Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Archiv informací o vymezení volebních okrsků

 • Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny podzimní volby 2020 do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 15. 4. 2020 (předpis č. 169/2020). Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou Ministerstvem vnitra uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
   
 • Dne 28. 5. 2019 byly vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 132/2019 Sb. celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu. Státní volební komisí byly odemčeny volební okrsky v RÚIAN a nyní je možné měnit jejich vymezení.
   
 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 8. 1. 2019 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu (dny konání: 24. a 25. května 2019), což  bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 17. 1. 2019. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
   
 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 23. 5. 2018 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstev hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dny konání: 5. a 6. října 2018), což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 31. 5. 2018. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
   
 • Dne 30. 1. 2018 byly vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 16/2018 Sb. celkové výsledky voleb prezidenta republiky. Státní volební komisí byly odemčeny volební okrsky v RÚIAN a nyní je možné měnit jejich vymezení.
   
 • Rozhodnutím předsedy senátu PČR ze dne 23. 8. 2017 byly vyhlášeny volby prezidenta republiky (dny konání: 12. a 13. ledna 2018), což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 28. 8. 2017. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
   
 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 19. 4. 2017 byly vyhlášeny podzimní volby 2017, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 2. 5. 2017. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
   
 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 21. 4. 2016 byly vyhlášeny podzimní volby 2016, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 6. 5. 2016. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
   
 • Ministerstvo vnitra dne 25. 6. 2015 opětovně zaregistrovalo agendu A1281 (Volby do zastupitelstev obcí) s platností od 30. 6. 2015. Editace volebních okrsků v ISÚI bude možná po:
  1. oznámení působnosti v agendě ze strany obce,
  2. uplynutí 5 denní lhůty od oznámení působnosti v agendě (bezprostředně po oznámení působnosti v agendě se změní stav z „K oznámení“ na stav „K registraci MV“. Stav „Schváleno“ nastává automaticky 5 dnů od oznámení působnosti v agendě).

   
 • Dne 25. listopadu 2013 bylo Sdělením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 369 (zveřejněném v č. 144/2013 Sbírky zákonů) vyhlášeno, že dne 31. prosince 2013 dojde k zápisu o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
   
 • Od 31. prosince 2013 poběží starostům dvouměsíční zákonná lhůta pro provedení kontroly správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v RÚIAN v rozsahu přidělených adresních míst, tzn. do 28. února 2014.
   
 • Volební okrsky jsou beze zbytku skladebné do území obcí, respektive městských částí/obvodů v případě členěných statutárních měst.
   
 • U obcí (městských částí/obvodů), které mají pouze jeden volební okrsek, byl volební okrsek vytvořen automaticky na celém území.
   
 • Volební okrsky pro prvotní naplnění RÚIAN byly vytvořeny ze zaslaných podkladů od jednotlivých obcí (městských částí/obvodů) nebo na základě dat zadaných podle Informace č. 252 do ISEO.
   
 • Editace podkladů pro prvotní naplnění byla po opakovaném prodloužení lhůty pro zaslání ukončena k 30. 6. 2013.
   
 • Pro vytvoření volebních okrsků z dat zadaných do ISEO byla použita data se stavem k 1. 6. 2013.
   
 • Vymezení volebních okrsků v RÚIAN bude k dispozici ke kontrole v průběhu listopadu tohoto roku.
   
 • Na kontrolu údajů o vymezení volebních okrsků v RÚIAN budou podle zákona č. 222/2012 Sb., dva kalendářní měsíce.
   
 • V případě potřeby bude možná editace grafického vyjádření volebních okrsků (hranic) prostřednictvím ISÚI.
   
 • Poznámka: Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v termínu 25. - 26. 10. 2013 budou realizovány podle dosud platných postupů a vymezení volebních okrsků.
   

Zde si můžete nastavit upozornění na na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:
    ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy