Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Využití dat RÚIAN

V rámci projektu č. TB01CUZK004 s názvem "Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RÚIAN" zpracoval Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., za finanční podpory Technologické agentury České republiky, programový systém pro využití repliky databáze RÚIAN pomocí webových služeb.

  • Webové služby - referenční implementace ověřené technologie dostupná online
  • Certifikovaná metodika odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně - popis jednotlivých služeb pro práci s adresami
  • Instalační balíček - knihovna nástrojů a služeb umožňující vytvářet a využívat kopie databáze RÚIAN pomocí webových služeb
  • Ověřená technologie odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně - popis postupu instalace ověřené technologie