možné zaslat přímo v příloze Emailu.


V souvislosti s chystanou instalací APV 7.0 dojde k doplnění struktury NVF. Datový blok řízení bude doplněn o kód katastrálního pracoviště, na kterém bylo řízení založeno.
 
Uvozující řádek bude mít následující tvar:
 
&BRIZENI;ID N30;TYPRIZ_KOD T3;PORADOVE_CISLO N8;ROK D;STAV T20;
FUNKCE_KOD N4;TYPOPE_KOD N3;FUNKCE_KOD_VYZNAMNA N4;
TYPOPE_KOD_VYZNAMNA N4;UZISYS_USERNAME T30;UZIROL_NAZEV T30;
OSVOBOZENO T1;HODNOTA_KOLKU N5;DATUM D;DATUM2 D;POPIS T240;
DATUM_UZAVRENI D;PRARES_KOD N3
 
NVF ponese označení 4.2. Instalace úpravy je plánována na začátek června 2012.
 


Na 17. 2. 2012 je plánována instalace nové verze APV 6.1. S instalací jsou spojeny i změny ve výměnném formátu. NVF ponese označení 4.1.

 • Informace o změnách
   (DOC)
   (PDF)

Dne 15. 8. 2011 byl dokončen přechod na centralizované prostředí ISKN. Od tohoto data jsou NVF vydávány ve verzi 4.0.


Dle aktuálního harmonogramu je přechod ISKN na centralizované prostředí naplánován na 25.7.2011. Hromadná data NVF nebudou po tomto termínu dělena podle územně správní jednotky okresu, ale podle území ve správě katastrálních pracovišť.

 • Převodník Okresy – Katastrální pracoviště:
   (XLS)
 • Přehledová mapa:
   (PDF)
V souvislosti s přechodem dojde ke změně ve struktuře NVF. NVF ponese označení 4.0.
 • Informace o změnách
   (DOC)
   (PDF)

Dne 30. 10. 2009 byla dokončena instalace APV 5.9. Od tohoto data je NVF poskytován ve verzi 3.6.

 • S ohledem na novelu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se změnil formát DIČ. Trojciferný kód správce daně a pomlčka se nahradily dvojmístným kódem země. V souvislosti s touto změnou je potřeba upravit export NVF. Úprava se bude týkat datového bloku UCAST z datové skupiny RIZENI. Datový typ sloupce DIC bude ze stávajícího NUMBER(14) změněn na VARCHAR2(16).
   (TXT)
 • Byla doplněna značka druhu pozemku „Zbořeniště, společný dvůr“ definovaná v odstavci 10.4 přílohy katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění.
   (TXT)

Dne 2.7.2009 byla dokončena instalace APV 5.8.9. Od tohoto data je NVF poskytován ve verzi 3.5.


V souvislosti s novelou katastrální vyhlášky (účinnost se předpokládá od 1. 7. 2009) je zapotřebí udělat drobné úpravy také do NVF. Instalace nové verze NVF, která ponese označení 3.5, je plánována na 2. 7. 2009 a přináší následující úpravy:

 • Položka KODCHB_KOD bude v datových blocích SOBR a SPOL změněna z povinné na nepovinnou (KODCHB_KOD bude vyplněn právě u jedné ze souřadnic bodu).
 • Atributy KATUZE_KOD_MER a CISLO_ZPMZ_MER v bloku SPOL budou změněny na nepovinné.
Podrobnější dopad novely katastrální vyhlášky na práci s grafickými daty KN naleznete v dokumentu:
 • Vedení podrobných bodů v ISKN po novele vyhlášky č. 26/2007 Sb.
   (DOC)
   (RTF)

V pondělí 12. 1. 2009 bude nainstalovaná nová verze APV 5.8 ISKN. Od tohoto data bude NVF poskytován ve verzi 3.4. Verze 3.4 nepřináší žádné změny struktury exportu NVF, obsahuje pouze následující úpravy a opravy:

 • možnost exportu skupiny PKMP bez bodů PBPP mimo území s DKM, DKM na části, KMD a KMD na části,
 • opravu exportu adresních míst bez názvu ulice.

