RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí)

Archiv novinek VFR

2022

 • S ohledem na skutečnost, že Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) spustí 14. 7. 2023 automatické přebírání údajů o Účelovém územním prvku typu CHLÚ z RÚIAN, budou soubory VFR (*_ST_ZZSZ.xml.zip a *_ST_ZKSH.xml.zip) obsahující aktualizované údaje o ochraně parcel katastru nemovitostní dosahovat velikosti kolem 30 MB namísto obvyklé velikosti do 10 kB. Úvodní naplnění ISKN bude probíhat kolem 10 dnů, pak velikosti souborů opět klesnou na původní hodnoty.
  Zveřejněno 13. 7. 2023
   
 • V souvislosti s připravovanou dodávkou RÚIAN/ISÚI/VDP verze 3.5, jejíž instalace je naplánovaná na prosinec 2022, dojde ke zrušení (potlačení) technického záznamu okresu „9999 - území Hlavního města Prahy“ a k vytvoření technické vazby ORP „Hlavní město Praha“ (kód 19) na VÚSC „Hlavní město Praha“ (kód 19). Změny jsou popsány v dokumentu Dopady zrušení okresu Hlavní město Praha.pdf.
  Zveřejněno 12. 10. 2022
   
 • Dokument Struktura a popis VFR na https://cuzk.cz/vfr byl doplněn o popis speciálního VFR pro účelové územní prvky a o další změny z předchozích verzí.
  Zveřejněno 11. 8. 2022
   
 • Na úložišti ČÚZK byl opraven změnový soubor číselníků 20220711_ST_ZCIS.zip. Byla do něj doplněna chybějící informace o předchozím souboru (element PredchoziSoubor). Soubor je dostupný ke stažení na standardní adrese https://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/specialni/20220711_ST_ZCIS.xml.zip
  Zveřejněno 15. 7. 2022
   
 • Instalace opravného patche 3.4.1, který zavádí technický záznam okresu 9999 území Hlavního města Prahy do VFR, proběhne v úterý 19. 7. 2022 mezi 16:30 - 18:00 hodin.
  Zveřejněno 14. 7. 2022
   
 • Za účelem zachování skladebnosti prvků RÚIAN bude v následující dodávce, která je naplánována na 15. 7. 2022 dočasně zaveden technický záznam „9999 - území Hlavního města Prahy“, který nahradí chybějící okres Hlavní město Praha. Změny jsou popsány v dokumentu Dopady zrušení okresu Hlavní město Praha.
  Zveřejněno 30. 6. 2022
   
 • V souvislosti s připravovanou dodávkou RÚIAN/ISÚI/VDP verze 3.4, jejíž instalace je naplánovaná na 1. 7. 2022, upozorňujeme na úpravy datového obsahu RÚIAN v poskytovaných službách a datech vyvolané zrušením okresu Praha. Změny jsou popsány v dokumentu Dopady zrušení okresu Hlavní město Praha.pdf. Nové verze XSD pro VFR (nasazené 1. 7. 2022) jsou k dispozici ke stažení na stránce o VFR v části XSD pro VFR.
  Zveřejněno 22. 6. 2022
   
 • Změnový VFR 20220502_ST_Z*: 03.05.2022 12:48 jsme znovu generovali změnové soubory 20220502_ST_Z*. Soubory jsou se stavem dat k datu nového generování, tedy k 03.05.2022 12:48 a nikoliv k půlnoci 02.05.2022 (jako vždy bývají). Uživatelé, kteří mají stažené původní soubory 20220502_ST_Z* bohužel přišli o část dat RÚIAN, proto je nutné si znovu stáhnout a přehrát změnové soubory od 20220502_ST_Z*. Omlouváme se za vzniklou situaci.
  Zveřejněno 6. 5. 2022
   
