Webové služby dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí ČR

Webové služby dálkového přístupu (dále jen WSDP) je aplikace, která rozšiřuje aplikaci Dálkový přístup o programové rozhraní pro přístup k datům KN. Aplikace umožňuje napojení informačních systémů jednotlivých uživatelů na zmíněné programové rozhraní a jeho prostřednictvím využívání dat KN. DP i WSDP přistupují ke stejným datům KN a obsahově jsou jejich výstupy shodné.

Aplikace WSDP je stejně jako aplikace DP placená a využít ji mohou jen registrovaní uživatelé. Pro využívání aplikace WSDP je nutné mít u poskytovatele (Český úřad zeměměřický a katastrální) založen zákaznický účet. Pro WSDP je třeba založit samostatný účet, který není možné kombinovat se zákaznickým účtem pro další služby (DP).

Aplikace WSDP je připravena pro použití všemi skupinami uživatelů (platící uživatelé, bezúplatní uživatelé, ověřovatelé) za shodných podmínek jako u aplikace DP.

Prostřednictvím aplikace WSDP je možné získat sestavy výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML. Popis těchto výstupů je uveden na stránkách Výstupní sestavy DP. Ceny za sestavy jsou uvedeny na stránce Účtování výstupů.

Podrobnější informace o této aplikaci, poskytovaných výstupech a technických předpokladech použití aplikace naleznete v "Popisu aplikace WSDP". Zájemci o tuto aplikaci se s ní mohou seznámit bezplatně, prostřednictvím funkční ukázky WSDP na zkoušku. Postup a použitelná vstupní data jsou uvedena pod odkazem "Informace o WSDP na zkoušku".


WSDP 2.9 - podrobný popis (technické informace) (platné od září 2023)

WSDP 2.9 - podrobný popis (technické informace)

WSDP ctiOS - podrobný popis (technické informace)

WSDP Objednávka listin - podrobný popis (technické informace)Aktuální upozornění:

V souvislosti se změnou zákona o územně správním členění státu - zrušením prováděcí vyhlášky č. 564/2002 Sb. (resp. s instalací změn v ISÚI) dojde v první polovině července ke zrušení okresu 3100 Hlavní město Praha. V sestavách (DP, WSDP) bude potlačeno zobrazení názvu okresu a hodnoty NUTS4. Dopad do XSD definic pro sestavy je již podrobně popsán v dokumentaci WSDP v přehledu změn pro sestavy.
komprimace pomocí formátu zip Ukázky výstupů WSDP ve formátu PDF a XML (ZIP)
 

Informace o WSDP na zkoušku
Bezpečnost a přístupová hesla
Provozní informace a odstávky aplikace
Kontakty

Datum poslední aktualizace: 27.07.2023