Dne 19. 11. 2007 byla dokončena instalace nové verze APV 5.7. Od tohoto data je NVF poskytován ve verzi 3.2.

 • Informace o změnách
   (RTF)

Dne 2. 4. 2007 byla dokončena instalace APV 5.6. Od tohoto data je NVF vydáván ve verzi 3.1.


Po instalaci verze APV dne 11. 12. 2006, která se týkala optimalizace exportu NVF, se u exportu datových skupin PKMP a BPEJ mohly vyskytnout následující nedostatky:

 • chybějící věty datového bloku SBP tvořící hranice HP prvků, které byly vzhledem k datumu vytvoření exportu historizované,
 • datový blok SBM nemusel obsahovat žádná data. Platilo pro stavový i změnový export zadaný omezující podmínkou k.ú.,
 • výskyt duplicit v datovém bloku OP. Platilo jen pro export změn.
Popsané chyby byly instalací opravné verze APV dne 30. 1. 2007 odstraněny.

Na konci března 2007 bude instalována nová verze APV 5.6 (verze NVF 3.1), která přinese změny v oblasti NVF.

 • Informace o změnách
   (RTF)

Dne 21. 8. 2006 byla dokončena instalace nové verze APV 5.5, která přinesla již avizované změny v oblasti NVF.


Na přelomu června a července se bude instalovat nová verze APV 5.5, která s sebou přinese také úpravy exportu a importu NVF.

 • Informace o změnách
   (RTF)

Dne 25. 4. 2006 byla nainstalována nová verze APV 5.4.4, která obsahovala opravy exportu NVF zadávaného polygonem z mapy a polygonem ze souboru:

 • Byla optimalizována doba potřebná pro vytvoření takto zadaného exportu NVF.
 • Tento export již obsahuje kresbu BPEJ (export nemusí obsahovat celý obvod izolinie BPEJ, tato úprava se připravuje do verze APV 5.5).
 • Byl doplněn blok SOBR tak, aby obsahoval všechny body odkazované z bloku DPM.
 • Byl opraven export hranice chráněného území definované obloukem.

Od 13. 3. 2006 jsou data NVF vydávána ve verzi 3.0.


Instalace NVF verze 3.0 byla odsunuta na polovinu března 2006.


Připravuje se nová verze NVF, která ponese označení 3.0. Její instalace se předpokládá na konci ledna roku 2006.

 • Informace o změnách
   (RTF)

Počátkem září 2005 bude instalována nová verze APV 5.3. Od této verze bude možné data NVF exportovat také ve formátu XML. Export XML má stejné vlastnosti a obsah jako stávající export VFK.


Dne 17. 6. 2005 byla nainstalována nová verze APV 5.2. Od tohoto data se v exportech NVF nebudou vyskytovat nedefinované kombinace atributů stav dat a kontext změn. Označení verze NVF 2.8 zůstává zachováno.


Nová verze APV 5.0 bude oproti původním odhadům instalována až 10. 10. 2004. Verze NVF ponese označení 2.8 a kromě již avizovaných změn datového modelu (viz níže) přinese následující opravy:

 • Při exportu části DKM se do bloku SOBR doplní všechny body, na něž jsou odkazy z bloku OBBP.
 • Do bloku RIZENI se doplní všechna řízení, na něž je odkaz ze skupin VLA, JPV, RL, LISTIN a OPSUB. Jedná se o doplnění řízení bez vazby na katastrální území.
 • Z bloku LISTIN budou odstraněny duplicitní záznamy o listinách (FAQ 34).