 • Nové soubory speciálního VFR s účelovými územními prvky: Dne 1. 4. 2022 byly do RÚIAN zapsány dobývací prostory vedené jako účelové územní prvky podle §29, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon). Data s dobývacími prostory můžete stahovat ve formátu VFR přes VDP: https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformatspecialni/vyhledej.
  Zveřejněno 1. 4. 2022
   
 • Speciální VFR: Z technických důvodů dnes nedošlo k vygenerování měsíčních souborů stavového speciálního VFR (číselníky a volební okrsky). K vygenerování doje až zítra 5.3.2022 se stavem dat k 4.3.2022. Soubory budou mít označení 20220304_*.
  Zveřejněno 4. 3. 2022
   
 • Neaktuálnost parcel v RÚIAN: Od 10. 12. 2021 nedochází k přenosu dat z ISKN do RÚIAN, což způsobuje neaktuálnost parcel v RÚIAN, resp. ve Veřejném dálkovém přístupu k datům RÚIAN (https://vdp.cuzk.cz/). Tím pádem také změnové soubory VFR neobsahují žádné parcely.
  Zveřejněno 6. 1. 2022
   
 • Speciální VFR: Speciální stavové (měsíční) soubory VFR (číselníky a volební okrsky) byly z technických důvodů vygenerovány o den později než standardně. Mají tedy označení 20220104_*.
  Zveřejněno 5. 1. 2022
   

2021

 • Dne 2. 1. 2021 proběhly v RÚIAN změny související s účinností zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a k tomuto datu byly vygenerovány související změnové soubory VFR. Zároveň byl aktualizován dokument Struktura a popis VFR (verze 3.1) a schémata XSD pro VFR.
  Zveřejněno 3. 1. 2021
   
 • Upozornění uživatelům VFR: Identifikovali jsme problém s generováním současných stavových (měsíčních) souborů VFR za únor 2021. Soubory nejsou momentálně k dispozici, na nápravě intenzivně pracujeme. Omlouváme se uživatelům dat RÚIAN za komplikace.
  Zveřejněno 1. 3. 2021
   
 • Upozornění uživatelům VFR: Současné stavové (měsíční) soubory VFR za únor 2021 byly vygenerovány o dva dny později, mají tedy označení 20210302_*, ale obsahově jsou se stavem dat k 28. 2. 2021. Soubory jsou dostupné i pod názvem 20210228_*.
  Zveřejněno 3. 3. 2021
   
 • Upozornění uživatelům VFR: Identifikovali jsme problém s generováním současných stavových (měsíčních) souborů VFR za květen 2021. Soubory nejsou momentálně k dispozici. Vygenerování předpokládáme o den později 2. 6. 2021. Omlouváme se uživatelům dat RÚIAN za komplikace.
  Zveřejněno 1. 6. 2021
   
 • Upozornění uživatelům VFR: Současné stavové (měsíční) soubory VFR za květen 2021 byly vygenerovány o den později, mají tedy označení 20210601_*, ale obsahově jsou se stavem dat k 31. 5. 2021. Soubory jsou dostupné také ve druhé totožné sadě pod názvem 20210531_*.
  Zveřejněno 2. 6. 2021
   
 • Upozornění uživatelům VFR: Identifikovali jsme problém s vygenerováním současného (stavového) souboru obsahujícího vlajky a znaky (ST_UKSO). Soubor bohužel v tomto měsíci není dostupný, další bude vygenerován 1. 8. 2021. 
  Zveřejněno 7. 7. 2021
   
 • Upozornění uživatelům VFR: Speciální stavové (měsíční) soubory VFR (číselníky a volební okrsky) byly z důvodu víkendové technologické odstávky RÚIAN vygenerovány o dva dny později, mají tedy označení 20210705_*.
  Zveřejněno 7. 7. 2021
   
 • Po instalaci verze RÚIAN 3.3 do produkčního prostředí ve dnech 10. – 11. 12. se do změnových souborů VFR zanesla chyba v podobě duplicitních záznamů na prvcích adresní místo (AD), stavební objekt (SO) a parcela (PA). Duplicitní záznamy se objeví ve VFR v situaci, kdy je na konkrétní prvek AD, SO nebo PA více změn v jeden den. Na opravě intenzivně pracujeme. Oprava se projeví pouze na nových souborech, ty starší se zpětně nebudou opravovat. Omlouváme se za komplikace.
  Zveřejněno 14. 12. 2021
   
 • Oprava duplicit prvků ve změnových souborech VFR byla dnes instalována. Dnešní změnové soubory ještě duplicity obsahují, ale od zítra by se již měly generovat soubory správně bez duplicit.
  Zveřejněno 16. 12. 2021
   

2020

 • Oznámení pro uživatele VFR:
  U obcí bude postupně probíhat oprava/doplnění mluvnických charakteristik (skloňování názvů) dle podkladů od Ústavu pro jazyk český, což se projeví změnou v souborech VFR. Lze tedy očekávat zvýšený výskyt změn obcí ve změnových souborech. Následně budou tyto opravy/doplnění probíhat pro části obce, MOMC a katastrální území.
  (Ukázky doplňovaných dublet/dvojtvarů: „Semicím; Semicům“, „Životicím/Životicům u Nového Jičína“)
  Zveřejněno 20. 03. 2020
   
 • Oznámení pro uživatele změnových VFR:
  Z technických důvodů bylo dočasně pozastaveno generování změnových VFR. V důsledku tohoto stavu bude do spuštění generování změnových VFR existovat nekonzistentní stav dat RÚIAN a VFR. O nápravě současného stavu vás budeme informovat. Omlouváme se za komplikace.
  Zveřejněno 8. 4. 2020
   
 • Oznámení pro uživatele změnových VFR:
  Generování změnových souborů VFR bylo obnoveno. Soubory 20200407_ST_Z*, které byly původně vystaveny, nebyly kompletní a byly odstraněny. Jejich změny jsou obsaženy v následujících souborech 20200409_ST_Z*. Pokud jste si soubory 20200407_ST_Z* již stáhli, počítejte s tím, že v souborech 20200409_ST_Z* jsou obsaženy stejné změny ještě jednou. Řada návazností v podobě atributu <vf:PredchoziSoubor> se soubory 20200407_ST_Z* nepočítá. Omlouváme se za komplikace.
  Zveřejněno 11. 4. 2020
   
 • V souvislosti s účinností zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu dojde od 01.01.2021 ke změnám některých našich služeb a ke změně struktury dat RÚIAN (včetně výměnných formátů). Nové XSD definice služeb a jejich popisy budou k dispozici cca v 10/2020. Zároveň upozorňujeme, že služby dat budou po dobu minimálně 6-ti měsíců po 01.01.2021 dostupné současně v nynějších i v nových strukturách.
  Zveřejněno 1. 6. 2020
   
 • Na stránce Dopady zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu do RÚIAN (účinnost od 1.1.2021) v sekci 2. Poskytování údajů ISÚI/RÚIAN/VDP byly zveřejněny nové XSD upravených služeb RUIAN/ISUI a XSD pro soubory VFR (viz Novinka z 1.6.2020).
  Zveřejněno 19. 10. 2020
   
 • Na stránce Dopady zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu do RÚIAN (účinnost od 1.1.2021) byly upřesněny informace ohledně způsobu, jakým se změny v datech od ledna 2021 zapíší do souborů VFR. Dále byl doplněn popis změn, ke kterým dojde v poskytovaných souborech s adresními místy ve formátu CSV a v souborech ve formátu SHP.
  Zveřejněno 27. 10. 2020
   
 • Na stránce Dopady zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu do RÚIAN byly doplněny ukázky změnových souborů VFR, které budou vygenerovány po přechodu na novou strukturu souborů v lednu 2021.
  Zveřejněno 27. 11. 2020
   