V polovině září roku 2004 se bude do resortu instalovat nová verze APV 5.0. Instalace přinese následující změny do datového modelu NVF:

 • Blok JPV bude doplněn o jeden sloupec, který umožní zapsat podíl na JPV:
  Sloupec: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:
  PODIL_POHLEDAVKA NE VARCHAR2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ Podíl věřitele na pohledávce
 • A zároveň bude doplněn číselník TYPRAV o položku:
  Sloupec: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:
  PODIL_VERITELE NE VARCHAR2 1 D-ANO NE Možnost zapsat podíl věřitele
 • Datová skupina REZE bude rozšířena o nový blok, který bude obsahovat informace o rezervovaných číslech bodů:
  Jméno: REZ_CISLA_PBPP
  Kód: REZBP
  Popis:  
 • Do výstupního datového souboru budou zahrnuta všechna rezervovaná čísla bodu PBPP, která přísluší k exportovaným k.ú.
  Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:
  CISLO_BODU ANO NUMBER 4.0 D-INTEGER4 Celé číslo (maximální 4-místné)
  KATUZE_KOD ANO NUMBER 6.0 D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD Kód katastrálního území
  REZZPMZ_CISLO_ZPMZ NE NUMBER 5.0   Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. území
  RIZENI_ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Odkaz na unikátní generované číslo

Nová verze NVF má vzhledem k závažnosti oprav označení 2.7. Data ve verzi 2.7 jsou vydávána od 2. 7. 2004. Opravy jsou následující:

 • Především odstranění chyby v datovém bloku OPSUB, kde se exportovaly neodpovídající verze oprávněných subjektů. Exporty NVF mohou být tedy využívány v plném rozsahu.
 • Export omezený podmínkou OS bude obsahovat identifikační parcelu a těleso identifikační parcely odpovídající budově na cizím pozemku (FAQ dotaz 31).
 • Do exportu omezeného podmínkou k.ú. budou zahrnuty i JPV s celostátní působností (kód 104) navázané na exportované OS (FAQ dotaz 33).
Provedené opravy nemají vliv na popis NVF.

Od 31. 5. 2004 (instalace oprav NVF 2.6) byla data NVF verze 2.6 vydávána s chybou. Jedná se o chybu v datovém bloku OPSUB, kdy jsou v určitých případech exportovány starší verze oprávněných subjektů místo aktuálních.
Z těchto důvodů doporučujeme počkat s importem dat SPI NVF vydaných po tomto datu na opravu, jejíž instalace je plánována na začátek července.
Za vzniklé problémy se omlouváme.


Dalšími opravami verze 2.6 NVF jsou:

 • Export omezený podmínkou OS bude obsahovat identifikační parcelu a těleso identifikační parcely odpovídající budově na cizím pozemku (FAQ dotaz 31).
 • Do exportu omezeného podmínkou k.ú. budou zahrnuty i JPV s celostátní působností (kód 104) navázané na exportované OS (FAQ dotaz 33).
Předpokládaný termín instalace oprav je na přelomu června a července. Opravy nemají vliv na popis NVF.

Od 31. 5. 2004 jsou data NVF verze 2.6 vydávána s níže popsanými opravami:

 • Z exportu je odstraněn chybně zařazený řádek &BPSC;PSC N5;TYP_PSC T1;NAZEV T50;KOD_OKRESU N4;KOD_ZSJ N6;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D.
 • Do exportu změn do bloku OPSUB jsou doplněni samostatně partneři SJM (FAQ dotaz 30).
 • Z exportu změn jsou odstraněny duplicitní záznamy z bloku OPSUB (FAQ dotaz 29).
 • Z exportu je odstraňována položka RIZENI_ID_ZANIKU u těch záznamů, kde je nesprávně uvedena. Jedná se o záznamy, které byly platné v den, ke kterému je export vytvářen, a u nich je nyní odstraňována pouze položka DATUM_ZANIKU.
Opravy nemají vliv na popis NVF.

  ČÚZK - Výměnný formát ISKN RSS 2.0 pro Výměnný formát ISKN

Aktuality

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.19.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení kvality.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent/referentka - Podpora uživatelů.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.