2019

 • Oznámení pro uživatele historického VFR:
  K 31.12.2018 se nevygeneroval historický stavový VFR. Technický problém v současné době analyzujeme a připravujeme opravu. Omlouváme se za způsobené potíže.
  Zveřejněno 2. 1. 2019
   
 • Oznámení pro uživatele historického VFR:
  Kvůli technickým potížím se stavový (měsíční) historický VFR za prosinec 2018 vygeneroval až dnes 4.1.2019 se stavem dat k 3.1.2019. Omlouváme se za způsobené potíže.
  Zveřejněno 4. 1. 2019
   
 • Změnové soubory současného VFR k 2.1.2019 nejsou uživatelům dostupné, zpřístupnění souborů řešíme. Konkrétně se jedná o soubory: 20190102_ST_ZZSZ, 20190102_ST_ZKSH a 20190102_ST_ZKSG.
  Zveřejněno 4. 1. 2019
   
 • Identifikovali jsme problém s generováním současných stavových (měsíčních) souborů VFR za únor 2019. Soubory nejsou momentálně k dispozici, na nápravě intenzivně pracujeme. Omlouváme se uživatelům dat RÚIAN za komplikace.
  Zveřejněno 1. 3. 2019
   
 • Oznámení pro uživatele současného VFR:
  Současné stavové (měsíční) soubory VFR za únor 2019 byly vygenerovány o den později, mají tedy označení 20190301_*, ale obsahově jsou se stavem dat k 28. 2. 2019.
  Zveřejněno 4. 3. 2019
   
 • Oznámení pro uživatele změnových VFR:
  Vlivem technické chyby nedošlo k vygenerování změnového souboru za pondělí 18. 11. 2019. Změny byl měly být obsahem změnového VF za 19. 11. 2019. Omlouváme se za případné komplikace.
  Zveřejněno 19. 11. 2019
   

2018

 • Oznámení pro uživatele historického VFR:
  K 31.12.2017 se nevygeneroval historický stavový VFR, resp. vygeneroval se pouze jeden soubor (20171231_OB_500127_UZHZ). K vygenerování všech souborů dojde až k 31.1.2018.
  Omlouváme se za způsobené potíže.
  Zveřejněno 3. 1. 2018
   
 • Při generování stavového VFR za měsíc červenec 2018 se objevily technické problémy, které byly 2. 8. 2018 kolem 22. hodiny vyřešeny.
  Zveřejněno 2. 8. 2018
   
 • Změna komprimace VFR:
  O víkendu 7. - 9. 12. 2018 dojde ke změně v komprimaci souborů VFR z dosavadního formátu .gz na nový formát .zip. Ukázkové soubory některých typů VFR ke stažení.
  Zveřejněno 23. 11. 2018
   
 • Při generování současných stavových (měsíčních) souborů VFR k 30. 11. 2018 došlo k technickým potížím a k vygenerování VFR za listopad došlo až o den později. Soubory tedy mají označení 20181201_*, ale obsah je správně ke stavu k 30. 11. 2018.
  Omlouváme se uživatelům dat RÚIAN za komplikace.
  Zveřejněno 3. 12. 2018
   

2017

 • Důležitá informace pro uživatele dat RÚIAN:
  Od 30.11.2017 dojde k úpravě souborů adresních míst RÚIAN ve formátu CSV, které jsou dostupné na stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx.
  Do výstupu budou doplněny tři sloupce s kódy MOMC, MOP a ulice, a to vždy před jejich název - viz vzorový soubor (nové sloupce zvýrazněny oranžově).
  Zveřejněno 27. 9. 2017
   

2016

 • Měsíční stavové soubory obce Vlasatice (okres Brno-venkov) se stavem ke dni 31. 12. 2015 se z technických důvodů nevygenerovaly. Jedná se o soubory: 20151231_OB_585025_UKSH, 20151231_OB_585025_UZSZ.
  Zveřejněno 4. 1. 2016
   
 • Z technických důvodů nedošlo k vygenerování změnového VFR ke dni 31. 12. 2015. Připravujeme řešení, jak dodatečně příslušné změny publikovat. Seznam prvků dotčených změnou (založení, změna, zrušení) k dispozici ke stažení  (XLSX).
  Zveřejněno 6. 1. 2016
   
 • Z technických důvodů došlo k chybnému vygenerování měsíčních historických VFR  všech obcí (20151231_OB_XXXXXX_UZHZ) ke dni 31. 12. 2015 v oblasti stavebních objektů.
   
 • Změny, obsažené v nevygenerovaných změnových souborech VFR za 31. 12. 2015, byly dodatečně vygenerovány do změnového souboru VFR k 23. 1. 2016. Změnový soubor VFR k 24. 1. 2016 obsahuje kumulované změny za 23. 1. 2016 i 24. 1. 2016.
  Zveřejněno 25. 1. 2016
   
 • V části "Dokumenty k VFR" byl vystaven dokument Struktura a popis VFR (verze 1.8)
  Zveřejněno 4. 2. 2016
   
 • Při generování výměnného formátu RÚIAN za prosinec 2015 nedošlo, z nepředvídatelných provozních důvodů, k vytvoření souboru pro obec Vlasatice se stavem dat k 31. 12. 2015. Soubor nyní nelze  zpětně vytvořit a konzumentům dat výměnného formátu RÚIAN doporučujeme nahradit tento soubor stavem k 31. 1. 2016.
  Za případné komplikace se omlouváme.
  Zveřejněno 26. 2. 2016
   
 • V části „XSD pro VFR“ jsou vystavena nová schémata XSD pro VFR. Byly provedeny změny v hierarchii XSD, které jsou popsány v dokumentu „Změny hierarchie XSD do RUIAN 2.1.pdf“. Změny v XSD nemají přímou souvislost s novou verzí RÚIAN 2.1. a ani v souborech VFR k žádné změně nedošlo.
  Instalace RÚIAN verze 2.1 do produkčního prostředí proběhne o víkendu 10.-11. 12. 2016.
  Zveřejněno 7. 12. 2016
   

2015

 • V části „XSD pro VFR“ jsou vystavena nová schémata pro verzi VFR 1.6 (RÚIAN verze 1.6). Instalace RÚIAN verze 1.6 do produkčního prostředí proběhne na přelomu dubna/května 2015.
  Zveřejněno 10. 4. 2015
   
 • V části „Dokumenty k VFR“ byl vystaven nový dokument Struktura a popis VFR (verze 1.6.0) popisující VFR verze 1.6 (RÚIAN verze 1.6).
  Zveřejněno 22. 4. 2015
   
 • V části „Dokumenty k VFR“ byl vystaven nový dokument Novinky VFR (verze 1.6).
  Zveřejněno 13. 5. 2015
   
 • V části „Doplňkové soubory SO bez č.p./č.ev.“ jsou vystaveny měsíční stavové soubory VFR, které doplňují standardní stavové soubory o specifické stavební objekty a parcely, které nejsou standardně jejich součástí.
  Zveřejněno 1. 6. 2015
   
 • Některé polygony parcel ve VFR neobsahovaly všechny "díry", které měly, což by mělo být ve verzi VFR 1.6 opraveno. V souvislosti s tím byl aktualizován dokument Novinky VFR (verze 1.6).
  Zveřejněno 1. 6. 2015
   
 • Přiložená XSLT šablona opravuje nevalidní změnové soubory VFR z doby od 20150510 do 20150522.
  Zveřejněno 24. 6. 2015
   
 • Instalace verze RUIAN 1.7 do produkčního prostředí, která proběhla o víkendu 12.-13. 9. 2015, nemá dopad do VFR. Aktuální verze VFR je stále 1.6.
  Zveřejněno 16. 9. 2015
   
 • V části „Dokumenty k VFR“ byl aktualizován dokument k problémům VFR (verze VFR je stále 1.6, verze RÚIAN je 1.7).
  Zveřejněno 18. 9. 2015
   
 • V části „XSD pro VFR“ jsou vystavena nová schémata pro verzi VFR 1.8 (RÚIAN verze 1.8). V souboru CommonTypy.xsd bylo přidáno číslo volebního okrsku (CVO) mezi referenční údaje.
  Instalace RÚIAN verze 1.8 do produkčního prostředí proběhne v první polovině prosince 2015.
  Zveřejněno 25. 11. 2015
   
 • V části „Dokumenty k VFR“ byl vystaven dokument Novinky VFR (verze 1.8).
  Zveřejněno 18. 12. 2015
   

2014

 • Byl aktualizován dokument FAQ – často kladené otázky - verze 0.5.
  Zveřejněno 04. 08. 2014
   
 • V sekci Výměnný formát RÚIAN (VFR) byl umístěn nový dokument "Seznam produktů (SW) pro vizualizaci dat VFR".
  Zveřejněno 21. 10. 2014
   

2013

 • Instalací nové verze RUIAN 1.1. na produkční prostředí, která proběhla o víkendu 5. - 6. 1. 2013, došlo k několika změnám a opravám ve výměnném formátu RÚIAN. Změny se nedotkly schémat XSD, která zůstávají nezměněna. Tyto změny jsou popsány v dokumentu ( PDF)
  Aktualizován byl soubor Struktura a VFR – nyní ve verzi 1.1 a byly přidány ukázkové soubory struktury prvků VFR ve formátu PDF, DOC a XML.
  Zveřejněno 06. 01. 2013
   
 • Na přelomu dubna/května 2013 proběhla instalace nové verze RÚIAN 1.2. do produkčního prostředí.
  Připravované změny VFR do verze RÚIAN 1.2. ( PDF,  DOC verze)
  Nová schémata XSD pro soubory VFR do verze RÚIAN 1.2. ( ZIP)

  Zveřejněno 30. 04. 2013
   
 • Do změnových souborů VFR k 15. 5. 2013 se předčasně dostalo 14 nových katastrálních území bez vazby na obec. Vazba na obec bude doplněna v průběhu května/června 2013.
  Zveřejněno 16. 5. 2013
   
 • Ve 14 nových katastrálních území (kú) ve vojenském újezdu Hradiště (okres Karlovy Vary) nejsou zavedeny nové základní sídelní jednotky (ZSJ). Dále existuje 14 ZSJ bez polygonu. Oba nedostatky budou vyřešeny po zprovoznění aktualizace ZSJ ze strany ČSÚ. Seznam 14 kú bez ZSJ a 14 ZSJ bez polygonu  XLS.
  Zveřejněno 01. 06. 2013
   
 • Převodníky mezi kódy RÚIAN a ČSÚ u prvků ORP, POU a SOP jsou vystaveny v kapitole 2. Poskytování údajů z RÚIAN/ISÚI/VDP v Informacích o územní identifikaci.
  Zveřejněno 01. 07. 2013
   
 • Nová schémata XSD pro soubory VFR verze 1.2 (RÚIAN verze 1.3). Předpokládaná instalace RÚIAN verze 1.3 do produkčního prostředí je v říjnu 2013.  ZIP
  Zveřejněno 01. 08. 2013
   
 • Aktualizovaná schémata XSD k 30. 8. 2013 pro soubory VFR verze 1.2 (RÚIAN verze 1.3)  ZIP
  Zveřejněno 30. 8. 2013
   
 • Nová verze VFR ponese označení 1.3, nikoliv 1.2, jak bylo původně plánováno. Z toho důvodu vystavujeme aktualizované dokumenty pro VFR 1.3 (RÚIAN 1.3):
  • Novinky VFR 1.3 v RÚIAN 1.3“  PDF
  • Struktura a popis VFR 1.3.0“  PDF

  Zveřejněno 14. 11. 2013